PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 468 |
Tytuł artykułu

Plonowanie komonicy zwyczajnej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych na glebie lekkiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1996-1998 prowadzono doświadczenie z komonicą zwyczajną metodą split-plot, w czterech powtórzeniach. Eksperyment zlokalizowano na glebie piaszczysto-gliniastej, zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. W doświadczeniu uwzględniono dwa terminy zbioru pierwszego pokosu: (faza pąkowania i faza pełni kwitnienia komonicy) oraz cztery kombinacje nawożenia mikroelementami (0; B - 2 kg; Mo - 0,3 kg; B - 2 kg+Mo - 0,3 kg·ha⁻¹). Zbiór pierwszego pokosu komonicy zwyczajnej w pełni kwitnienia powodował istotny wzrost rocznego plonu zielonej i suchej masy oraz białka ogólnego i właściwego, w porównaniu ze sprzętem roślin podczas pąkowania. Dokarmianie borem i molibdenem wpłynęło na istotną zwyżkę plonów zielonej i suchej masy oraz białka ogólnego i właściwego. Termin zbioru pierwszego pokosu komonicy oraz warunki pogodowe w latach badań znacznie modyfikowały procentowy udział poszczególnych pokosów w rocznym plonie.
EN
Field experiment was carried out in 1996-1998 with bird's-food clover using a split-plot method in four repetitions. Experiment was set on sandy loamy soil, assumed as a good rye complex. Two terms of first cut harvest were applied at (budding and full flowering stages) as well as four combinations of microelement fertilization (0; B - 2 kg; Mo - 0.3 kg; B - 2 kg+Mo - 0.3 kg·ha⁻¹). Harvest of the first cut of bird's-food clover at full flowering increased significantly annual green and dry matter yields as well as the total and true protein yields, as compared to the cut at budding stage. Supplementation with boron and molybdenum affected the significant increase of green and dry matter yields as well as total and true protein yields. The first cut term and weather conditions in the years of study remarkably modified the percentage of particular cuts in the annual yield.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
468
Opis fizyczny
s.255-264,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • BLAIM H. 1975a. Występowanie związków cyjanogennych w roślinach uprawnych. Pam. Puł. 62: 121-130.
 • BLAIM H. 1975b. Zmiany zawartości związków cyjanogennych w ontogenezie komonicy rożkowej. Pam. Pul. 62: 131-139.
 • BLAIM H. 1978. Chemiczna charakterystyka odmian komonicy zwyczajnej. Pam. Puł. 69: 167-173.
 • BUKOWIECKI F.K., GŁOWACKA-KOSTYRA K. 1995. Trwałość odmian Trifolium repens L. oraz Lotus corniculatus L. w mieszance z trawami w użytkowaniu kośnym na tle trzech poziomów nawożenia mineralnego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • BUKOWIECKI F.K., PALUCH B., ANTONIEWICZ A. 1997. Niektóre cechy morfologiczne koniczyny białej i komonicy zwyczajnej, a zawartość białka ogólnego i włókna surowego w liściach i łodygach tych gatunków. Biuletyn Oceny Odmian 29: 127-131.
 • CHWIŁOWICZ W. 1958. Uprawa roślin motylkowych na nasiona. PWRiL, Warszawa.
 • DIONNE J.L., PESANT A.R. 1976. Effects du pH et de regimes hydriques des sols sur les rendements et la teneur en Mn de la luzerne et du lotier cultives en serre. Can. J. Pl. Sc. 56(4): 919-928.
 • GOLPEN B.P., GREENSHIELDS J.E.R. 1991. Cree birdsfoot trefoil. Can. J. P.l. Sc. 61(1): 163-167.
 • HARASIM J. 1998. Komonica wciąż w niełasce. Nowoczesne Rolnictwo 1: 5 s.
 • GRZEGORCZYK St., BENEDYCKI St., GRABOWSKI K. 1996. Komonica zwyczajna jako cenny element łąk grądowych na Pojezierzu Olsztyńskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 442: 105-114.
 • IGNACZAK S. 1997. Porównanie tradycyjnego i ekstensywnego systemu użytkowania rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Biuletyn Oceny Odmian 29: 143-148.
 • LITYŃSKI T., JURKOWSKA H. 1982. Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN, Warszawa.
 • PEIVE J.V. 1972. Biologiceska rol molibdena. Izdatielstwo, Nauka. Moskwa.
 • WILCZEK M. 1989. Przydatność niektórych gleb do uprawy komonicy zwyczajnej na nasiona. Biuletyn IHAR 169: 41-48.
 • WILCZEK M., ĆWINTAL M. 1996. Wpływ nawożenia na zawartość podstawowych składników organicznych oraz mineralnych w lucernie mieszańcowej zbieranej 3 i 4-kośnie. Część I. Składniki organiczne. Biuletyn IHAR 197: 187-194.
 • WILCZEK M., ĆWINTAL M., WILCZEK P. 1999. Plonowanie i jakość tetraploidalnej koniczyny łąkowej (czerwonej) w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych. Część II. Plonowanie. Biuletyn IHAR 210: 109-118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c8dc05c-4c6b-4e0f-8ca0-0c32c66ebc96
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.