PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 2 |
Tytuł artykułu

Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2015 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Unit costs and income from selected products in 2015 - research results in the AGROKOSZTY System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest analiza wyników ekonomicznych jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego oraz soi w 2015 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale było także ich uzależnienie od warunków zewnętrznych (np. rynkowych, pogodowych). Następstwem zróżnicowania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztu zaangażowania w proces produkcji własnych czynników wytwórczych jest zróżnicowanie kosztów ekonomicznych. Z badań wynika, że najwyższe odnotowano przy uprawie na małą skalę ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego i soi. Natomiast przy uprawie na skalę średnią – jęczmienia jarego i kukurydzy. Wraz ze wzrostem skali uprawy dochód z działalności z tytułu zarządzania bez dopłat, należny rolnikowi jako przedsiębiorcy, na ogół zwiększał się, ewentualnie malała strata. Stratę powstałą w procesie produkcji pokryły dopłaty. Wyniki badań wskazują na przewagę dużej skali, chociaż ujawniała się ona na różnych poziomach rachunku ekonomicznego.
EN
The aim of the paper is analysis of economic results of spring barley, grain maize, edible potatoes, sweet lupine, fodder pea and soybean in 2015 for farms having different production scale of these products. Research was held at commercial farms, which sell their production. These farms are enterprises. The results of products were influenced by production capacity of farms, i.e. resources of land, labour and capital, their quality and the way of use but they were also dependent on external conditions (e.g. Market, weather). The consequence of diversification of direct and indirect costs and the cost of use in the production process of own factors of production is the diversity of economic costs. The research showed that the highest economic costs were recorded for small-scale of cultivation: edible potatoes, sweet lupine, fodder pea and soybean. While medium-scale of cultivation – spring barley and grain maize. With the increase of cultivation scale the income from management activity without subsidies – due to a farmer as an entrepreneur – generally incresed or the loss decreased. The loss incurred in the production process was covered by subsidies. The results indicate the advantage of a large scale of production, but it was revealed at different levels of economic calculation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.178-203,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
  • Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. W: Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin, s. 36-54, 77-95.
  • Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL, s. 263-265.
  • Runowski, H. (2009). Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne. Zeszyty Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, s. 197-210.
  • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995). Ekonomia 1. Warszawa: PWN, s. 704-713.
  • Skarżyńska, A. (2010). Zagadnienie metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(324), s. 90-107.
  • Skarżyńska, A. (2016). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
  • Ziętara, W. (1998). Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. W: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (s. 17-31). SGGW, nr 34, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b42d5ec-1e64-40e8-be5d-b8f587128e51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.