PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 494 |
Tytuł artykułu

Wpływ osadu ściekowego na niektóre mikroorganizmy glebowe pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono ocenę stanu mikrobiologicznego osadu ściekowego i kompostu z osadu ściekowego pobranego z miejskiej oczyszczalni ścieków w Łężycy koło Zielonej Góry. Badania laboratoryjne prowadzono w laboratorium Zakładu Odnowy Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doświadczenia połowę prowadzono na piasku słabo gliniastym o powierzchni 6 m² dla każdego poletka na terenie Raculi w roku 2001. Doświadczenie prowadzono w 5 wariantach, w trzech powtórzeniach dla każdego wariantu. Analizy mikrobiologiczne osadu surowego wykazały występowanie bakterii ogólnych (psychrofilne, mezofilne, termofilne) w ilości 382,7·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o. Występują w nim także promieniowce w ilości 121,9·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o., grzyby w ilości 138,2·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o., Escherichia coli w ilości: 6,9·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o., Clostridium perfringens w ilości: 0,71·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o., Staphylococcus w ilości: 1,10·10⁴ komórek·g⁻¹ s.m.o. Nie stwierdzono obecności bakterii Salmonella w osadzie surowym. Po kompostowaniu osadu przez 16 tygodni z dodatkami (słoma, trociny, mieszane trociny i słonia) okazało się, że nastąpiła redukcja liczebności wszystkich badanych grup mikroorganizmów. Nie występowały w badanych kompostach bakterie Clostridium perfringens, a Staphylococcus nie występuje tylko w wariancie kompostu z trocinami i słomą. Po zastosowaniu osadu ściekowego i kompostów do gleby wystąpił wzrost liczebności bakterii ogólnych. Nie występowały w glebie bakterie takie jak: Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens. Po zastosowaniu kompostów do gleby pod uprawą kukurydzy okazało się, że nastąpił wzrost s.m. kukurydzy od 2% do 5% w porównaniu z kontrolą (bez dawania kompostu).
EN
The paper presents an assessment of the state of sewage sludge microbiology and sewage compost based on a sample taken from the sewage treatment plant in Łężyca, near Zielona Gora. The laboratory analysis was carried out at the Institute of Environmental Engineering of Zielona Góra. The field experiment was carried out on the sandy soil type with low loam content. The experiment took place in Racula, near Zielona Góra, in 2001, on plot sizes of 6 m², in 5 variants, repeated three times each. The microbiological analysis of fresh sewage sludge confirmed the presence of the bacteria (psychroflle, mezofille, termofille), up to the amount of 382.7·10⁴ cells·g⁻¹ sludge DM. Also presence among them were Actinomyces, up to the amount of 121.9·10⁴ cells·g⁻¹ sludge DM; Fungi, 138.2·10⁴ cells·g⁻¹ sludge DM, Escherichia coli, 6.9·10⁴ cells·g⁻¹ sludge sludge DM, Clostridium perfringens, 0.71·10⁴ cells·g⁻¹ sludge sludge DM, Staphylococcus, 1.1·10⁴ cells·g⁻¹ sludge DM. The presence of Salmonella in the fresh sewage sludge was not observed. After 16 weeks of composting the sewage with added ingredients (sawdust, straw, a mixture of sawdust and straw) the analysis showed a reduced number of all investigated groups of microorganisms. The bacteria Clostridium perfringens was not found in the analysed composts, but Staphylococcus was absent only in the compost variant witli sawdust and straw. After applying sewage sludge and compost to the soil there was a general increase in the number of bacteria. There was no presence in the soil of ssuch bacteria as: Salmonella, Escherichia coli, Clostridium perfringens. After applying compost to the soil planted with maize there was an increase in the maize DM from 2% to 5% as compared to the control group (free of compost).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
494
Opis fizyczny
s.305-314,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H. 1983. Mikrobiologia żywności. PZWL Warszawa: 540 s.
 • Egorop L. B., Nguyen Lan Dung 1981. Metodyka badań mikrobiologicznych. NXB Hanoi: 323 ss.
 • Fassatiova O. 1983. Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. WNT Warszawa: 256 ss.
 • Holt-Harris J. E., Teague O. 1916. Infect. Dis. American Public Health Association 18: 536 - 600.
 • Kutera J. 1998. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa: 49 - 52.
 • Krzywy E. 1999. Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów. AR w Szczecinie.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz. 1996. Charakterystyka chemiczna i możliwość wykorzystania do produkcji kompostów osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni. Zesz. Nauk. AR Szczecin 172(62): 256 - 271.
 • Nguyen Thi B. L., Greinert H. 2000. Wpływ osadu ściekowego na mikroflorę gleby oraz wzrost i skład chemiczny grochu siewnego (Pisum sativum L.). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 209(83): 119 - 124.
 • Nguyen Thi B. L., Obertyńska E. 2001. Analiza mikrobiologiczna osadu surowego i po kompostowaniu. Zesz. Nauk. Politechniki Zielonogórskiej 125(11): 21 - 28.
 • Rodina A. 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. PWRL Warszawa: 468 ss.
 • Roszyk E. 1989. Propozycja normatywów dla osadów ściekowych wykorzystanych do nawożenia gleby. PWRiL, PTG 11: 270 - 300.
 • Siuta J. 1996. Zasoby i przyrodnicze użytkowanie odpadów organicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 23 - 30.
 • Willis T., Hobbs G. 1959. J. Path. Bact. American Public Health Association 77: 511 - 521.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b99bb01-e240-49de-998d-5bcca1a3756a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.