PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 357 |
Tytuł artykułu

Próba zagospodarowania niszy osuwiska w Borkach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Attempt of recultivation of a landslide scar at Borki
RU
Popytka osvoenija nishi opolznja v Borkakh
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper describes a partial recultivation of a landslide scar, developed in 1975 at Borki near Ląck (fig. 1).Investigations were carried through in 1979-1985. The recultivation was based on sowing of grasses as well as planting of fruit trees and bushes (plum-tree, apple-tree, red currant and hazel)in a lavelled part of the scar. Yields of gras­slands in the scar and outside are presented in the tables 2, 3 and 4, whereas well-being and annual rings of trees and scrubs are presented in the tables 5 and 6. Investigations indicated that a heterogeneous soil sediment (fig. 2), mixed due to mass movements and levelling by a bulldozer, can be used for grasslands and high hay harvest (tab. 2). The examinations of fruit tree and scrub planting prove that plum-trees, red currants and hazels can be used for a" recultivations of landslide areas in the Gorce region. It should be underlined'that organization of orchards and berry patches on fresh landslides can be risky as even small mo­vements of the ground result probably in considerable destructions. The landslide after draining, levelling and stabilization, can be used with a small risk for planting of trees and scrubs.
RU
Работа касается частичного освоения ниши оползня образовавше­гося в 1975 г. в местности Борки около Лонцка (рис. 1). Исследования проводились в период 1979-1985 гг. Освоение сопровохалось посевом трав и насаждениями деревьев и кустов на выравнен­ной части ниши (сливы, яблони, лещина, красная смородина). Резуль­таты исследований плодородия травяных угодий в нише оползня и вне её представлены в таб. 2, 3 и 4, а удачность и приросты (годовые) деревьев и кустов приводятся в таб. 5 и 6. Исследования показали, что неоднородный почвенный материал (рис. 2) - смешанный в результате массовых движений и выравниваний экска­ватором может быть пригодным для задернения и получения высокого урожая сена (таб. 2). Из проведенных исследований насаждений фрукто­вых деревьев и кустов (таб. 5) следует, что до насаждений на осваиваемых оползнях района Горцов применимы: слива, красная смородина и лещина. Следует отметить, что насаждения фруктовых деревьев и ягод­ников на молодых формах оползней может быть рискованным, так как да­же не большие продвижение земных масс может вызвать крупные разруше­ния. Оползень после водоотлива, выравнивания и стабилизации, с не­большим риском может быть подвергнут насаждениям деревьев и кустов.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
357
Opis fizyczny
s.67-77,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
autor
  • Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
  • 1. Gumiński R.: Próby wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Prz. Meteorol., t. II, z. 3, 1951.
  • 2. Karczewski A.: Procesy osuwiskowe na gruntach rolnych na przykładzie osuwiska w zlewni potoku Futomka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 292, 1985.
  • 3. Kawecki Z.: Wpływ różnych systemów uprawy gleby na wzrost i plonowanie krzewów porzeczek czerwonych oraz skład chemiczny jagód. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rol­nictwo, nr 26, 1979.
  • 4. Ziemnicki S., Repelewska-Pękalowa J.: Osuwisko w Borkach (okolice Łęcka). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 193, 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0cdc2938-c875-428b-affa-b3e382b8903a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.