PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 6 |
Tytuł artykułu

Wybrane środowiskowe aspekty ekonomii a teoria second-best

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected environmental aspects of economics vs. theory of second best
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono zagadnienia z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem troski o stan dóbr publicznych i redukcji negatywnych efektów zewnętrznych (zanieczyszczania środowiska). Przybliżono w tym kontekście zagadnienie second best rozumiane jako narzędzie służące do internalizacji środowiskowych efektów zewnętrznych. Teoria second best jest powiązana z optimum Pareto oraz ułomnościami wolnego rynku. Znajduje szerokie zastosowanie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań podatkowych bądź w polityce celnej. Rozważania prowadzono na podstawie studium literatury.
EN
The paper presents issues of environmental economy and natural resources, with a particular focus on the state of public goods and reduce negative externalities (pollution). Approximated in this context, the issue of second best theory understood as a means to internalize environmental effects was highlited. The theory of second best is associated with a Pareto optimum and weaknesses of the free market. It is widely used in the search for optimal solutions in tax or customs policy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
6
Opis fizyczny
s.42-49,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • ARiMR. 2012. „PROW dla ochrony środowiska naturalnego”. Biuletyn Informacyjny 12 (159): 29-33.
 • Czudec Adam. 2013. „Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo 2 (159): 90-104.
 • Gorynia Marian. 1994. „Podstawowe aspekty polityki przemysłowej”. Ekonomista 1: 128-130.
 • Gorynia Marian. 1995. „Samoregulacja mezosystemów gospodarczych”. Zeszyty Naukowe Akademi Ekonomicznej w Poznaniu 141: 76-99.
 • Górka Kazimierz, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. 1998. Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wydanie 3. Warszawa: PWE.
 • Graczyk Andrzej. 2005. Ekologiczne efekty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Kośmicki Eugeniusz. 2011. Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, [w] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. Bazyli Poskrobko, 34-55. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Krasowicz Stanisław, Wiesław Oleszek, Józef Horabik, Ryszard Dębicki, Janusz Jankowiak, Tomasz Stuczyński, Jan Jadczyszyn. 2011. „Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski”. Polish Journal of Agronomy 7: 43-58.
 • Kucharczak Katarzyna, Elżbieta Różańska. 2012. „Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54: 26-38.
 • Kulawik Jacek. 2014. „Wybrane aspekty finansowe programów rolnośrodowiskowych”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 22-38.
 • Kulawik Jacek. 2015. „Regulacje środowiskowe i innowacje a konkurencyjność”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 3-21.
 • Kulawik Jacek. 2016. Wybrane aspekty ekonomiczno-fiskalne zrównoważenia i wielofunkcyjności wsi i rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kulawik Jacek, Grażyna Niewęgłowska, Justyna Góral, Michał Soliwoda. 2013. Kalkulacja płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych i dotyczących rolnictwa ekologicznego. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Kulczycka Joanna. 2001. Ekologiczna ocean cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. Kraków: Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
 • Lenzen Manfred, Shauna A. Murray, 2001. „A modified ecological footprint method and its application to Australii”. Ecological Economics 37: 229-255.
 • Lipsey Richard G., Kelvin Lancaster. 1956. “The General Theory of Second Best”. Review of Economic Studies 24 (1): 11-32.
 • Liro Anna. 2000. Ochrona środowiska w rolnictwie. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 • Lloyd Peter J. 1982. “A 3x3 theory of customs unions”. Journal of International Economics 12: 41-63.
 • Łuszczyk Marcin. 2010. „Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16: 423-434.
 • Meade James E. 1955. The Theory of Customs Unions. Amsterdam: NorthHolland.
 • Niewęgłowska Grażyna. 2003. „Polski Program Rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej”. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 490: 1-38.
 • Niewęgłowska Grażyna. 2005. „Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji Programu Rolnośrodowiskowego”, Studia i Monografie 130: 1-204.
 • Oleszko-Kurzyna Bożena. 2008. „Kwestie ochrony środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia XLII (20): 281-296.
 • Ozga S.A.. 1955. “An Essay in the Theory of Tariffs”. Journal of Political Economy 63 (6): 489-499.
 • Poskrobko Bazyli. 2012. „Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju”. Ekonomia i Środowisko 3 (43): 10-27.
 • Stiglitz Joseph E. 1987. Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New New Welfare Economics. NBER Working Paper No. 2189.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 349.
 • Thier Agnieszka. 2015. „Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej”. Ekonomia i Środowisko 3(54): 10-25.
 • Viner Jacob. 1959. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace.
 • WWF. 2010. Living Planet Report 2010 , http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_re-port/2010_lpr/pdf.
 • Winch Dawid M. 1971. Analytical Welfare Economics. Harmondsworth: Penguin.
 • Zegar Józef S. 2011. Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji i integracji europejskiej. [W] Konkurencyjność społeczno-ekonomiczna w rolnictwie. Pułtusk: Konferencja IERiGŻ-PIB.
 • Zegar Józef S. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d2079e2-434a-45ae-8382-3291e7cacdd1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.