PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |

Tytuł artykułu

The management of physical culture in Lodz in 1945-1949

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zarządzanie łódzką kulturą fizyczną w latach 1945–1949

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The purpose of this paper is to present how physical culture was managed in Łódź in 1945–48 during the times of social and political changes. This period is characteristic for the rebirth of sport movement after the WWII and the activities of the authorities aimed at introducing a new model of management of physical culture. On the territory of the voivodeship of Łódź, sport activity was revived along with the withdrawal of German army. The activity of reviving clubs and sport unions was quite spontaneous at first. The model of management of physical culture, introduced in 1946,combined physical education issues with military training referring to pre-war models. The newly created Voivodeship Office of Physical Education and Military Training in Łódź in 1948 was temporary. The final objective was introduction of sports management based on the Soviet model. In the years 1946–49 Łódź authorities popularized the development of physical education and sport in the way compatible with the State policy. They put pressure on massive sport events, sport was combined with military and agricultural training. The new authorities supported the development of physical education and sport in leftist organizations. Sports associations which were claimed to be adverse were eliminated.
PL
Celem pracy jest przedstawienie zarządzania łódzką kulturą fizyczną w latach 1945–1949 na tle zachodzących zmian społeczno-politycznych. Wprowadzony w 1946 roku model zarządzania kulturą fizyczną łączył sprawy wychowania fizycznego z przysposobieniem wojskowym. Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Łodzi, a następnie Wojewódzki Urząd Kultury Fizycznej w Łodzi były formami przejściowymi. Ostatecznym celem było wprowadzenie modelu zarządzania sportem łódzkim na wzór realizowanego w Związku Radzieckim. W latach 1946–1949 łódzkie władze sportowe propagowały rozwój wychowania fizycznego i sportu zgodnie z polityką państwa. Forsowano duże imprezy sportowe. Szkolenie sportowe powiązano z wojskowym i rolniczym. Nowa władza państwowa sprzyjała rozwojowi wychowania fizycznego i sportu, szczególnie w organizacjach lewicowych. Stowarzyszenia sportowe, których działalność uznano za wrogą, były likwidowane.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

3

Opis fizyczny

p.25-40,ref.

Twórcy

 • Academy of Physical Education in Poznan, the State School of Applied Sciences in Konin, Konin, Poland
autor
 • Academy of Physical Education in Poznan, the State School of Applied Sciences in Konin, Konin, Poland

Bibliografia

 • A. Sources
 • I. Archival sources
 • The Archives of Modern Records, Central Committee of Physical Culture, Central Office of Physical Culture, State Office of Physical Education and Military Training
 • State Archive in Łódź, City National Council and City Board in Łódź 1945–1950, The Board of the People’s Council in Łódź, Łódź Voivodeship Office 1945–1950
 • Institute of National Remembrance IPN Ld PF10/725
 • II. Press
 • “Dziennik Łódzki” [“Łódzki Daily”] 1946–1948, 1950
 • “Dziennik Popularny” [“Popular Daily”] 1976
 • “Express Ilustrowany” [“Illustrated Express”] 1946–1948
 • “Głos Robotniczy” [“Voice of the Workers”] 1946–1948, 1985
 • “Kurier Popularny” [“Popular Courier”] 1945, 1947
 • “Przegląd Sportowy” [“Sports Review”] 1945
 • B. Literature
 • Banasiak S., Województwo Łódzkie w okresie Polski Ludowej [Łódzkie Voivodeship at the time of the People’s Republic of Poland], [in:] R. Rosin (ed.), Województwo Łódzkie 1919–1969. Studia i materiały [Łódzkie Voivodeship 1919–1969. Studies and materials], Łódź 1971, p. 143–170.
 • Bogusz A., Sport łódzki po II wojnie światowej i jego rola w odbudowie sportu polskiego w latach 1945–1948 [Łódzki Sports after WWII and its role in reconstruction of Polish sport in 1945–1948], [in:] L. Szymański, Z. Schwarzer (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 2 [Recent History of Physical Culture in Poland, vol. 2], Wrocław 1996, pp. 307–317.
 • Bogusz A., Sport w Łodzi po II wojnie światowej [Sport in Łódź after WWII], [in:] J. Żelazko (ed.), Rok 1945 w Łodzi [Year 1945 in Łódź], Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi [Institute of National Remembrance in Łódź], Łódź 2008, pp. 315–322.
 • Gondek L., Kultura fizyczna w Polsce 1944–1984. Zarys podstawowych struktur, form i efektów zarządzania kulturą fizyczną w czterdziestoleciu PRL [Physical Culture in Poland 1944–1984. An outline of basic structures, forms and effects of administration of physical culture in 40-year period of People’s Republic of Poland], Gdańsk 1986.
 • Jaroszewski J., Kierowanie sportem w Łodzi w latach 1945–1948 w świetle relacji “Dziennika Łódzkiego” [Sports Management in Łódź in the Years 1945–1948 in the Light of Reports of “Dziennik Łódzki”], [in:] J. Kwieciński, M. Tomczak (ed.), Wybrane zagadnienia kultury fizycznej – aktualny stan badań [Selected Aspects of Physical Education – the recent state of research], PWSZ, Konin 2012, pp. 185–211.
 • Jaroszewski J., Łuczak M., Kultura fizyczna w programach Łódzkiego Oddziału Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w latach 1920–2002 [Physical Culture in the programmes of Łodź Division of Christian Youth Union in years 1920–2002], “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” [“Scientific Papers of Jan Długosz University in Częstochowa. Physical Culture”] 2014, 13, No. 2, pp. 95–113; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.06.
 • Kaczmarek W., Wychowanie fizyczne i sport [Physical Education and Sport], [in:] E. Rosset (ed.), Łódź w latach 1945–1960 Łódź in years 1945–1960], Łódź 1962, pp. 390–399.
 • Kształtowanie władzy ludowej w Łodzi i województwie łódzkim w 1945 roku [Creating of people’s government in Łódź and Łódzkie Voivodeship in 1945], Warszawa – Łódź 1985, pp. 293–297.
 • Kozłowski W., Ofensywa styczniowa 1945 r. na obszarze województwa łódzkiego [The Vistula-Oder Offensive in 1945 r. on the Territory of Łódzkie Voivodeship], [in:] R. Rosin (ed.), Województwo Łódzkie 1919–1969. Studia i materiały [Łódzkie Voivodeship 1919–1969. Studies and materials], Łódź 1971, pp. 135–141.
 • Małolepszy E., Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918–1998 [On management and Organization of Physical Culture in Poland in the Years 1918–1998], “Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Kultura Fizyczna” [“Scientific Papers of Pedagogical School of Higher Education in Częstochowa. Physical Culture”] 2001, No. 4, pp. 87–100.
 • Madej B., Włodkowski L., Stadion pełen wspomnień [A Stadium full of memories], Łódź 1978.
 • Szymański L., Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944–1980 [From the studies of the model of physical culture in People’s Republic of Poland 1944–1980], Wrocław 1996.
 • Województwo łódzkie w XXX-leciu PRL [Łódzkie Voivodeship in 30-year period of People’s Republic of Poland], Łódź 1974.
 • 75 lat Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów 1906–1981 [75th anniversary of Pabianice Cyclists Association 1906–1981], Pabianice 1981.
 • 75 lat RTS Widzew (1910–1985) [75 years of RTS Widzew (1910–1985)], Łódź 1985.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0cdd5184-3467-441d-81be-9a8b93c8f74e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.