PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 4 |
Tytuł artykułu

Możliwości rotacji fungicydów z punktu widzenia strategii zapobiegania odporności grzyba Venturia inaequalis

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Th e possibilities of fungicides rotation from the point of view resistance prevention of fungus Venturia inaequalis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Intensywna ochrona jabłoni przed parchem niesie ze sobą ryzyko uodparniania się grzyba Venturia inaequalis na stosowane fungicydy. Dane literaturowe wskazują na to, że szczególne ryzyko wystąpienia odporności stwarzają substancje należące do benzimida- zoli, dodyna, strobiluryny oraz substancje anilinopirymidynowe. Obecnie w Polsce zare­jestrowane są 62 fungicydy (24 substancje czynne) mające zastosowanie w ochronie ja­błoni przed parchem. Substancje czynne środków reprezentują 6 różnych mechanizmów działania. Wśród dostępnych obecnie fungicydów do zwalczania parcha nie ma już środ­ków zawierających benzimidazole. Różnorodność pod względem mechanizmów działa­nia fungicydów pozwala na rotację preparatów i tym samym zapobieganie odporności. W ostatnich latach zarejestrowano środki zawierające nową substancję czynną różniącą się mechanizmem działania od dotychczas stosowanych, co dodatkowo poprawia możli­wości rotacji preparatów. Obecność dwóch różniących się sposobem działania substancji czynnych w kilku zarejestrowanych fungicydach stanowi dodatkowy, ważny element stra­tegii zapobiegania odporności. W związku z obowiązującą obecnie integrowaną ochroną roślin przestrzeganie zasad strategii antyodpornościowej ma szczególne znaczenie.
EN
Intensive apple protection against scab carries with the risk of resistance of fungus Venturia inaequalis on fungicides. Literature data indicates that high risk of resistance occurrence create substances belonging to benzimidazoles, dodine, strobilurins and ani- lino-pyrimidines. Currently, there are 62 fungicides (24 active substances) placed on the Polish market, applied in the protection of apple against scab. Active substances represent 6 different modes of action. There are no products containing benzimidazoles among cur­rently available fungicides to control scab. Diversity of fungicides as we take into account mode of action allow to rotation of preparations and resistance prevention by this way. In recent years products containing new active substance with different mode of action than previously used were registered, which additionally improves the possibility of rota­tion of preparations. The presence of two active substances with various modes of action in a few fungicides is an additional, important element of resistance prevention strategy. According to the obligation of the integrated plant protection observance of the rules of anti-resistance strategy is very important.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.78-87,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2005): Monitoring odporności Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe i dodynowe. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Tom 13, 143-150.
 • 2. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2007): Odporność Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe w sadach jabłoniowych w Polsce. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007, 62-65.
 • 3. Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2009): Wzrost występowania form odpornych grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. na fungicydy strobilurynowe w polskich sadach jabłoniowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Tom 17, 35-40.
 • 4. FRAC (2013): FRAC Code List: Fungicides sorted by mode of action (including FRAC Code numbering)
 • 5. http://www.frac.info/publication/anhang/FRAC%20Code%20List%202013-update%20 April-2013.pdf (data dostępu 21.03.2014).
 • 6. FRAC: Qol working group. http://www.frac.info/work/work_qolf.htm (data dostępu 21.03.2014).
 • 7. FRAC: AP Working Group. http://www.frac.info/work/work_anil.htm (data dostępu 21.03.2014).
 • 8. FRAC: SDHI Working Group. http://www.frac.info/work/work_sdhi.htm (data dostępu 21.03.2014).
 • 9. Matyjaszczyk E. (2011): Aktualny stan rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA tom XIII, zeszyt IV, 118-123.
 • 10. Meszka B., Bielenin A. (2011): Odporność grzyba Venturia inaequalis na dodynę w polskich sadach jabłoniowych. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 51 (3), 1179-1183.
 • 11. Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2008): The status of dodine resistance of Venturia inaequalis populations in Poland. Phytopathol. Pol. 47, 57-61.
 • 12. Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. (2009): Ocena występowania w Polsce odpornych na fungicydy form grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabło­ni. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. 18-19 marca 2009, ISK Skierniewice, 66-68.
 • 13. Meszka B., Masny S. (2006): Parch jabłoni. Wyd awnictwo Plantpress Sp. z o.o., Kraków, ISBN 83-89874-31-8, 68 ss.
 • 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2013): Rejestr fungicydów stosowanych w ochronie jabłoni przez parchem (wyszukiwarka). http://www.minrol.gov.pl/pol/In- formacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin data dostępu 21.03.2014).
 • 15. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014. (1). Plantpress, 66-68.
 • 16. Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2014. (2). Program opracowany przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa. Hortpress, 96-113.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. 2013, poz. 505).
 • 18. Walczak F., Bandyk A., Jakubowska M., Roik K., Tratwal A., Wielkopolan B., Złotowski J. (2013): Stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce w roku 2012 i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2013. ISSN 1898-7419, IOR PIB Poznań, 120 ss.
 • 19. Zamojska J., Malinowski H. (2012): Integrowana metoda ochrony roślin a odporność agrofagów na pestycydy w Polsce. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52 (4), 1-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d0cb770-743a-4c85-9444-0f54520672bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.