PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 6 |
Tytuł artykułu

Bariery logistyczne rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej Pomorza

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Logistic barriers for development of Pomeranian maritime and coastal tourism
RU
Logisticheskie bar’ery razvitija morskogo i primorskogo turizma Pomor’ja
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest ocena funkcjonowania systemów transportowo-logistycznych w województwach zachodniopomorskim i pomorskim w stosunku do innych wskaźników potencjału turystycznego. Metody zastosowane w opracowaniu to analiza danych wtórnych i analiza porównawcza. W opracowaniu scharakteryzowano bazę komunikacyjną w badanych województwach oraz na podstawie danych wtórnych przeprowadzono analizę transportu lądowego oraz zakwaterowania i gastronomii na obszarze obu województw. Rola dostępności komunikacyjnej została porównana według rodzaju transportu: kołowego, kolejowego, morskiego i lotniczego oraz ich infrastruktury. Na podstawie wskaźników potencjału turystycznego porównano potencjał województw północnej Polski i określone bariery logistyczne w rozwoju turystyki Pomorza. O przewadze konkurencyjnej Pomorza decydują nie tylko walory i atrakcje turystyczne, ale też w dużym stopniu dostępność komunikacyjna opierająca się na dwóch rodzajach transportu - drogowym i kolejowym.
EN
An aim of considerations is to assess functioning of the transport and logistic systems in the Zachodniopomorskie (West Pomeranian) and Pomorskie (Pomeranian) Provinces vis-à-vis other indicators of tourist potential. The methods applied in the study are an analysis of secondary data and a comparative analysis. In the study, there are characterised the transportation basis in the provinces surveyed and, based on the secondary data, carried out an analysis of the road transport as well as lodging and catering in the area of both provinces. The role of transportation accessibility was compared by the type of transport: road, railways, maritime and air as well as their infrastructure. Based on the indices of tourist potential, there was compared the potential of the provinces of northern Poland and determined the logistic barriers in Pomeranian tourism development. The Pomerania’s competitive advantage is decided not only by tourist values and attractions but also, to a great degree, the transportation accessibility based on the two types of transport - road and railway.
RU
Цель рассуждений - оценить действие транспортно-логистических систем в Западнопоморском и Поморском воеводствах по отношению к другим показателям туристического потенциала. Методы, примененные в разработке - анализ вторичных данных и сопоставительный анализ. В разработке дана характеристика транспортной базы в обследуемых воеводствах, а также на основе вторичных данных проведен анализ сухопутного транспорта, гостиничного хозяйства и общественного питания на территории обоих воеводств. Роль доступности транспорта сопоставили по видам транспорта: дорожного, железнодорожного, морского и воздушного, а также их инфраструктуры. На основе показателей туристического потенциала сопоставили потенциал воеводств северной Польши и определенные логистические барьеры в развитии туризма Поморья. Конкурентное преимущество Поморья решают не только туристические достоинства и атракционы, но и в большой степени транспортная доступность, основанная на двух видах транспорта: дорожном и железнодорожном.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
6
Opis fizyczny
s.187-197,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Marketingu i Usług, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul.Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
Bibliografia
 • Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2013 (08.2013), GUS, Gdańsk.
 • Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2013 (08.2013), GUS, Szczecin.
 • Faracik R., Pawlusiński R. (2007), Usługi i zagospodarowanie turystyczne, (w:) Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa.
 • Gołembski G. (1999), Regionalne aspekty turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Kowalczyk A., Derek M. (2010), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Panfiluk E. (2009), Przydatność województwa podlaskiego na potrzeby turystyki, (w:) Jalinik M. (red.), Konkurencyjność produktów turystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok.
 • Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (2007), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Transport w województwie pomorskim w 2011 r. (2012), GUS, Gdańsk.
 • Transport w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. (2012), GUS, Szczecin.
 • Turystyka w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, rozdz. I, art. 41, p. 1.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_Biuletyn_II_kw_2013_1.pdf.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_biuletyn_II_kw_2013.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d3f6558-c8b9-400f-8984-8af988a62d76
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.