PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 4 |
Tytuł artykułu

The effect of storage period on sowing value and vigor of narrow-leaved lupin dressed seed

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ okresu przechowywania na wartość siewną i wigor zaprawionych nasion łubinu wąskolistnego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
A laboratory experiment was carried out at the Agronomy Department of Poznań University of Life Sciences. The effect of storage period and seed dressing on sowing value and vigor of three cultivars of narrow-leaved lupin (Bojar, Zeus and Ramrod) were tested. The cultivar Bojar showed lowest sowing value and vigor parameters. The assessment 240 days after the treatment showed a decrease in germination energy and capacity. The application of seed dressing (karboxin + thiuram) decreased germination energy and seed vigor. Not significant effect on seed germination capacity was stated.
PL
Doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Analizowano wpływ okresu przechowywania oraz zaprawiania na wartość siewną oraz wigor nasion trzech odmian łubinu wąskolistnego (Bojar, Zeus i Ramrod). Najniższą wartość siewną oraz parametry wigorowe stwierdzono w przypadku odmiany Bojar. Ocena 240 dni po zaprawianiu nasion wykazała obniżenie energii i zdolności kiełkowania nasion. Zastosowanie zaprawy nasiennej (karboksyna + tiuram) osłabiło energię kiełkowania i pogorszyło wigor nasion, nie miało jednak istotnego wpływu na zdolność kiełkowania nasion.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
4
Opis fizyczny
s.1151-1155,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
Bibliografia
 • Anaso A.B., Tyagi P.D., Emechebe A.M., Manzo S.K. 1989. Control of sorghum downy mildew (Peronosclerospora sorghi) of maize by seed treatment in Nigeria. Crop Prot. 8 (2): 82–85.
 • Association of Official Seed Analysts (AOSA). 1983. Seed Vigor Testing Handbook. Contribution No 32. Association of Official Seed Analysts, 93 pp.
 • Bieniaszewki T., Fordoński G. 2001. Wpływ stosowanych pestycydów na wzrost, rozwój oraz zdrowotność różnych genotypów łubinu żółtego. Cz. 1. Wpływ Apronu i Prometu na wzrost, rozwój oraz plonowanie 3 odmian łubinu żółtego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 426 (81): 23–37.
 • Contreras S., Barros M. 2005. Vigor tests on lettuce seeds and their correlation with emergence. Cien. Inv. Agr. 32 (1): 3–10.
 • Cortes Sanchez M., Altares P., Pedrosa M., Burbano C., Cuadrado C., Goyoaga C., Muzquiz M., Jimenez-MartIinez C., Davila-Ortiz G. 2005. Alkaloid variation during germination in different lupin species. Food Chem. 90 (3): 347–355.
 • Dąbrowska B. 1998. Wigor – istotne kryterium jakości nasion. Ogrodnictwo 4 (98): 10–13.
 • Dąbrowska B., Pokojska H., Suchorska-Tropiło K. 2000. Metody Laboratoryjnej Oceny Materiału Siewnego. SGGW, Warszawa, 91 ss.
 • Gulewicz P., Martinez-Villaluenga C., Frias J., Ciesiołka D., Gulewicz K., Vidal-Valverde C. 2008. Effect of germination on the protein fraction composition of different lupin seeds. Food Chem. 107 (2): 830–844.
 • Kurasiak-Popowska D., Szukała J. 2008. Wpływ systemów uprawy roli, dolistnego nawożenia mikroelementami i sposobów zbioru na kształtowanie zdolności kiełkowania i wigoru nasion łubinu żółtego odmiany Parys. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (2): 51–67.
 • Kurasiak-Popowska D., Szukała J., Mystek A. 2003. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wigor nasion łubinu żółtego i wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 179–190.
 • Międzynarodowy Związek Oceny Nasion. International Rules for Seed Testing. 2010. ISTA, Bassersdorf, Switzerland.
 • Moreno-Martinez E., Rivera A., Vazquez Badillo M. 1998. Effect of fungi and fungicides on the preservation of wheat seed stored with high and low moisture content. J. Stored Prod. Res. 34 (4): 231–236.
 • Prusiński J. 2001. Plonowanie termoneutralnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) przy zróżnicowanym terminie siewu i obsadzie roślin. Fragm. Agron. 71 (3): 123–138.
 • Prusiński J., Borowska M. 2002. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i Ekolistu na skład chemiczny, żywotność i wigor nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Acta Agric. 1 (1): 81–97.
 • Rane K., Ruhl G. 2002. Crop diseases in maize, soybean and wheat. http://www.btny.purdue.edu/Extension/Pathology/Crop.htm, dostęp: 24.05.2006.
 • Siddiqui Z.S., Zaman A.U. 2004. Effects of benlate systemic fungicide on seed germination, seedling growth, biomass and phenolic contents of two different varieties of Zea mays. Pak. J. Bot. 36 (3): 577–582.
 • Szukała J. 1994. Wpływ czynników agrotechnicznych na plon, skład chemiczny i wartość siewną nasion trzech gatunków łubinu, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego. Rocz. AR Poznań, Rozpr. Nauk. 245, 87 ss.
 • Szukała J., Czekała J., Maciejewski T., Jakubus M. 2007. Wpływ współdziałania uproszczeń uprawy roli, deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie i jakość nasion bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 351–360.
 • Vakeswaran V., Vijayakumar A. 2004. Quantitative and qualitative changes in seed quality during seed development and maturation in pea (Pisum sativum L.). Madras Agric. J. 91 (7–12): 453–456.
 • Zhang T., Hampton J.G. 1999. Does fungicide seed treatment affect bulk conductivity test results? Seed Sci. Technol. 27 (3): 1041–1045.
 • Ziółek W., Kulig B., Pisulewska E. 1997a. Dynamika zmian parametrów jakościowych nasion grochu siewnego w zależności od sposobu i terminu zbioru. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 69 (308): 49–58.
 • Ziółek W., Pisulewska E., Kulig B. 1997b. Kształtowanie się wskaźników zdolności kiełkowania, wigoru oraz składu chemicznego nasion soi w zależności od sposobu i terminu zbioru. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 69 (308): 73–82.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0bd37f54-e1e7-44dc-a20a-aa65dc2cec68
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.