PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

Rearing results and dietetic value of broiler chickens meat in dependence from grains composition in mixtures oiled with soybean and linseed oils

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wskaźniki odchowu i wartość dietetyczna mięsa kurcząt brojlerów w zależności od kompozycji zbóż w mieszankach natłuszczonych olejem sojowym i lnianym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The experiment was carried out on 200 ROSS 308 broiler chickens that were randomly assigned to 5 equal groups (K, D1, D2, D3, D4). The birds were fed the mixtures Starter (1–21 days of rearing) and Grower/Finisher (21–42 days) oiled with a mixture of soybean oil (3%) and linseed oil (3%). Two different grains represented the experimental factor, and were added to the mixtures in a 1:1 ratio, according to the following design: group K (control) – maize and wheat, group D1 – wheat and barley, group D2 – wheat and triticale, group D3 – maize and barley, group D4 – maize and triticale. It was shown that chickens fed the mixtures with triticale at age 42 days had significantly (P ≤ 0.01) higher body weight than those that received mixtures with barley. In the whole period of rearing, a significantly (P ≤ 0.05) lower feed conversion ratio was found in chickens fed diets containing wheat and barley, as compared with the control group. The used mixtures did not influence musculature and the proportion of skin with subcutaneous fat in carcasses; however, a significantly (P ≤ 0.05) lower abdominal fat level was found in carcasses of chicken fed mixtures containing wheat and triticale and wheat and barley, as comparer with the broilers from other groups (K, D3 and D4). No effect of feeding on the content of most fatty acids in the lipids of leg muscles was found, while the breast muscles of the birds receiving the mixture with wheat and barley have shown a significant decrease in the proportion of linolenic acid and an increase in stearic acid. There were no significant effects of grain composition in mixtures in terms of muscle pH or sensory properties of the meat; they had, however, an impact on its color.
PL
Doświadczenie przeprowadzono na 200 kurczętach brojlerach ROSS 308, które rozdzielono losowo do 5. równolicznych grup (K, Dl, D2, D3, D4). Kurczęta żywiono mieszankami Starter (1-21 dni) i Grower/Finiszer (22-42 dni) natłuszczonymi mieszaniną oleju sojowego (3%) i lnianego (3%). Czynnikiem różnicującym grupy były 2 zboża wprowadzone do mieszanek w udziale 1:1 wg układu: grupa K (kontrolna) - kukurydza i pszenica; grupa D1 - pszenica i jęczmień, grupa D2 - pszenica i pszenżyto, grupa D3 - kukurydza i jęczmień, grupa D4 - kukurydza i pszenżyto. Wykazano, że kurczęta żywione mieszankami z pszenżytem w wieku 42 dni uzyskały istotnie (P ≤ 0,01) wyższe masy ciała niż otrzymujące mieszanki z jęczmieniem. Istotnie (P ≤ 0,05) niższym zużyciem paszy w całym okresie odchowu w odniesieniu do grupy kontrolnej charakteryzowały się kurczęta żywione dietami zawierającymi pszenicę i pszenżyto. Stosowane mieszanki nie wpłynęły na umięśnienie i udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszkach, natomiast wykazano istotnie (P ≤ 0,05) mniej tłuszczu sadełkowego w tuszkach kurcząt żywionych mieszankami z udziałem pszenicy i pszenżyta oraz pszenicy i jęczmienia w porównaniu do ptaków z pozostałych grup (K, D3 i D4). Nie stwierdzono wpływu żywienia na udział większości kwasów tłuszczowych w lipidach mięśni nóg, natomiast w mięśniach piersiowych ptaków otrzymujących mieszanki z pszenicą i jęczmieniem wykazano istotne obniżenie ilości kwasu linolenowego oraz zwiększenie stearynowego. Nie odnotowano istotnego oddziaływania kompozycji zbóż w mieszankach na odczyn mięśni, jak też na wyróżniki smakowe, natomiast miały one wpływ na jego barwę.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
p.45-59,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Boleslawa Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
 • Baryłko-Pikielna W., 1975. Zarys oceny sensorycznej żywności [Outline of the sensory evaluation of food]. PWN, Warszawa [in Polish].
 • Biesiada-Drzazga B„ Janocha A., Bombik T., Rojek A., Brodzik U., 2011. Evaluation of the growth and slaughter value of the ROSS 308 broiler chickens. Acta Sci. Pol., Zootech. 10(3), 11-20.
 • Debut M., Berri C., Baèza E., Sellier, Amould C„ Guémené D., Jehl N., Boutten B., Jego Y., Beaumont C., Le Bihan-Duval E., 2003. Variation of chicken technological meat ąuality in relation to genotype and post slaughter stress conditions, Poult. Sci. 82, 1829-1838.
 • Haug A., Greatorex S.E., Bernhoft A., Wold J.P., Hetland H., Chistopherson O.A, Sogn T., 2007. Effect of dietary selenium and omega-3 fatty acids on muscle composition and ąuality in broilers. Lipids in Health and Disease 6, 29.
 • Hermes J.C., Johanson R.C., 2004. Effects of Feeding Various Levels of Triticale var. Bogo in the Diet of Broiler and Layer Chickens. J. Appl. Poult. Research 13 (4), 667- 672.
