PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Określenie wpływu odmiany i procesu technologicznego na występowanie smaku gorzkiego w buraku ćwikłowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determination of cultivar and technological process effect on the occurrence of bitter taste in red beet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniano gorzkość korzeni dziesięciu odmian buraka ćwikłowego. Buraki odmian: Ceryl, Chrobry, Czerwona Kula Noe, Nochowski, Noe 21, Noe 694, Noe 799 Tytus, Noe 804, Okrągły Ciemnoczerwony i Opolski, po ich opisie morfologicznym, poddano ocenie sensorycznej na odczucie smaku gorzkiego, po czym otrzymano sok i ponownie przeprowadzono ocenę sensoryczną. Ponadto dokonano oceny gorzkości soku po poddaniu go procesom technologicznym: pasteryzacji, zagęszczeniu i zakwaszeniu. W wyniku oceny sensorycznej poszczególnych części korzenia i soku buraka ćwikłowego stwierdzono, że najbardziej gorzki smak odczuwany był w odmianach Nochowski, Chrobry i Okrągły Ciemnoczerwony. Wszystkie te odmiany charakteryzują się kulisto-spłaszczonym kształtem korzenia. Najbardziej gorzką częścią korzeni buraków ćwikłowych była skórka, następnie głowa, nasada korzenia, a najmniej środek. Proces pasteryzacji miał niewielki wpływ na odczucie smaku gorzkiego w soku, gorzkość utrzymywała się na poziomie zbliżonym do soku surowego i nie zmieniała się istotnie w miarę upływu czasu pasteryzacji. Zagęszczanie soku zwiększyło odczucie smaku gorzkiego, zakwaszenie natomiast całkowicie eliminowało smak gorzki w ocenianym soku z buraków wszystkich odmian.
EN
The bitterness in roots of ten red beet cultivars was assessed in the study. Beets of cv. ‘Ceryl’, ‘Chrobry’, ‘Czerwona Kula Noe’, ‘Nochowski’, ‘Noe 21’, ‘Noe 694’, ‘Noe 799 Tytus’, ‘Noe 804’, ‘Okrągły Ciemnoczerwony’ and ‘Opolski’ after their morphological description were subjected to sensory examination to detect bitter taste, after which juice was made and again sensory analysis was conducted. Moreover, bitterness of juice was assessed after it was subjected to the technological processes of pasteurization, condensation and souring. On the basis of results of sensory analyses of individual parts of roots and red beet juice the most bitter taste was detected in cv. ‘Nochowski’, ‘Chrobry’ and ‘Okrągły Ciemnoczerwony’. All those cultivars were characterized by a round-flattened shape of roots. The bitterest part of red beets was their peel, followed by the root head and root base, while the centre was least bitter. Pasteurization had a slight effect on the sensation of bitter taste in juice, bitterness remained at a level similar to that of raw juice and did not change significantly with the extension of pasteurization time. Juice condensation enhanced the sensation of bitter taste, while souring completely eliminated bitter taste in the assessed juice of all cultivars.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
s.62-70,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza im.A.Cieszkowskiego, ul.Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
autor
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza im.A.Cieszkowskiego, ul.Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
autor
 • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza im.A.Cieszkowskiego, ul.Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
Bibliografia
 • [1] Cierkoń K., Tendaj M.: Burak ćwikłowy - uprawa polowa. Hasło Ogrodnicze, 2001, 6, 52-53.
 • [2] Darriet P., Lamy S., La Guerche S., Pons M., Dubourdieu D., Blancard D., Steliopoulos P., Mosandl A.: Stereodifferentiation of geosmin in wine. Eur. Food Res. Technol., 2001, 213, 122-125.
 • [3] Doruchowski R.W.: Burak ćwikłowy. W: Odmianoznawstwo roślin warzywnych. Chroboczek E. (pod red.), PWRiL, Warszawa 1988.
 • [4] Franczuk J., Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz-Bajkowska A.: Nawożenie organiczne a zawartość suchej masy w częściach jadalnych wybranych gatunków warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, 466, 335-343.
 • [5] Jacórzyński B.: Substancje naturalne powodujące gorzki smak warzyw. Żyw. Człow. Met., 1995, 1, 90-95.
 • [6] Jeleń H. H., Majcher M., Zawirska-Wojtasiak R., Wiewiórowska M., Wąsowicz E.: Determination of geosmin, 2-methylisoborneol, and a musty-eartyhy odor in wheat rain by SPMS-GC-MS, profiling volatiles, and sensory analysis. J. Agric.Food Chem., 2003, 51, 7079-7085.
 • [7] Kołota E.: Buraki ćwikłowe na zbiór pęczkowy. Owoce, Warzywa i Kwiaty, 2001, 7, 16.
 • [8] Kunewicz D.: Charakterystyka mikroflory gleby. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Żakowska Z., Stobińska H. (pod red.). Wyd. Politechniki Łudzkiej, Łódź 2000.
 • [9] Kowalski M., Pędzinski W.: Odmiany buraków ćwikłowych że „ Spójni” Nochowo. Owoce, Warzywa i Kwiaty, 2003, 7, 23-25.
 • [10] Litka M.: Nowe osiągnięcia w hodowli buraka ćwikłowego. Owoce, Warzywa i Kwiaty, 1999, 9, 20-21.
 • [11] Lu G., Feldman J. K., Edwards CH., Mattinson S., Navazio J: Quantitative Determination of geosmin in red beets (Beta vulgaris L.) using headspace solid-phase microextraction. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 1021-1025.
 • [12] Makowska D.: Ocena wartości technologicznej nowych odmian buraków ćwikłowych na podstawie zawartości ekstraktu ogólnego. Praca magisterska, AR Poznań 1991.
 • [13] Niemierowicz-Szczytt K.: Uprawa roślin warzywnych. PWRiL, Warszawa 1993.
 • [14] Nilsson T.: Studies into the pigments in beetroot (Beta vulgaris L. ssp. Vulgarris var. rubra L.). Lantbrukshogskolans Annaler, 1970, 36, 179-219.
 • [15] Orłowski M., Kołota E., Strychacz J.: Uprawa warzyw w gruncie. PWRiL, Warszawa 1988.
 • [16] Sobkowska E.: Odmiany buraków. Sprawozdanie końcowe RR II 16 2.3 1.1., 1990.
 • [17] Sobkowska E., Kaczmarek R., Czapski J., Sobiech S., Sikorski K.: Czynniki wpływające na jakość buraka ćwikłowego jako surowca w przetwórstwie i do produkcji barwników. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1991, 18-21.
 • [18] Tendaj M.: Burak ćwikłowy w ocenie konsumenta i producenta. Owoce, Warzywa i Kwiaty, 1992, 10, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d538445-db85-4e04-a30c-922fd2293a91
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.