PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Application of the Electrical Impedance Spectrometry method for monitoring filtration phenomena on the example of Karolinka earth dam

Warianty tytułu

PL
Zastosowanie metody EIS do monitoringu zjawisk filtracyjnych na przykładzie zapory ziemnej Karolinka (Czechy)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents the results of monitoring electrical properties of the soil of the body of the earth-fill dam of the Karolinka water reservoir in the fourth year after its reconstruction ended. Monitoring was carried out using the Z-meter device applying the electric impedance spectrometry method with the focus on seepage through the earth-fill dam of the water reservoir. Information about the changes that occurred in the dam body before and after the implementation of the measure (the construction of a cut-off wall when the dam was reconstructed in 2013) was obtained by monitoring the changes of the electrical resistances of the soil of the dam with time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki monitoringu właściwości elektrycznych korpusu zapory ziemnej zbiornika wodnego Karolinka po czterech latach od jej modernizacji. Monitoring przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu Z-meter stosując metodę spektrometrii impedancyjnej, skupiając się na przeciekach przez zaporę. Informacje o zmianach, które miały miejsce w korpusie zapory przed i po wykonaniu przesłony filtracyjnej (budowa ściany szczelinowej w 2013 r.) uzyskano na podstawie monitorowania zmian oporów elektrycznych gruntów korpusu.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.149-163,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Water Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Veverí 95, 602 00 Brno, Czech Republic
autor
 • Department of Water Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Veverí 95, 602 00 Brno, Czech Republic
autor
 • Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow, al.Mickiewicza 24-28, 30-059 Krakow, Poland
autor
 • Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow, al.Mickiewicza 24-28, 30-059 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Berka, Š. (2010). Elektrotechnická schémata a zapojení 2 (Electrochemical diagrams and connections 2). BEN – technická literature (technical literature), Praha. p. 228.
 • Bláha, P. et al. (2003). Karolinka – monitoring 2003. GEOtest, Brno, MS.
 • Čištín, J., Hálek, V. (1975). VN na Stanovnici u Karolinky. Filtrační stabilita sypanin (The dam and water reservoir on the River Stanovnice near Karolinka. Filtration stability of loose material). Závěrečná zpráva. VVÚVSH VUT v Brně (Final report of the Scientific-Research Institute of Hydraulic Engineering and Water Management of BUT), Brno.
 • Fejfarová, M. (2014). Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie. (Possibilities of detection of water content in porous environments using electrical impedance spectrometry method). Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Brno, p. 150 s., 20 s. Příl.
 • Fránková, H. (2015). Účinnost těsnicí clony VD Karolinka analyzovaná metodou EIS (The efficiency of a sealing blanket at the Karolinka dam, analysed by the EIS method). Bakalářská práce (Bachelorʼs thesis). FAST VUT v Brně (FCE BUT), Brno.
 • Hájek, J. (2011). Kontaktní osoba zadavatele veřejné zakázky ID poptávky 84844 (The contact person of the contracting authority of the public tender of ID enquiry 84844), http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/27033 (16.03.2018), http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/364598 (16.03.2018).
 • Hodák, J. (2010–2012). Vývoj nových metod pro zvýšení bezpečnosti přehrad – etapové výzkumné zprávy I – VIII (The development of new methods for increasing dam safety – research papers of stages 1–8).
 • Jareš, Z., Krejčí, V. (2014). VD Karolinka – rekonstrukce hráze. (Water reservoir Karolinka – dam reconstruction). XXXIV. Priehrané dni 2014, http://www.evizig.hu/Nemzetkozi/4_15_Jares_Krejci.pdf (16.03.2018).
 • Jareš, Z., Krejčí, V. (2015). VD Karolinka – rekonstrukce hráze (Karolinka dam and water reservoir – dam reconstruction). Setkání vodohospodářských kateder 2015 (Meeting of water management departments 2015), Karolinka, 8 p.
 • Macík, J. (2011). Karolinka. Zpravodaj o vodě. Bulletin on water, 4, p. 5.
 • Pařílková, J. (2010). Monitorování proudění vody zeminou a možnosti jeho využití u ochranných hrází (Monitoring of water flow through soil and possibilities of its use in dykes). Teze habilitační práce obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství (Ideas of a habilitation thesis, field of study: Physical and Building-Material Engineering). FAST VUT v Brně (FCE BUT), VUTIUM, Brno.
 • Pařílková, J., Gardavská, Z., Fejfarová, M., Zachoval, Z., Veselý, J., Pavlík, I. (2011). Využití metody EIS při monitorování vybraných procesů v půdě (The application of the EIS method in monitoring selected processes in soil). Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water. Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water. VHZ ÚH SAV (The Research Hydrological Base of the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences). Michalovce.
 • Pařílková, J., Procházka, L., Pavlík, J. (2016a). Systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací (The system of monitoring of selected parameters of porous substances using the EIS method in a wide range of applications). Oponovaná zpráva projektu LF13019 za rok 2015 – technická část (A peer-reviewed report of the project LF13019 for the year 2015 – technical part). GEOtest, a.s., Brno.
 • Pařílková, J., Zachoval Z., Pařílek L. (2016b). The earth-fill dam of the karolinka water reservoir monitored by the EIS method. Eureka 2016. 4 th Conference and Working Session within the Framework of the International Programme EUREKA, Project No.: E!7614, Lednice, Czech Republic 13–14.10.2016, 185–209.
 • Pařílková, J., Zachoval, Z., Pavlík, J., Bulgurovská, M., Gruchot, A., Zydroń, T. (2017). Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS. (Monitoring of the earthen-fill dam of the Karolinka water reservoir by the EIS method). In Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. Inženýrsko geologického kongresu. neuv. Brno: PřF MU,ČAH,ČAIG, 135–147.
 • Radkovský, K. (2011). Description of Z-meter III construction. EUREKA 2011. Štramberk, 34–38.
 • Radkovský, K. (2012). Z-meter III – practical experience and knowledge. EUREKA 2012. Brno, 34–37.
 • Rupp, D. (2011). Monitoring of seepage conditions of the dam of the Karolinka reservoir. EUREKA 2011. Štramberk, 78–86.
 • Rupp, D., Pazdírek, O. (2012). The Karolinka reservoir dam monitoring. EUREKA 2012. Brno, 97–103.
 • Sílová, T. (2015) VD Karolinka – těsnicí clona (Karolinka dam and water reservoir – sealing blanket). Závěrečná seminární práce (Final seminar paper). PMO, s.p., 1–17.
 • Woznica, L. (1993). Karolinka, sesuv XVI. etapa (Karolinka, landslide, stage XVI). Závěrečná zpráva (Final report), Woznica, Brno, MS.
 • Woznica, L. (1998). Hydrochemické zhodnocení, Karolinka – sesuv (Hydrochemical evaluation, Karolinka – landslide), Woznica, Brno, MS.
 • Zapletalová, M. (2016). Monitorování průsakového režimu hráze VD Karolinka (Monitoring of the seepage regime of the dam of the Karolinka water reservoir). Závěrečná seminární práce (Final seminar paper). PMO, s.p., 1–39.
 • www.pmo.cz
 • www.mapy.cz

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0cde9e7b-a4bd-47f2-a1bb-158151f1ed90
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.