PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 4 |
Tytuł artykułu

Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Income and consumption by households in Poland and in the European Union in 2004 and 2012
RU
Dokhod i potreblenie domokhozjajjstv v Pol’she i Evrosojuze v 2004 i 2012 gg.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest przedstawienie zmian w sytuacji dochodowej i konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w 2012 roku w relacji do 2004 roku Materiał badawczy stanowiły wtórne źródła informacji (dane makroekonomiczne Eurostat). W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i ekonomicznej. Dochód, konsumpcja oraz poziom życia stanowią zbiór powiązanych ze sobą elementów. Ich związek z integracją europejską ma charakter niebezpośredni, odroczony w czasie i zróżnicowany. Jednym z celów integracji Polski z UE była poprawa poziomu życia ludności. Ocena zmian w tym zakresie wskazuje na poprawę sytuacji dochodowej i korzystną zmianę proporcji wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych, wciąż jednak obserwuje się znaczne dysproporcje w stosunku do średniej unijnej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the changes in the income situation and consumption by households in Poland and the European Union in 2012 related to 2004. The research material was secondary sources of information (Eurostat’s macroeconomic data). In surveys, there were applied methods of statistical and economic analysis. Income, consumption and living standard are a set of interrelated elements. Their relationship with the European integration is of an indirect nature, deferred and differentiated. One of the goals of Poland’s integration with the EU was improvement of the living standard of population. Assessment of changes in this respect indicates improvement of the income situation and a favourable change in the proportion of consumption expenditure of Polish households; however, there have still been observed considerable disproportions compared to the EC average. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить изменения в ситуации доходов и потребления домохозяйств в Польше и Европейском Союзе в 2012 г. по сравнению с 2004 г. Исследовательский материал представляли вторичные источники информации (макроэкономические данные Евростата). В исследованиях применили методы статистического и экономического анализа. Доход, потребление и уровень жизни представляют собой набор взаимоувязанных элементов. Их связь с европейской интеграцией имеет косвенный, отсроченный и дифференцированный характер. Одной из целей интеграции Польши с ЕС было повышение уровня жизни населения. Оценка изменений в этом отношении указывает улучшение ситуации в отношении доходов и благоприятное изменение пропорции расходов на потребление польских домохозяйств, но по-прежнему наблюдаются значительные диспропорции по отношению к средней для ЕС. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
4
Opis fizyczny
s.124-134,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Badań Konsumpcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Bibliografia
  • Leetmaa P., Leythienne D., Montaigne F., Wolff P. (2011), The 9 poorest countries catching up on income per capita, Eurostat Statistics in Focus 16, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-016/EN/KS-SF-11-016-EN.PDF [dostęp: 20.02.2013].
  • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3135.htm [dostęp: 26.02.2014].
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tec00113&plugin=0 [dostęp: 20.02.2013].
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tessi190 [dostęp: 20.02.2014].
  • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 26.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c1d92cd-4057-42e6-85ab-e0f81aee9c47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.