PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |
Tytuł artykułu

Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w Krakowie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Calibration of surveying instruments in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym WGGiIŚ AGH (GLM AGH) od kilku dekad prowadzone są badania związane ze sprawdzaniem, atestacją i kalibracją sprzętu geodezyjnego. Wykorzystanie interferometru laserowego jako wzorca długości w znaczący sposób zwiększyło zakres prac wykonywanych w GLM AGH. Zbudowany został komparator pionowy umożliwiający kalibracją precyzyjnych łat niwelacyjnych z podziałem klasycznym i kodowym, komparator poziomy pozwalający na kalibracją przymiarów wstęgowych, badanie tachimetrów, dalmierzy i niwelatorów, a także komora do wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej łat niwelacyjnych. Możliwości badawcze GLM AGH uzupełniają także stanowiska do klasyfikacji instrumentów geodezyjnych, w tym precyzyjnych niwelatorów cyfrowych i teodolitów elektronicznych oraz do badania stałości osi celowej urządzeń. Do badania dalmierzy, tachimetrów i odbiorników GPS wykorzystywana jest także baza testowa „Wisła” i baza łamana. W pracy scharakteryzowano poszczególne stanowiska pomiarowe i przedstawiono zakres możliwych badań sprzętu geodezyjnego wykonywanych w GLM AGH. Opierając się na wynikach prac badawczych, prowadzonych dla wykonawców geodezyjnych, przytoczono także liczne przykłady potwierdzające konieczność okresowego sprawdzania instrumentów i korzyści, jakie z nich płyną dla dokładności wykonywanych pomiarów geodezyjnych.
EN
In the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow (GLM AGH) are conducted research associated with checking, validation and calibration of surveying equipment. Using a laser interferometer as a standard of length measure significantly increased the range of works performed in GLM AGH. There was built a vertical comparator that allows precise calibration of leveling rods (with classic and barcode graduation), horizontal comparator allowing to calibrate invar or steel tapes, test of total stations, electronic distance measuring instruments and levels, as well as the thermal chamber to determine the coefficient of linear thermal expansion of leveling rods. Research capabilities of GLM AGH complement observation stands to the classification of survey instruments, including precise digital levels, electronic theodolites, and to study stability of collimation’s line of instruments. For testing EDM, total stations and GPS receivers is used calibration baseline “Wis􀃡a” and polyline calibration base. The paper characterizes the various measurement stands and shows the range of possible tests of geodetic instruments performed in GLM AGH. Based on the results of research work for the surveying contractors, quotes numerous examples proving the necessity of periodically checking the instruments and the benefits for the accuracy of geodetic measurements.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.207-218,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al.A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
  • Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al.A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T. 2008. Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnych, Kraków.
  • Frukacz M. 2010. Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych, Praca doktorska, AGH Kraków.
  • Janusz J., Janusz W. 2001. Łamana baza długości do komparacji dalmierzy elektromagnetycznych, Prace IGiK - zeszyt 103 tom XLVIII.
  • Schwendener, H. R. 1972. Electronic distancers for short ranger: accuracy and checking procedures, Survey Review nr 164.
  • Szczutko, T. 2007. Badania związane z występowaniem błędów cyklicznych w precyzyjnych dalmierzach elektrooptycznych. Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1, no. 1/1.
  • Szczutko T., Frukacz M. 2011. Invar Rod Calibration on Vertical Comparator Executed in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow – Poland with Use of Computer-aided Image Analysis, Reports on Geodesy,No. 1 (90).
  • Szczutko T., Frukacz M., Buśko M. 2011. Application of Precise Distancers and GPS Receivers for Lenght Calculation and Krakow-Located „Wisła” Calibration Baseline Stability Control, Reports on Geodesy, No. 1 (90).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0bda2979-b108-4c36-88b2-c896419bd000
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.