PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Rozwój grup producentów rolnych na przykładzie gminy Złotniki Kujawskie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Development of groups of agricultural producers on the example of Złotniki Kujawskie commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu 2009 roku wśród 92 rolników z gminy Złotniki Kujawskie. Badani rolnicy wyrażali bardzo różne opinie dotyczące korzyści wynikających z uczestnictwa w GPR. Wielu było zainteresowanych zrzeszaniem się z innymi w celu zwiększenia swojej produkcji i dochodów (69,2%). Najbardziej przychylną postawę wobec łączenia się w GPR zarejestrowano u badanych z wykształceniem zawodowym (72,5%) oraz wśród respondentów w wieku 40-49 lat (81,8%). Do takiej współpracy bardziej skłonni byli mężczyźni (76,5%) oraz użytkownicy gospodarstw o powierzchni 10-20 i 40-50 ha (80,0%). Większość (53,8%) nie zdecydowałaby się na zmianę kierunku produkcji w swoim gospodarstwie. Znaczny odsetek (42,8%) nie potrafił określić czy w okolicy jest lider, który potrafiłby zorganizować i poprowadzić GPR, jednak 41,8% takiego przywódcę dostrzegało. Pracownikom zatrudnionym z zewnątrz do obsługi GPR byłoby w stanie zaufać 50,5% respondentów. Pytani rolnicy chcieliby w ramach GPR uszlachetnić wytwarzane produkty oraz podjąć wspólne inwestycje (budowę magazynów, przechowalni), jednak aż 42,9% nie chciałoby zaciągnąć kredytu wraz z innymi. Wśród badanej populacji 81,3% rolników nigdy nie było związanych z żadną GPR. Spośród badanych rolników 56,0% oceniło swoją sytuację ekonomiczną jako przeciętną, 44,4% chciałoby powiększyć powierzchnię gospodarstwa, a 47,3% zmodernizować je.
EN
In the article there are presented results of the survey carried out in September 2009 on a group of 92 farmers in the Złotniki Kujawskie commune. The respondents were of different opinions on the subject of benefits provided by participation in a Group of Agricultural Producers (GPR). It must be admitted, though, that many farmers revealed interest in organized cooperation in order to increase their production and income (69.2%). Farmers who were graduates of three year vocational school (72.5%) were the most willing to integrate in groups and the same applies to respondents aged40 to 49 (81.8%). According to the survey, men were more inclined to cooperate in GPR (76.5%) than women. Also, owners offarms with the area of 10-20 and40-50 ha (80.0%) were found to be ready to take up this kind of cooperation. Most of the respondents (53.8%) would not choose to change the course of their production. A significant number of farmers (42.80%) were not able to say whether in the neighborhood there was a leader who could organize andmanage a GPR, however, as many as 41.8% of the surveyed farmers thought that there was one. 50.5% of the respondents said that they could trust an person employed to run such a group from outside their community. What they expectedform cooperation in a GPR was to modify and improve the ąuality of theirproducts. They would also like to make joint investments, such as building new ware houses, depositories, etc., though, as many as 42.9% of farmers were against taking bank credits with others. The interviewed population that is 81.3% of farmers said that they had never been associated within any GPR - Group of Agricultural Producers, whereas, 18.7% resigned from a membership in such a group because offew advantages, difficulties in communication with other farmers, financial problems or failing to be granted a bank loan. Among the respondents, 56.0% described their economic situation as average, 44.4% would like to extend their farms and 47.30% were willing to modernize them.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.553-557,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • Jaworska M. 2002: Motywy powstawania oraz szanse rozwojowe grup producenckich w rolnictwie. Rocz. Nauk. SERiA, t. IV, z. 6, 77-82.
  • Kania J. 2008: Razem możemy więcej, czyli jak wspólnie działać w grupach producentów rolnych. Zag. Dor. Roln., 4, 16-28.
  • Krzyżanowska K. 2003: Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania. Wyd. SGGW Warszawa, 1-163.
  • Lipińska I. 2008: Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych. J. Agri. Rural Dev., 3(9), 1-11. U stawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. RP 88, poz. 983, z póź. zm.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz.U. RP 229, poz. 2773.
  • Wiatrak A.P. 2006: Grupy producentów rolnych - istota działania i zarządzania nimi. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4, 362-365.
  • Zawisza S. (red.). 2009: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską. Wyd. Uczeln. UTP w Bydgoszczy, 1-261.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d3a38eb-741a-4c53-bc21-1d4429d83a01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.