PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 1 |
Tytuł artykułu

Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013

Warianty tytułu
EN
Formation of strategies of financing at the selected meat enterprises in Poland in 2007-2013
RU
Formirovanie strategii finansirovanija na izbrannykh predprijatijakh mjasnojj promyshlennosti v Pol'she v 2007-2013 gg.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest identyfikacja kształtowania się strategii finansowania pięciu giełdowych spółek mięsnych w latach 2007-2013. Wyniki badań uzyskano przy użyciu metody analizy finansowej na podstawie średnich wartości wskaźników sektorowych. Do analizy wykorzystano dane finansowe z rocznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych badanych jednostek dostępnych w Monitorach Polskich „B”. Z badań wynika, że zróżnicowanie realizowanych strategii w obszarze finansowania, płynności finansowej i rentowności działania uzależnione było od poziomu osiągniętej płynności finansowej oraz rentowności kapitału własnego, co miało wpływ na efektywność działania badanych przedsiębiorstw. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
EN
An aim of considerations is to identify the formation of strategies of financing the five listed meat companies in the years 2007-2013. The research findings were received with the use of the method of financial analysis based on the average values of the sectoral indicators. For the purpose of analysis were used financial data from annual balance sheets, profit and loss accounts, and cash flows of the entities in question available in Monitor Polski B (Official Gazette of the Republic of Poland). The research shows that the diversity of the implemented strategies in the area of financing, liquidity, and profitability of activities depended on the level of achieved liquidity and return on equity, what affected effectiveness of activities of the enterprises surveyed. The analysis findings indicate the validity of carrying out further work in this respect.
RU
Цель рассуждений – выявить формирование стратегии финансирования пяти биржевых мясных компаний в 2007-2013 гг. Результаты исследований получили, применяя метод финансового анализа на основе средних значений секторных показателей. Для анализа использовали финансовые данные из годовых балансов, отчётов о прибылях и убытках, а также движения кассовой наличности обследуемых единиц, доступных в журнале нормативных актов «Монитор польски Б» (Monitor Polski B). Из исследований вытекает, что дифференцирование осуществляемых стратегий в области финансирования, финансовой ликвидности и рентабельности деятельности зависело от уровня достигнутой финансовой ликвидности и рентабельности собственного капитала, что оказывало влияние на эффективность действия обследуемых предприятий. Результаты анализа указывают закономерность проведения дальнейших работ в этом отношении.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
1
Opis fizyczny
s.348-357,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Koniunktury Gospodarczej, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul.Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
 • Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Bień W. (2005), Ocena efektywności finansowej spółek giełdowych, Difin Warszawa.
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Hill N.C., Sartoris W.L. (1995), Short term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kołosowska B. (2014), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sektorowe wskaźniki finansowe opracowane przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit (2014), http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly,Wskazniki_sektorowe [dostęp: 01.11.2014].
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 • Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M. (2014), Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • Urban R. (2010), Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego, „Przemysł Spożywczy”, t. 64.
 • Urban R. (2012), Polski sektor żywnościowy a światowy kryzys finansowy, „Przemysł Spożywczy”, t. 66.
 • Wasilewski M., Zabolotnyy S. (2008), Kształtowanie i efektywność strategii finansowej ZPM Duda S.A., „EIOGŻ”, nr 64.
 • Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Wojciechowska K. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 • Zalewski H. (1996), Finanse w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, art. 104-110, Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ce1399b-87af-4dd1-b38a-2ccc5383e9f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.