 • Janocha A., 2011. Efektywność stosowania preparatów enzymatycznych w żywieniu kurcząt brojlerów. Wydaw. Uniw. Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rozprawa habilitacyjna, 113 [in Polish].
 • Janocha A., Osek M., Turyk Z., Milczarek A., 2011. Evaluation of an impact of mixtures containing brewer’s yeast Saccharomyces cerevisiae on post-slaughter ąuality of broiler chickens. Acta Sci. Pol., Zootech. 10 (4), 41-52
 • Koreleski J., Świątkiewicz S., Hadula E., 2000. Wpływ udziału ziarna jęczmienia o zróżnicowanej zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych w paszy oraz dodatku enzymów na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów [Effect of barley grain of varying levels of starch and non-starch sugars in the feed and the addition of enzymes on performance of broiler chickens]. Rocz. Nauk. Zootech. 27 (3) 161-178 [in Polish ].
 • Korver D.R., Zuidhof M.J., Lawes K.R., 2004. Performance characteristics and economic comparison of broiler chickens fed wheat and triticale-based diets. Poultr. Sci. 83, 716-725.
 • Lázaro R., Garcia M., Medel P, Mateos G.G., 2003. Influence of enzymes on performance and digestive parameters of broilers fed rye-based diets. Poultr. Sci. 82, 132-140.
 • Matyka S., 2007. Towaroznawstwo materiałów paszowych i dodatków paszowych. Warszawa [in Polish],
 • Matyka S., Żelazowska R., 2006. Olej rzepakowy - niedoceniany dietetyczny materiał paszowy. Pasze Przem. 15 (1), 8-9.
 • Normy Żywienia Drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz [Poultry Nutrition Standards. Recommendations and Nutritive Value of Feeds]. 2005. Red. S. Smulikowska i A. Rutkowski. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kiela- nowskiego PAN., Jabłonna [in Polish].
 • Osek M., Janocha A., Klocek B., Wasiłowski Z., 2001. Wpływ mieszanek zawierających różne tłuszcze na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt rzeźnych [Influence of feed mixtures containing different fats on production coefficients and meat ąuality of slaughter chicken]. Rośliny Oleiste 22 (1), 153-163 [in Polish],
 • Osek M., Milczarek A., Janocha A., Turyk Z., 2006. Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z olejem lnianym i różnym dodatkiem witaminy E [Quality of meat broiler chickens fed diets containing linseed oil and different addition of vitamin E]. Rocz. Inst. Przem. Mięsnego i Tłuszczowego 44 (1), 207-215 [in Polish].
 • Osek M., Milczarek A., Janocha A., Klocek B., 2007. Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów [Influence of vitamin E level in mixtures with linseed oil on rearing results and post-slaughter value of broiler chickens]. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 28, 293-301 [in Polish].
 • Osek M„ Milczarek A., Janocha A., Świnarska R., 2010. Effect of triticale as a partial or complete wheat and maize substitute in broiler chicken diets on growth performance, slaughter value and meat ąuality. Ann. Anim. Sci. 10 (3), 275-283.
 • Pourreza J., Samie A. H., Rowghani E., 2007. Effect of supplemental enzyme on nutrient digestibility and performance of broiler chicks fed on diets containing triticale. Int. J. Poult. Sci. 6(2), 115-117.
 • Saki A.A., 2005. Effect of wheat and barley viscosity on broiler performance In Hamadan Province. Int. J. Poult. Sci. 4, 7-10.
 • Santos F.B.O., Sheldon B.W., Santos A.A.Jr., Ferket P.R., 2008. Influence of housing system, grain type, and particie size on Salmonella colonization and shedding of broilers fed triticale or com-soybean meal diets. Poult. Sci. 87, 405-420.
 • Silva S.S.P., Smithard R.R., 2002. Effect of enzyme supplementation of a rye-based diet on xylanase activity in the smali intestine of broilers, on intestinal crypt proliferation and nutrient digestibility and growth performance of the birds. Br. Poult. Sci. 43,274— 282.
 • Stachurska K.D., 2013. Ocena wartości odżywczej jęczmienia nieoplewionego w żywieniu kurcząt brojlerów. Praca doktorska, UPH w Siedlcach [in Polish],
 • StatSoft Inc. 2001. STATISTICA® (data analysis software system), ver. 6.
 • Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych [Tables of Chemical Composition and Nutritive Values of Domestic Feeds] 2010. Kraków-Balice. Państwowy Instytut Badawczy [in Polish).
 • Tilgner D.J., 1957. Ocena organoleptyczna żywności. WPLiS Warszawa [in Polish].
 • WHO Technical Report 916. 2003. Diet, nutrition and prevention of chronic diseases, WHO, Genewa.
 • Zarghi H., Golian A., 2009. Effect of triticale replacement and enzyme supplementation on performance and blood chemistry of broiler chickens. J. Anim. Vet. Adv. 8 (7), 1316-1321.
 • Ziołecki J., Doruchowski W., 1989. Metoda oceny wartości rzeźnej drobiu [Evaluation method of poultry slaughter value], Wyd. COBRD, Poznań [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ce90dde-831c-43fd-8a60-1c4cc59860d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.