PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 4 |
Tytuł artykułu

Opracowanie witryny internetowej do monitorowania zagrożenia ziemniaka przez Phytophtora infestans sprawcę zarazy ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Development of Internet system aimed at monitoring the threat of potato by Phytophora infestans the cause of potato late blight
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwsze próby wykorzystania Internetu dla potrzeb monitorowania zagrożenia ziem­niaka przez P. infestans w Polsce podjęto w latach 2001-2002 z zastosowaniem oprogra­mowania przekazanego stronie polskiej przez Duński Instytut Nauk Rolniczych. Istotny wkład w opracowanie rodzimego systemu internetowego wniosła również współpraca In­stytutu Ochrony Roślin z Centrum Oprogramowania i Systemów Decyzyjnych w Niem­czech realizowana w latach 2003-2007. W ramach tej współpracy strona polska zapoznała się z funkcjonowaniem opracowanego w Niemczech Systemu Informacyjnego dla Potrzeb Integrowanej Produkcji Roślin, oraz z organizacyjnymi aspektami funkcjonowania do­radztwa rolniczego, realizowanego z wykorzystaniem internetowych wersji systemów de­cyzyjnych. Zdobyte tą drogą doświadczenia pozwoliły na opracowanie witryny interneto­wej służącej do przekazywania informacji o terminie rozpoczynania ochrony chemicznej ziemniaka przed P. infestans, określanym z wykorzystaniem modelu Ullricha i Schrödtera oraz o wynikach, prowadzonego przez służby doradcze, monitoringu plantacji ziemniaka.
EN
First efforts aimed at application of Internet for the threat of potato by P. infestans in Poland were undertaken within the framework of cooperation between Institute of Plant Protection, and Danish Institute of Agriculture Science in 2001-2002. Significant contri­bution in development of native Internet based system was brought by cooperation be­tween Institute of Plant Protection and German Central Institution for Decision Support Systems and Programmes in Crop Protection (Zentralstelle für Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz, ZEPP) in 2003-2007. This cooperation enabled polish partners to acquaint with Information System for Integrated Crop Protection developed in Germany, and with aspects of extension service work realized with the help of Internet based decision support system. This knowledge enabled Polish partners to develop a na­tive system for protection of potato against P, infestans. The system delivers information about late blight threat for potato, assessed by the model of Ullrich i Schrödter and results of monitoring conducted by Advisory Service on chosen potato plantations.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.45-55,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Roslin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań
autor
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań
autor
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Beaumont A. (1947): The dependence on the weather of the dates of outbreak of potato blight epidemics. Transactions of the British Mycological Society 31, 45-53.
 • 2. Bourke P.M.A. (1953): Potato blight and the weather: a fresh approach. Irish Meteoro­logical Service Technical Note 12, 11.
 • 3. Chotkowski J., Gaziñski B., Rembeza J. (1995): Problemy ochrony ziemniaka przed chorobami i szkodnikami. Post. Nauk Roln. 6, 59-66.
 • 4. Dowley L. J., Leonard R., Rice B., Ward S. (2002): Efficacy of the NegFry decision support system in the control of potato late blight in Ireland. PAV-Special Report nr.8, 81-92.
 • 5. Duvauchelle S. (1991): Lutte contre le mildiou de la pomme de terre en France: modèles de prévision pour les avertissements agricoles et stratégie d'utilisation des spécialités contenant des matieres actives systémiques face a la résistance. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 21, 49-55.
 • 6. Erwin D.C., Ribeiro O.K. (red.).(1996): Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press, St. Paul, USA: 562 ss.
 • 7. F0rsund E., Flatten H. K. (1959): The interrelationship beetwen climate and outbreaks of late blight epiphytotics. Meldinger fra Norges Landbrukshogskole 38, 61.
 • 8. Fry W. E., Shitienberg D. (1990): Integration of host resistance and fungicide to manage potato diseases. Can. J. Plant Pathology 12, 111-116.
 • 9. Gutsche V. (1993): PROGEB-a model aided forecasting service for pest management in cereals and potatoes. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 23, 577-581.
 • 10. Harrison J. G. (1992): Effect of the aerial environment on late blight of potato folige - a review. Plant Pathology 41, 384-416.
 • 11. Hyre R. A. (1954): Progress in forecasting late blight of potato and tomato. Plant Disease Reporter 38, 245-253.
 • 12. Krause R. A., Massi L. B. (1975): Predictive systems: modern approaches to disease control. Ann. Rev. Phytopathol. 13, 31-47.
 • 13. Lipa J.J. (1999):Ochrona ziemniaka: wczoraj, dzisiaj, jutro. Materiały konferencji „Ochrona Ziemniaka". IHAR, Oddział Bonin. Kołobrzeg 23-24.03.1999, 7-13.
 • 14. Nugtern W. (1997): PROPHY. A complete advice system for potato blight control for on-farm objectives, working and results in the Netherlands and Germany. PAV-Special Report nr. 1,106-113.
 • 15. Pietkiewicz J. (1986): Efekty zwalczania zarazy ziemniaka w doświadczeniach produk­cyjnych w latach 1984-1985. Materiały XXVI Sesji Naukowej IOR, Część I, Referaty 73-83.
 • 16. Royer M. H., Russo J. M., Kelly J. G. W. (1989): Plant disease prediction using a meso- scale weather forecasting technique. Plant Disease 73, 618-624.
 • 17. Smith L. P. (1956): Potato blight forecasting by 90 per cent humidity criteria. Plant Pathology 5, 83-87.
 • 18. Spits H.G., Wander J.G.N. (2001): Field evaluation of four decission support systems for potato late blight in the Netherlandes in 2000. PAV-Special Report nr 7, 77-90.
 • 19. Stevenson W.R., Loria R., Franc G.D., Weingartner D.P. (red.) (2001): Compendium of Potato Diseases. 2nd edition. APS Press, St. Paul, USA, ss 106.
 • 20. Ullrich J., Schrödter H. (1966): Das Problem der Vorhersage des Auftretens der Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans) und die Möglichkeit seiner Lösung durch eine „Negativprognose". Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. 3, 33-40.
 • 21. Van Everdingen E. (1926): Het ferband tusschen de weersgesteldheid en de ardappel- ziekte (Phytophthora infestans). Tijdschrift over Plantenziekten 32,129-140.
 • 22. Wallin J. R., Hoyman W. G. (1954): Forecasting potato late blight in Dakota. North Dakota Agricultural Experiment Station Bimonthly Bulletin 16, 226-231.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0beff694-7a3f-4020-b5e6-b0563c98770e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.