PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 25 | 1[71] |
Tytuł artykułu

Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of time of concentration and rainfall characteristics on runoff hydrograph in small ungauged catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej. Celem artykułu była ocena wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej. Analizę przeprowadzono dla zlewni rzeki Sidzinka. Jej zlewnia w większości znajduje się na terenie gminy miejskiej Kraków. Czas koncentracji obliczono dwoma metodami: Kerby’ego-Kirpicha oraz procedurą TR-55. Wielkość opadu efektywnego obliczono za pomocą metody SCS-CN. Wartości parametru CN określono na podstawie bazy Corine Land Cover 2003 oraz przy wykorzystaniu ortofotomap. W trakcie obliczeń wykorzystano cztery rozkłady natężenia deszczu dla czasów trwania równych czasom koncentracji. Założono rozkład blokowy oraz rozkład o maksymalnym natężeniu występującym na początku, w środku i na końcu epizodu opadowego. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu HEC-HMS 4.0. Wyniki obliczeń wykazują zróżnicowanie wartości zarówno przepływów w kulminacji, jak i wysokości oraz objętości odpływu w zależności od wykorzystanego wzoru na czas koncentracji. Mimo iż różnica pomiędzy wartościami parametru CN wyniosła tylko 6%, znacznie wpłynęło to na wartości przepływów w kulminacji.
EN
The effect of time of concentration and rainfall characteristics on for of runoff hydrograph in small ungauged catchment. The aim of this paper is to estimate the effect of time of concentration and rainfall characteristics on runoff hydrograph in small ungauged catchment. The analysis were carried out for the catchment of Sidzinka river. This catchment is mostly located in the area of municipalities of Kraków. Time of concentration was calculated by two methods: Kerby-Kirpich and TR-55 procedure. The amount of effective rainfall was calculated by SCS-CN method. The value of CN parameter was estimated by analyzing the Corine Land Cover 2003 base and orthophotomaps. There were assumed four rainfall distribution: block rainfall, front-loaded hyetograph, center-loaded hyetograph and back-loaded hyetograph. All calculations were made with use of HEC-HMS 4.0 program. The obtained results show the diversity in values of peak flows, amount and volume of runoff, depending on the method to calculate Tc. Although the difference between the CN parameter’s values was only 6%, it considerably affected the peak flow values.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
25
Numer
Opis fizyczny
s.72-82,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Banasik, K., Byczkowski, A. i Gładecki, J. (2004). Przepływy maksymalne prawdopodobne dla małej rzeki nizinnej – porównanie metod. Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 29, 14-20.
 • Bogdanowicz, E. i Stachy, J. (1998). Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe. Materiały badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia, 23. Warszawa: Wydawnictwo IMGW.
 • Borowicz, E., Kozak, M. i Madzia, M. (2011). Wpływ metody pozyskiwania informacji o zagospodarowaniu terenu na wartość wyznaczonego opadu efektywnego. Nauka Przyroda Technologie, Dział Inżynieria Środowiska, 5, 4, #65.
 • Brown, S.A., Stein S.M. i Warner, J.C. (2001). Urban Drainage Design Manual Hydraulic Engineering Circular 22. Wyd. II. Report no. FHWA-NHI-01-021 HEC-22. Springfi eld, Virginia: National Technical Information Service. Pobrano z lokalizacji: http://isddc.dot.gov/OLPFiles/FHWA/010593.pdf.
 • Byczkowski, A. (1996). Hydrologia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Chow, V.T., Maidment, D.R. i Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Huff, F.A. (1990). Time distribution of heavy Rainstorms in Illinois. Champaign, Circular 173. Illinois: Illinois State Water Survey.
 • Nowicka, B. i Wolska, M. (2003). Wpływ retencji zlewni na formowanie kulminacji wezbrań opadowych. W M.
 • Olivera, F. i Stolpa, D. (2003). Effect of storm hyetograph duration and shape on the watershed response. Proceedings of the 82nd Annual Meetin of the Transportation Research Board (TBR). Washington DC, USA: TBR.
 • Prodanovic, P. i Simonovic, S.P. (2004). Generation of synthetic design storms for the Upper Thames River basin. CFCAS project: Assessment of Water Resources Risk and Vulnerability to Changing Climatic Conditions. Water Resources Research Report V, no. 049. Ontario, Canada: The University of Western Ontario.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny – Zachód II” w Krakowie. (2010). Tarnów, Kraków: MGGP S.A.
 • Roussel, C., Thompson, D., Fang, X., Cleveland, T. i Garcia, A. (2005). Time parameter estimation for applicable Texas watersheads. (Research Report 0–4696–2). Lamar,Texas: Lamar University.
 • Senisson, J. (2005). POŚ i stanowiący jego element Plan Gospodarki Śmieciami dla miasta Krakowa na lata 2008-2011. Pobrano z lokalizcji: https://www.bip.krakow.pl.
 • United States Department of Agriculture. (1986). Urban Hydrology for Small Watersheds, TR-55. Washington, DC: USDA. Pobrano z lokalizacji: http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044171.pdf
 • Wałęga, A., Cupak, A., Michalec, B. i Wachulec K. (2013). Wpływ parametrów fi zyczno-geograficznych zlewni i charakterystyk opadu na czas koncentracji odpływu. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 60(3/13), 143-160.
 • Wałęga, A., Cupak, A. i Miernik, W. (2011). Wpływ parametrów wejściowych na wielkość przepływów maksymalnych uzyskanych z modelu NRCS-UH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 7, 85-95.
 • Wałęga, A., Drożdżal, E., Piórecki, M. i Radoń, R. (2012). Wybrane problemy związane z modelowaniem odpływu ze zlewni niekontrolowanych w aspekcie projektowania stref zagrożenia powodziowego. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 11(3), 57-68.
 • Woś, A. (1996). Zarys klimatu Polski. Wydanie III. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c174860-da93-4293-b3e3-bbf4d42f0675
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.