PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |
Tytuł artykułu

Przydatność obornika do regeneracji gleb bardzo kwaśnych, ubogich w próchnicę oraz wyczerpanych ze składników pokarmowych. Część I. Właściwości gleb

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W wieloletnim doświadczeniu na Wydziałowej Stacji Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach badano wpływ czterokrotnego (od 1992 r.) stosowania obornika na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleby silnie zakwaszonej, ubogiej w próchnicę i wyczerpanej ze składników pokarmowych na skutek wielo­letniego (od 1922 r.) niezrównoważonego nawożenia mineralnego oraz braku wapnowania i nawożenia obornikiem. Na obiektach niewapnowanych, obornik poprawił większości właściwości gleb związanych z ich zakwaszeniem, a w szczególności zmniejszył kwasowość hydrolityczną i zawartość glinu wymiennego, zwiększył zawartość wapnia i mag­nezu wymiennego oraz podwyższył pH gleby. Obornik zwiększył również zawar­tość potasu wymiennego i przyswajalnego, węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie. Na wszystkich obiektach zastosowanie obornika spowodowało zwiększenie kapilarnej pojemności wodnej i zmniejszenie gęstości gleby.
EN
In long-term experiment on the Faculty Experimental Station, Warsaw Agricultural University in Skierniewice, the influence of four (since 1992) farmyard manure fertilization on chosen physical and chemical properties of soil strongly acidified, poor in humus and exhausted of nutrients as a result of long- term (since 1922) unbalanced mineral fertilization and lack of liming and farmyard manure. Farmyard manure applied to unlimed soils improved the majority of soil properties connected with its acidity, especially hydrolitic acidity and excheangeable aluminium content, increased excheangeable calcium and magnesium content and pH - value of the soil. Farmyard manure increased the content of excheangeable and available potassium, total organic carbon and total nitrogen in the soil. The application of farmyard manure on all plots increased capillary water the capacity and decreased the dry bulk density of the soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
499
Opis fizyczny
s.253-260,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej, Szkoła Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej, Szkoła Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej, Szkoła Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Asmus F., Kittelmann G., Gorlitz H. 1987. Einfluss landjahriger organischer Dungung auf phisikalische Eingenschaflen einer Tieflehm-Fahlerde. Archiv. Pfl. Acker. Pflbau. 31(1): 41-46.
 • Baumecker M., Ellmer F. 1999. Development of soil organic matter content in long- term field trials at Thyrow (Germany). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 273-279.
 • Blecharczyk A. 1999. 40-letnie doświadczenie nawozowe z uprawą roślin w zmianowaniu i monokulturze w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Brodach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 262-272.
 • Dam Kofoed A. 1980. Humus in long-term experiments in Denmark. Proceeding of the land use seminar on soil degradation Wageningen, 13-15 October 1980, 241-258.
 • Fotyma E., Lipiński W., Piktrucii С. 2001. Regionalne zróżnicowanie odczynu i za­wartości składników mineralnych w glebach Polski. Pam. Puławski 124: 69-80.
 • Jenkinson D.S., Bradbury N.I., Coleman K. 1994. How the Rothamsted Clasical Experiments have been use to develop and test models for the turnover of carbon and nitrogen in soil. Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences. CAB. International: 117-135.
 • Kłossowski W., Mercik M. 1980. Wpływ wieloletniego stosowania obornika, wapno­wania, nawożenia potasem i zmianowania na niektóre właściwości fizyczne i fizyko­chemiczne gleby. Rocz. Glebozn. XXXI(2): 53-64.
 • Körschens M., Muller A. 1993. Yields, uptake of nutrients and soil properties in the static fertilization experiment Bad Lauchstadt. Proceedings of the International Symposium „Long-term static fertilizer experiments", Part I: 119-138.
 • Krzywy E., Krupa I., Wołoszyk С. 1996. Wpływ wieloletniego nawożenia organicz­nego i mineralnego na niektóre wskaźniki żyzności gleby. Zesz. Nauk. AR w Szcze­cinie 172(62): 259-264.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J., Korc M. 1995. Dynamika plonowania i zmiany w składzie kompleksu sorpcyjnego przy różnych systemach nawożenia na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 239-243.
 • Łabętowicz J., Korc M., Szulc W. 1998. Zmiany odporności gleb lekkich na zakwa­szenie w zróżnicowanych warunkach nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 456: 159-164.
 • Łabętowicz J., Kuszelewski L., Korc M., Szulc W. 1999. Znaczenie nawożenia organicznego dla trwałości plonów i równowagi jonowej gleby lekkiej. Zesz Probl Post Nauk Rol. 465: 123-134.
 • Mazur T., Sądej W. 2002. Porównanie stanu zakwaszenia gleb w wyniku wieloletniego nawożenia gnojowicą, obornikiem i nawozami mineralnymi. Zesz. Probl Post Nauk Rol. 482: 375-383.
 • Mercik S. 1994. Most important soil properties and yielding in long-term static fertil­izing experiment in Skierniewice. Rocz. Glebozn. Suppl. XLIV: 71-78.
 • Mercik S., Stępień W., Lenart S. 2000. Żyzność gleb w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno mineralnym w doświadczeniach wieloletnich. Cz. I. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb. Folia Universitatis Agriculturae Stetmensis 211, Agricultural 311-316.
 • Rumpel J., Nowisielski O., Paul M. 1993. The long-term fertilization and rotation experiment with vegetable crop in Skierniewice. Proceedings of the Intern. Symp. Longterm Static Fert. Experiments: 183-200.
 • Siuta J. 1978. Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL Warszawa: 287 ss.
 • Strączyńska S. 1998. Zmiany odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby piaszczystej pod wpływem wieloletniego nawożenia mineralnego, organicznego i organiczno-mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 456: 165-168.
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Kuszelewski L. 1996. Wpływ nawożenia oborni­kiem i wapnowania na wybrane właściwości fizyczne gleby. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 172(62): 491-495.
 • Szafranek A. 2000. Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb płowych Wysoczyzny Katuszyńskiej. Rocz. Glebozn. L I(3/4): 97-105.
 • Turski R., Baran S. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lub­lin: 223 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c1f4ffa-ea27-48bc-a6e2-d5ff9c9a27aa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.