PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 46 | 2 |
Tytuł artykułu

Rare species of Lepiota and related genera

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rzadkie gatunki z rodzaju Lepiota i rodzajów pokrewnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents 47 fungi taxa (species and varietes) belonging to the genera Cystolepiota, Echinoderma, Lepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Macrolepiota and Melanophyllum, found in Poland, which have been not reported earlier from this area (18 species: Cystolepiota fumosifolia, C. moelleri, C. petasiformis, Echinoderma carinii, E. pseudoasperula, Lepiota angustispora, L. apatelia, L. cingulum, L. cortinarius var. audreae, L. cristata var. felinoides, L. forquignonii, L. rubella, Leucoagaricus cinerascens, L. ionidicolor, L. sericifer var. sericellatus, Macrolepiota heimii, M. rhodosperma var. rhodosperma, M. venenata) or have been known only from a few localities. For the species new to Poland short descriptions, based on the specimens examined and literature data, are given and their micromorphological characters are illustrated.
PL
W pracy przedstawiono 126 stanowisk grzybów należących do rodzajów Cystolepiota, Echinodema, Lepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Macrolepiota i Melanophyllum. Zaprezentowano gatunki rzadkie, znane z nielicznych stanowisk w Polsce oraz 18 taksonów nowych dla tego terenu (Cystolepiota fumosifolia, C. moelleri, C. petasiformis, Echinoderma carini, E. pseudoasperula, Lepiota angustispora, L. apatelia, L. cingulum, L. cortinarius var. audreae, L. cristata var. felinoides, L. forquignonii, L. rubella, Leucoagaricus cinerascens, L. ionidicolor, L. sericifer var. sericellatus, Macrolepiota heimii, M. rhodosperma var. rhodosperma, M. venenata). Gatunki nie notowane wcześniej z obszaru Polski opisano w oparciu o cechy znalezionych okazów.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
46
Numer
2
Opis fizyczny
p.137-178,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Chemistry, A.Mickiewicz University, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznan, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Adamczyk J. 2003. Macrofungi of the Ostrężnik forest reserve in the area of projected Jurassic National Park (Częstochowa Upland). Ziemia Częstochowska 30: 177–193.
 • Akers B. P., Sundberg W. J. 1999. Lepiotaceae of Florida, II. Lepiota s. str., Section Fuscovinaceae. Mycotaxon 70: 453–460.
 • de Albuquerque M. P., Pereira A. B., de Carvalho A. A. Jr. 2010. A família Agaricaceae Chevall. em trechos de Mata Atlântica da Reserva Biológica do Tinguá, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil: Gêneros Agaricus, Cystolepiota e Lepiota. Acta Bot. Bras. 24 (2): 497–509.
 • Bon M. 1993. Les Lepiotes. Lepiotaceae Roze. Generes: Cystolepiota, Melanophyllum, Echinoderma, Lepiota, Chamaemyces, Sericeomyces, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Macrolepiota, Chlorophyllum. Flore Mycologique d’Europe 3: 1–153 (Doc. Mycologiques Memoire Hors Serie No. 3). l’Association d’Ecologie et Mycologie, Lille.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1995. Fungi of Switzerland. 4. Agarics. Richmond Publishing Company, Lucerna.
 • Bujakiewicz A. 2003. The Białowieża Forest – refuge for endangered macrofungi. Parki nar. Rez. Przyr. 22 (3): 323–346.
 • Bujakiewicz A. 2004. Macrofungi of the Babiogórski National park. (In:) B. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza, Wydawnictwo Komitetu Ochrony Przyrody PAN i Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków: 215–257.
 • Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89.
 • Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica River valleys (Western Carpathians). Pol. Bot. J. 56(2): 267-285.
 • Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29 (1): 3–26.
 • Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009. Macromycetes in forest phytocoenoses of the reserve “Las liściasty w Promnie” (Czerniejewo Forest Inspectorate). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B 58: 137–170.
 • Bujakiewicz A., Springer N. 2009. Macrofungi in carr forests of the reserve “Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Sieraków Forest Inspectorate). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B 58: 171-204.
