PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie odporności odmian na choroby w ekologicznej uprawie ziemniaka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Utilization of potato cultivars resistant to diseases in ecological agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opisano pokrótce ważniejsze choroby ziemniaka: zarazę ziemniaka, choro­by wirusowe powodowane przez wirus Y, wirus liściozwoju, wirusy S, M i X ziem­niaka oraz wirus czopowatości bulw (rattle) a także raka ziemniaka, mokrą zgnili­znę i czarną nóżkę, parcha zwykłego, rizoktoniozę i fuzariozę, a z ważniejszych szkodników stonkę ziemniaczaną i mątwika ziemniaczanego. Scharakteryzowano rodzaje odporności wykorzystane w hodowli odpornoś­ciowej ziemniaka oraz przedstawiono osiągnięcia polskiej hodowli ziemniaków wyróżniających się odpornością. Zwrócono uwagę na szeroką ofertę odmian odpornych, z różnych grup wczesności i użytkowania, możliwych do wykorzystania w ekologicznej uprawie ziemniaka.
EN
Environmentally safe and consumer friendly potato production needs potato cultivars resistant to some more important diseases and pests. In the pres ented paper potato diseases and pests of economical importance in Poland were described: late blight, viral diseases caused by Potato virus Y, Potato leafroll virus, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X and Tobacco rattle virus, potato wart disease, blackleg and bacterial soft rot, common scab, rhizoctonia, fusarium dry rots, Colorado beetle and potato cyst nematodes. Different kinds of resistance used in breeding programs and achievements in Polish breeding of potatoes of outstanding resistance were characterized. In Poland a large number of resistant cultivars belonging to dilferent gro­ups of maturity and utilization was offered for consumer-friendly potato produc­tion.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.21-32,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ul.Plantowa 19, 05-831 Młochów
Bibliografia
 • Chrzanowska m. 2000. Krańcowa odporność na wirusy Y i X ziemniaka oraz polo­wa odporność na wirus S ziemniaka w polskich odmianach ziemniaka. Biul. IHAR 214: 231-238.
 • Chrzanowska M. 2001. Ocena odporności i reakcji rodów oraz odmian ziemniaka na szczepy wirusa Y ziemniaka (PVY). Monografie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 41-44.
 • Chrzanowska M., Domański L., Sieczka M.T. 2000. Źródła odporności na wirusy i ich wykorzystanie w polskiej hodowli ziemniaka. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, Kwartalnik 1/2000: 41-44.
 • Chrzanowska M., Doroszewska T., Chachulska A. 1997. Charakterystyka szczepów wirusa Y występujących w Polsce w uprawach tytoniu i ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37: 327-329.
 • Chrzanowska M., Sieczka M.T. 2002. Osiągnięcia polskiej hodowli ziemniaków od­pornych na wirusy. Perspektywy rozwoju ochrony roślin w Polsce w XXI wieku. Zesz. Nauk. AR Kraków 82: 85-92.
 • Chrzanowska M., Zagórska H. 2001. Ocena odporności i reakcji rodów oraz odmian ziemniaka na wirus M ziemniaka (PVM). Monografie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 45-48.
 • Głuska A., Zgórska K. 2000. Charakterystyka zrejonizowanych odmian ziemniaka. Praca zbiorowa. Wydanie VI. Jadwisin: 30 ss.
 • Kuś J. 2000. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne. IUNG Puławy: 31 ss.
 • Lebecka R. 2001. Ocena odporności bulw na mokrą zgniliznę w teście bulwowym i plastrowym. Monografie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 84-87.
 • Lebecka R., Zimnoch-Guzowska E. 2001. Resistance to tuber soft rot (Erwinia carotovora ssp. atroseptica) in potato unselected progenies of 4x-2x crosses. Streszcz. w mat. z konf. „Pathology Section Meeting", 10-15 VII Poznań - Bonin: 35-36.
 • Ostrowska D. (red.) 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierun­ków i dziedzin. Tłumaczenia zbiorowego z niemieckiego. Wyd. Nauk. PWN War­szawa: 360 ss.
 • Pawlak A. 1996. Kierunki i organizacja hodowli nowych odmian w Polsce. Sem. Nauk. III Krajowe Dni Ziemniaka „Kierunki hodowli ziemniaka w Polsce na tle hodowli europejskiej" Zamarte 7-8 września 1996: 11-20.
 • Pietrak J. 200la. Ocena odporności na wirusy rodów hodowlanych i odmian zagra­nicznych ziemniaka w doświadczeniach rejestrowych. Monografie i rozprawy nau­kowe 10/2001, IHAR Radzików: 32-34.
 • Pietrak J. 200lb. Szklarniowa ocena odporności ziemniaka na czamą nóżkę. Mono­grafie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 88-89.
 • Sołtysiak U. (red.) 1995. Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Ekoland Stiftung LEBEN & UMWELT: 1-22.
 • Sieczka M. 2001. Ocena odporności na zarazę ziemniaka w warunkach naturalnej infekcji. Monografie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 74-76.
 • Sieczka M., Flis В., Pakosińska M. 2001. Foliar and tuber resistance to Phytophthora infestans in potato cultivars and breeders selections from various countries. Streszcz. w mat. z konf. „Pathology Section Meeting", 10-15 VII Poznań - Bonin: 81-82.
 • Sieczka M., Flis В., Pakosińska М., Tatarowska В. 2002. Resistance to Phytophthora infestans in potato cultivars and breeders selections from various countries. Abstr. 15th Trienn. Conf. EAPR, July 14-19, Hamburg, Germany: 72.
 • Spiertii J.HJ., Haverkort AJ., Vereuken RH. 1996. Environmentally safe and con­sumer-friendly potato production in The Netherlands. 1. Development of ecologically sound production systems. Potato Res. 39: 371-378.
 • Stewart H.E., Bradshaw J.E. 2001. Comparison of the level of field resistance of pro­geny with and without a major gene for resistance to Phytophthora infestans. Stresz­cz. w mat. z konf. „Pathology Section Meeting", 10-15 VII Poznań - Bonin: 53-54.
 • Swieżyński K.M. 1994. Inheritance of resistance to viruses, in: Potato Genetics. Brad­shaw J.E., Mackay G.R. (eds.) CAB International, Wallingford: 339-363.
 • Swieżyński K.M. 1977. Hodowla ziemniaka, w: Hodowla i nasiennictwo ziemniaka. Gabriel W., Świeżyński К (red.), PWRiL Warszawa: 1-232.
 • Swieżyński K.M., Domański L. 1998. Resistance to viruses and Phytophthora infestans in potato cultivars from Germany, The Netherlands and Poland. Plant Breeding and Seed Science 42: 47-58.
 • Zagórska H., Chrzanowska M., Pietrak J. 2000. Reakcja na wirusy odmian ziem­niaka znajdujących się w Krajowym Rejestrze Odmian w 2000 roku. Biul. IHAR 215: 293-304.
 • Zarzycka H. 2001. Ocena odporności bulw na zarazę ziemniaka w teście plastrowym i bulwowym. Monografie i rozprawy naukowe 10/2001, IHAR Radzików: 80-82.
 • Zimnoch-Guzowska E. 2001. Ziemniak w systemach rolnictwa zrównoważonego i ekologicznegop. Genetyczne, przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne uwarunko­wania optymalizacji systemów. Manuskrypt: 8 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d3c5388-0031-4a3d-a73b-12ccdb600aea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.