PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 29 | 2 |
Tytuł artykułu

Effectiveness of interventions co-financed by the EU structural funds in Wielkopolska in the years 2004-2006

Treść / Zawartość
Wydawca
-
Rocznik
Tom
29
Numer
2
Opis fizyczny
p.85-102,ref.
Twórcy
autor
 • Regional Analysis Department, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Dziegielowa 27, 61-680 Poznan, Poland
autor
Bibliografia
 • Alkin M.C., 2004. Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences. Sage Publications, Newbury Park.
 • Bachtler J., 2008. Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: kultura, zaangażowanie i potencjał (Evaluation of regional policy in Europe: culture, involvement and potential). In: K. Olejniczak (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Bachtler J. & Wren C., 2006. Evaluation of European Union Cohesion policy: Research questions and policy challenges. Regional Studies, 40 (2): 143-153.
 • Barca F., 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.
 • Cards D. & Krueger A.B., 1994. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, September, 84 (4): 772-793.
 • Chen H.T., 1990. Theory-driven evaluations. Sage Publications, Newbury Park.
 • Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union), Seria Geografia nr 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Churski P. (ed.), 2009a. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności (Cohesion and competitiveness of the Wielkopolska region) Umowa: DKS/ DEFVIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 734.
 • Churski P., 2009b. Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski (Regional policy and shaping cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: P. Churski (ed.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/P0PT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 197.
 • Churski P., 2009c. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski (Regional policy in the years 2004-2006 and cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: T. Czyż (ed.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 9: 101-133.
 • Churski P., 2010. Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska in 2004-2006. In: P. Churski, W. Ratajczak (eds), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. studia Regionalia, 27 (forthcoming).
 • Community Support Framework. Promoting economic growth and an environment for job creation, 2003. European Commission, Brussels-Warsaw.
 • Diagnoza stanu województwa - II Etap. Strategia rozwoju Wielkopolski (Diagnosis of the state of the voivodeship - Stage II. Development strategies for Wielkopolska), 1999. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Dutkowski M., 2008. Problemy ewaluacji polityki regionalnej (Problems of regional policy evaluation). In: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (eds), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 237: 36-49.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Komunikat Komisji. COM (2005) 2020. 3.03.2010. Brussels.
 • European Commission, 2007. Evalsed - the resource for the evaluation of the socio-economic development. GUIDE Annex B - Changes in Structural Funds regulations. Retrieved May 6, 2010, from http://ec.europa.eu/regional_pol- icy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/ annex_b/index_en.htm
 • Faludi A., 2006. From European spatial development to territorial cohesion policy. Regional Studies, 40 (6): 667-678.
 • Gorzelak G., 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego (Facts and myths of regional development). Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5-27.
 • Gorzelak G. & Jałowiecki B. 2001. Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny (Strategies of the regional development of voivodeships: An assessment). Studia Regionalne i Lokalne,1 (5): 41-60.
 • Green Paper on Territorial Cohesion. European Commission, October 2008. Brussels.
 • Growing Regions, Growing Europe, 2007. European Commission, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Brussels.
 • Hũbner D., 2008. Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć (Cohesion and competitiveness - can they be combined?). Paper presented at the 4th Congress of the Polish Lisbon Strategy Forum. Warszawa. Retrieved October 13, 2006, from http://www.strategializbonska.pl/
 • Karwacki A., 2009. Spójność - kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania) (Cohesion - a key term for a modern social policy - inspirations, traces and challenges). Studia Socjologiczne, 1/2009(192): 9-51.
 • Kierzkowski T., 2002. Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Evaluation of socio-economic programmes and projects in the context of Polish accession to the EU). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kukliński A., 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny (About a new model of regional policy). Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14): 15-15.
 • Marszał T. & Pielesiak I., 2008. Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) (Cohesion of metropolitan areas in the light of infrastructural connections - the example of the Łódź Metropolitan Area), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 70: 180-196.
 • Morton M.H, 2009. Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy. In: F. Barca (ed.), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (National Development Plan 2004-2006). Komitet Rady Ministrów. Styczeń 2003. Warszawa.
 • Olejniczak K., 2007. Teoretyczne podstawy ewaluacji expost (Theoretical foundations of ex-post evaluation). In: A. Haber (ed.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Olejniczak K. (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. (Theory and practice of evaluation of public interventions: An academic textbook). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Olejniczak K., 2009. Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. (Practice of evaluation of effects of regional programmes - a coma- parative study). EUROREG, 2/2009, Warszawa.
 • Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013 (Cohesion policy: A strategic 2010 report on the implementation of 2007-2013 programmes). COM (2010) 110. 31.03.2010. Bruksela.
 • Polska wypada dobrze (Poland performs well). (2010, May 6). Rzeczpospolita.
 • Reshaping Economic Geography. Word Development Report 2009. Word Bank, Washington.
 • Samecki P., 2009. Dokument kierunkowy dotyczący przyszłej polityki spójności (Orientation paper on future cohesion policy). Bruksela.
 • Sanders J., 1994. Joint Committee on Standards for educational evaluation. The program evaluation standards: How to assess evaluations of educational programs. Sage Publications: Newbury Park.
 • Shadish W. R., Cook T.C. & Leviton L., 1991. Foundations of program evaluation: Theories of practice. Sage Publications, Newbury Park.
 • Stan wdrażania ZPORR w Wielkopolsce (State of implementing the IROP in Wielkopolska). Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego. 2009. Poznań.
 • Sufflebeam D.L., Madaus G.F. & Kellaghan T., 2000. Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation. Kluwer Academic Publishers, Norwell.
 • World Bank, 2008. Independent Evaluation Group - Overview. Retrieved May 6, 2010, from: http://www.worldbank. org/oed/ieg
 • Wykorzystanie ZPORR w województwie wielkopolskim w okresie 2004-2006. Stan w dniu 31 maja 2009r. (Absorption of the IROP funds in Wielkopolska in the years 2004-2006, as of 31st May 2009). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2009. Warszawa.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. National Development Plan for the years 2004-2006). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. February 2004. Warszawa.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 20042006. Uzupełnienie Programu. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. Programme complement). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. Marzec 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b7c9216-ecbd-46e7-8ba3-30c9babc9599
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.