 • Canduso M., Lanzoni G. 1990. Lepiota s.l. Fungi Europaei. Libreria editrice Giovanna Biella, Saronno.
 • Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Macrofungi of the Polish Bieszczady Mountains. Part I. Parki nar. Rez. Przyr. 28 (3): 3–100.
 • Gminder A. 2003. Lepiotaceae. (In:) J. Krieglsteiner (ed.). Die Groβpilze Baden-Württembergs 4: 48–138. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 • Halama M., Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve „Łężczok“ near Racibórz (SW Poland). Acta Mycol. 35 (2): 217–241.
 • Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). (In:) L. Krzysztofiak (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria naukowa. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda“, Suwałki: 86–201.
 • Hausknecht A., Pidlich-Aigener H. 2004. Lepiotaceae (Schirmlinge) in Österreich 1. Die Gattungen Chamaemyces, Chlorophyllum, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Macrolepiota, Melanophyllum und Sericeomyces. Z. Pilzk. 13: 1–38.
 • Hausknecht A., Pidlich-Aigener H. 2005. Lepiotaceae (Schirmlinge) in Österreich 2. Die Gattungen Lepiota. Z. Pilzk. 14: 41–78.
 • Heilmann-Clausen J. 1996a. Guirlande-Parasolhat (Lepiota cingulum) – ny for Danmark. Svampe 34: 31–33.
 • Heilmann-Clausen J. 1996b. Højskællet Parasolhat (Lepiota calcicola) genfundet i Møns Klinteskov. Svampe 34: 32–34.
 • Henrici A. 2000a. Fungal portraits. 7: Leucoagaricus ionidicolor. Field Mycol. 2 (3): 75–76.
 • Henrici A. 2000b. Fungal portraits. 8: Seven species of Leucoagaricus. Field Mycol. 2 (4): 111–112, 133.
 • Holec J. 2009. Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). Mycotaxon 109: 329–336.
 • Işiloğlu M., Watling R., Baş Sermenli H. 2010. Lepiota rubella Bres., an unusual tropical American agarics from Turkey. Turk. J. Bot. 34: 555.
 • Kałucka I. 2009. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Monogr. Bot. 99: 1–155.
 • Kasuya T., Knudsen H. 2003. Two new records for Japan, Lepiota calcicola and Melanophyllum eyrei (Agaricaceae). Mycoscience 44: 327–329.
 • Kelderman P. H. 1994. Parasolzwammen van Zuid-Limburg Nederland. Lepiota s.l. excl. Macrolepiota. Stichting Natuurpublicaties, Limburg.
 • Kibby G. 2007. Fungal portraits. No. 30: Leucoagaricus nympharum. Field Mycol. 8 (2): 39–40.
 • Kibby G., Henrici A. 2011. Notes to British Chlorophyllum species. Field Mycol. 12 (3): 8–93.
 • Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th Edition. CAB International.
 • Knudsen H. 2005. Nogle nye danske parasolhatte. Svampe 51: 50–56.
 • Kosakyan A., Didukh M., Ur Y., Wasser S. P., Nevo E. 2008a. Lepiota (Agaricaceae, Basidiomycota) species diversity in Israel. Mycotaxon 105: 355–377.
 • Kosakyan A., Ur Y., Wasser S. P., Nevo E. 2008b. Rare and noteworthy lepiotaceous species (Basidiomycota, Agaricales, Agaricaceae) from Israel. Mycotaxon 103: 59–74.
 • Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44 (1): 49–75.
 • Kujawa A. 2011. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej. (In:) M. Snowarski (ed.). Atlas grzybów Polski (http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm). Version December 2011. Accessed 12.2011.
 • Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part II. A list of species recorded in 2006 year. Przegląd Przyrodniczy 18 (3/4): 3–70.
 • Kujawa A., Gierczyk B. in press. Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2009 year. Przegląd Przyrodniczy.
 • Kumar T. K. A., Manimohan P. 2009b. The genus Lepiota (Agaricales, Basidiomycota) in Kerala State, India. Mycotaxon 107: 105–138.
 • Kumar T. K. A., Manimohan P. 2009a. The genus Cystolepiota (Agaricales, Basidiomycota) in Kerala State, India. Mycotaxon 107: 277–284.
