PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Soil organic matter under introduced and indigenous woody plants in Arboretum Mlynany

Warianty tytułu
PL
Glebowa materia organiczna pod obcymi i autochtonicznymi roślinami drzewiastymi w Arboretum Mlynany
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The impact of introduced (cherry laurel, black pine) and indigenous (oak-hornbeam, spruce, yew) trees on soil organic matter (SOM) characteristics(total, labile and hot water soluble carbon, total nitrogen content -NT, and humus quality)in Arboretum Mlyňany, Slovakia, was studied. Original growth was oak-hornbeam forest the rest of which was chosen as a control. The results showed thatintroduced and indigenous trees distinctly influenced SOM quantity and quality in A horizons. The most influenced parameters were labile and non-labile carbon, lability, humus substances C, fulvic acids C, and the least NT content.
PL
Badania dotyczyły wpływu obcych (laurowiśnia, czarna sosna) i autochtonicznych (dąb, grab,świerk, cis) gatunków drzew na właściwości glebowej materii organicznej w arboretum Mlyňany, Słowacja. Obiektem kontrolnym był las dębowo-grabowy. Wyniki badań wskazują na istotny wpływ zarówno obcych jak i autochtonicznych gatunków drzew na ilość i jakość glebowej materii organicznej w poziomach A. Największe zmiany stwierdzono w zawartości labilnych i nielabilnych form węgla oraz węgla kwasów fulwowych. Najmniejszym zmianom podlegała zawartość azotu ogólnego.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
p.133-141,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Pedology and Geology, Slovak University of Agriculture, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia
autor
 • Department of Soil Science, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87-100 Torun, Poland
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
autor
Bibliografia
 • [1] A l l i s o n D. A., V i t o u s e k P. M.: Oecologia, 141, 612, 2004.
 • [2] Au g u s t o L., Ra n g e r J., Bi n k l e y D., Ro t h e A.: Ann. Forest Sci., 59, 233, 2002.
 • [3] B a t j e s N. H.: Eur. J. Soil Sci., 47, 151, 1996.
 • [4] B a y e r L., S c h u l t e n H. R., F r u e n d R., I rml e r U.: Soil Biology Biochemistry, 25(5), 587, 1993.
 • [5] B e d r n a Z., H r a š k o J., S o t á k o v á S.: Poônohospodárske pôdoznalectvo (in Slovak). Slov. vydavateôstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava, 1968.
 • [6] Be r g e r T. W., Swo b o d a S., P r o h a s k a T., Gl a t z e l G.: Forest Ecol. Manag., 229, 234, 2006.
 • [7] B r a d s t r e e t R. B.: The Kjeldahl Method for Organic Nitrogen. Academic Press Inc., New York, 1965.
 • [8] Co n t e h A., Bl a i r G. J., Le f r o y R., Wh i t b r e a d A.: Humic Subst. Environ., 1, 3, 1999.
 • [9] D e l l´ A b a t e M. T., B e n e d e t t i A., T r i n c h e r a A., D a z z i C.: Geoderma, 107, 281, 2002.
 • [10] D i j k s t r a F. A.: Forest Ecol. Manag., 175(1-3), 185, 2003.
 • [11] D z i a d o w i e c H.: Properties of humic acids from forest litters of different humification degree. In: (Ed. N. Senesi, T.M. Miano) Humic Substances in the Global Environment and Implications of Human Health, Elsevier, Amsterdam, 573, 1994.
 • [12] Ha g e n - T h o r n A., Ca l l e s e n I., Armo l a i t i s K., Ni h l g å r d B.: Forest Ecol. Manag., 195, 373, 2004.
 • [13] H a n n a m K. D., Q u i d e a u S. A., K i s h c h u k B. E.: Applied Soil Ecology, 35(3), 635, 2007.
 • [14] H a y n e s R. L.: Adv. Agron., 85, 221, 2005.
