PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 51 | 1 |
Tytuł artykułu

Parasitic nematodes on Polish tulip plantations

Warianty tytułu
PL
Nicienie pasożytnicze na plantacjach tulipana w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Soil samples were collected from 10 plantations of tulip. The most often found plant-parasitic nematode was Pratylenchus neglectus, of which 80 species were found. But P. neglectus was usually not over 10% of the individuals in the samples. Among ectoparasitic nematodes, the most often found was Bitylenchus dubius. The occurrence of Bitylenchus dubius was not dependent on the acidity of the soil. Facultative parasites were the most numerous group, especially Filenchus vulgaris and Basiria graminophila. The plant-parasitic nematode populations which occurred on plantations of tulip did not cause severe damage.
PL
W latach 2005-2006 zebrano materiał z 10 plantacji tulipana na terenie województwa pomorskiego (6) oraz z jednej w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim, małopolskim i wielkopolskim. Na każdej plantacji określono pH gleby i jej rodzaj. Z każdej plantacji pobrano losowo 5 prób gleby po 200 g. Strukturę gatunkową nematofauny na poszczególnych plantacjach określono współczynnikiem dominacji - D i stałością występowania - C, a podobieństwo gatunkowe między plantacjami określono za pomocą formuły Jaccarda. Ogółem stwierdzono 80 gatunków nicieni z 29 rodzajów, przy czym najwięcej gatunków odnotowano w Jankowie Gdańskim (34) i Gdańsku (29), a najmniej w Nikielkowie (9). Najczęściej notowanym obligatoryjnym pasożytem roślin był Pratylenchus neglectus, dla którego stałość występowania C była bliska 30%. Wśród ektopasożytów najczęściej stwierdzano Bitylenchus dubius. Podobieństwo faunistyczne wahało się dla poszczególnych plantacji od 3,1 do 29,2%. Najbogatszą faunę nicieni i największy stopień podobieństwa wykazywały plantacje założone na glebach żyznych o odczynie zasadowym 7,0-7,7. Na plantacjach o najniższym odczynie pH 5,3-6,1, występowało najmniej gatunków nicieni i wskaźniki podobieństwa faunistycznego były najniższe.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Numer
1
Opis fizyczny
p.66-71,ref.
Twórcy
autor
 • The Institute of Holticulture, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
autor
Bibliografia
 • Asjes C. J. 1974. Soil-borne virus diseases in ornamental bulbous crops and their control in the Netherlands. Agric. Environ. 1: 303-315.
 • Baranovskaya I. A. 1981. Plant and Soil Nematodes (Aphelenchoididae and Seinuridae). Nauka, Moskwa, 234 pp.
 • Boer M., Ende E., Os G., Bijman V., Werd R. 2005. Integrated management of soil-borne diseases in flower bulb production. Acta Hort. 673: 73-78.
 • Brzeski M. W. 1998. Nematodes of Tylenchida in Poland and Temperate Europe. MiIZ PAN, Warszawa, 395 pp.
 • Cen Qi-Wen, Hooper D. J., Loof P. A. A., Xu Jianhna. 1997. A revised polytonous key for the identification of species of the genus Longidorus Micoletzky (Nematoda: Dorylaimida). Fundam. Appl. Nematol. 20 (1): 15-28.
 • Christie J. R. 1959. Plant Nematodes. Their Bionomics and Control. Agricultural Experiment Station, University of Florida, Gainesville, Florida, 256 pp.
 • Castillo P., Volvas N. 2007. Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): Diagnosis, Biology, Pathogenicity and Management. Brill, Leiden-Boston, 529 pp.
 • Decreamer W. 1980. Systematics of the Trichodoridae (Nematoda) with the keys to their species. Revue Nematol. 3 (1): 81-99.
 • Dobies T. 2004. Nicienie-pasożyty roślin (Nematoda, Tylenchida, Dorylaimida) szkółek leśnych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rar. Ind. Lignar. 3 (2): 33-48.
 • Goodey J. B. 1963. Soil and Freshwater Nematodes. Methuen & CO LTD, London, 544 pp.
 • Hetman J., Jabłońska L. 1997. Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. Mat. Konf. "Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku". AR Lublin, 11-12 XII 1997: 45-59.
 • Jabłońska L. 2006. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego kwiaciarstwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510: 203-211.
 • Jaccard P. 1912. The distribution of flora in the alpine zone. New Phytol. 11: 37-50.
 • Kasprzak K., Niedbała W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu I analizie danych w badaniach ilościowych. p. 397-416. In: "Metody Stosowane w Zologii Gleby" (M. Górny, L. Grum, eds.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 483 pp.
 • Skwiercz A. T. 1987. Nicienie - pasożyty roślin i ich rola w kompleksowych chorobach drzew i krzewów. Sylvian 6: 29-35
 • Skwiercz A. T. 1989. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland. Part I. Biocenotic analyse. Roczn. Nauk. Roln. Seria E - Ochrona Roślin 19 (1/2): 91-99.
 • Skwiercz A. T. 1989a. Plant parasitic nematodes in the peat soils in Poland. Part II. Frequency of occurrence and population density in different chemical properties of peat. Roczn. Nauk Roln. Seria E - Ochrona Roślin 19 (1/2): 101-111.
 • Szczygieł A., Gondek J., Karaś W. 1969. Występowanie pasożytniczych nicieni w szkółkach drzew owocowych w Polsce Południowej. Acta Agraria et Silvestria IX/1: 99-119.
 • Szczygieł A., Słowik K., Soroka A. 1983. Effect of soil pH on host-parasite relationship of three plant-parasitic nematodes and strawberry plants. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 278: 95-103.
 • Szczygieł A., Zepp A. 2004. The association of plant parasitic nematodes with fruit crops in Poland as related to some soil properties. Frag. Faunist. 47 (1): 7-33.
 • Taylor C. E., Robertson W. M. 1974. Acquisition, retention and transmission of viruses by nematodes. p. 253-276. In: "Nematode Vectors of Plant Viruses" (F. Lamberti, C. E. Taylor, J. W. Steinhorst, eds.). Plenum Press, London and New York, 451 pp.
 • Wallace H. R. 1971. Abiotic influences in the soil environment. p. 257-280. In: "Plant Parasitic Nematodes" (B. M. Zuckerman, W. F. Mai, R. A. Rodhe, eds.). Vol. I. Academic Press, New York and London, 345 pp.
 • Wróblewska W. 2007. Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych w Polsce i Holandii. Biul. SPORC 20: 3-10.
 • Yeates G. W., Bongers T., de Goede R. G. M., Freckman D. W., Georgieva S. S. 1993. Feeding habits in soil nematode families and genera - an outline for soil ecologists. J. Nematol. 25: 315-331.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c62ac33-f281-4ae8-b88f-5646b2a33e10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.