 • [15] Hr u b í k P., Ho k a P.: Charakteristika klimatických podmienok Arboréta Mlynany SAV za obdobie 1971 – 2006 (2007). In: Aklimatizácia a introdukcia drevín v podmienkach globálneho oteplovania. Arborétum Mlynany SAV., Vieska nad ŽZitavou, 28, 2007.
 • [16] J o ń c z a k J.: Polish J. Soil Sci., 42(2), 159, 2009.
 • [17] K o n o n o v a M., B e l c h i k o v a N. P.: Pochvovedenie, 125, 1961.
 • [18] K o n ô p k o v á J., T o k á r F.: Ecology (Bratislava), 19(1), 10, 2000.
 • [19] K ö r c h e n s M., S c h u l z E.: The Organic Substances in Soil (in German). GmbH, Leipzig-Halle, 1999.
 • [20] L o g i n ow W., Wi ś n i ews k i W., Go n e t S., C i e ś c i ń s k a B.: Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 411, 207, 1993.
 • [21] M o s z y n s k a B.: Ecology (Bratislava), 20 (Supl. 3), 208, 2001.
 • [22] M u k h o p a d h y a y S., J o y V. C h.: Soil Biol. Biochem., 42(12), 2306, 2010.
 • [23] N i e r o p K. G. J., V e r s t r a t e n J. M.: Organic Geochemistry, 34, 499, 2003.
 • [24] Or l o v V., Gr i s h i n a I.: Guide of Humus Chemistry (in Russia). Izdatelstvo Moskovskovo universiteta, Moskva, 1981.
 • [25] P a u l K. I., P o l g l a s e J. G., Nv a k u e n g ama J. G., Kh a n n a P. K.: Forest Ecol. Manag., 168, 241, 2002.
 • [26] P r i h a O., S m o l a n d e r A.: Soil Biol. Biochem., 31, 965, 1999.
 • [27] Qu i d e a u S. A., C h a dwi c k O. A., B e n e s i A., Gr a h am R. C., An d e r s o n M. A.: Geoderma, 104(1-2), 41, 2001.
 • [28] S c h i f f S., Ar a v e n a R., T r umb o r e S. E., Hi l t o n M. J., E l g o o d R., Di l l o n P. J.: Biogeochemistry, 36, 43, 1997.
 • [29] S i d a r i M., Ro n z e l l o G., Ve c h i o G., Mu s c o l o A.: Eur. J. Soil Biol., 30, 1, 2008.
 • [30] S t e i n h ü b e l G.: Arborétum Mlyòany v minulosti a dnes (in Slovak). Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1957.
 • [31] S t e v e n s o n F. J.: Humus Chemistry – Genesis, Composition, Reactions (3rd ed.). Wiley Press, New York, 1982.
 • [32] S z o m b a t h o v á N.: Vplyv introdukovaných a domácich druhov drevín na vlastnosti pôdy Arboréta Mlynany, SAV (Habilitaèná práca, in Slovak). SPU, Nitra, 2010.
 • [33] S z o t t L. T., F e r n a n d e s E. C. M., S a n c h e z P. A.: Forest Ecol. Manag., 45(1-4), 127, 1991.
 • [34] T á b o r I., P a v l a è k a R.: Arboretum Mlynany (in Slovak). Veda, Bratislava, 1992.
 • [35] T o b i a š o v á E., Š i m a n s k ý V.: Kvantifikácia pôdnych vlastností a ich vzájomných vzahov ovplyvnených antropickou cinnosZou (in Slovak). SPU, Nitra, 2009.
 • [36] V a n V e e n J. A., L a d d J. N., A m a t o M.: Soil Biol. Biochem., 17, 747, 1985.
 • [37] Vi e r s J., Ol iva P., Nonell A., Gé l abe r t A., Sonke J.E., Fr eydi e r R., Ga invi l l e R., D u p r é B.: Chemical Geology, 239(1-2), 124, 2007.
 • [38] W o l f e B. E., K l i r o n o m o s J. N.: Bioscience, 55, 477, 2005.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d4c65f9-7f4c-4504-9d07-3462565adb7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.