 • Lange C. 2008a. Chlorophyllum Massee. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 531–532.
 • Lange C. 2008b. Cystolepiota Singer. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 533-535.
 • Lange C. 2008c. Echinoderma (Bon) Bon. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 535-538.
 • Lange C. 2008d. Lepiota (Pers.) Gray. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 538-548.
 • Lange C. 2008e. Leucoagaricus Singer. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 548-553.
 • Lange C. 2008f. Leucocoprinus Pat. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 553-554.
 • Lange C. 2008g. Macrolepiota (Pers.) Gray. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 554-557.
 • Lange C. 2008h. Melanophyllum Velen. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen: 557.
 • Lange C., Vellinga E. C. 2004. Rabarber-Parasolhat holder flyttedag – molekylærgenetiske studier omkring slægten Macrolepiota. Svampe 50: 23–42.
 • Legon N. W., Henrici A., Roberts P. J., Spooner B. M., Watling R. 2005. Checklist of the British & Irish Basidiomycota. Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Lisiewska M. 2004. Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B 53: 7–27.
 • Lisiewska M. 2006. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 41 (2): 241–252.
 • Ludwig E. 2000. Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Die kleiner Gattungen der Macromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. IHW-Verlag, Eching.
 • Ludwig E. 2001. Pilzkompendium. Band 1. Beschreibungen. Die kleiner Gattungen der Macromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. IHW-Verlag, Eching.
 • Ławrynowicz M. 2001. Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. (In:) J. Pająkowski (ed.). Krajobrazy Ziemi Świeckiej. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świeckiej, Świecie: 181–189.
 • Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002. Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the “Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 37 (1/2): 63–76.
 • Łuszczyński J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Monogr. Bot. 97: 5–218.
 • Łuszczyński J. 2008. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J. 2011. New and rare species of agaricoid fungi in thermophilic grasslands of the Wyżyna Małopolska upland. (In:) M. Ławrynowicz, M. Ruszkiewicz-Michalska, I. Kałucka (eds). Traditional use and protection of fungi in Poland: a contribution to the European cultural heritage. Book of abstracts. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77.
 • Malysheva E. F. 2005. Lepiota pseudoasperula (Agaricaceae), new to Russia. Mycotaxon 91: 365–368.
 • Migliozzi V., Bizzi A. 1994. Lepiotacee interessanti o rare. 1o contributo. Lepiota alba var. angustispora var. nova, L. alba ad ochraceodiscam, L. clypeolarioides fo. e L. forquignonii. Micologia Italiana 23 (3): 29–48.
 • Mirek Z., Piekoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A. Checklist. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Narkiewicz C. 2011. Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. Przyr. Sudetów 14: 223-229.
 • Nita J., Bujakiewicz A. 2007. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 9 (2/3): 519–529.
 • Pearson B. D. 2007. Lepiota on the outwood trail. Field Mycol. 8 (2): 66-69.
 • Rald E., Heilmann-Clausen J., Lange C. 1992. 1991 – et godt år for parasolhatte. Svampe 26: 33–40.
 • Rald E., Heilmann-Clausen J. 1993. Danske parasolhatte af slægten Lepiota – sektionerne Lilaeeae og Fuscovinaceae. Svampe 28: 47–54.
 • Rother M. S., da Silveira R. M. B. 2009. Leucocoprinus Pat. (Agaricaceae, Basidiomycota) no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, RS, Brasil. Acta Bot. Bras. 23 (3): 720–728.
 • Stasińska M. 2003. Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. (In:) S. M. Rogalska, J. Domagała (eds). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 31–34.
 • Sysouphanthong P., Hyde K. D., Chukeatirote E., Bahkali A. H., Vellinga E. C. 2011. Lepiota (Agaricales) in northern Thailand – 1. L. section Stenosporae. Mycotaxon 117: 53–85.
 • Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Fungi gathered for the XIV Fungi Exposition of the Białowieża Forest. Parki nar. Rez. Przyr. 27 (4): 115–133.
 • Ślusarczyk T. 2009. Rare and protected species of large-fructification fungi found in “Owczary” protected area. Przegląd Przyrodniczy 20 (1/2): 11–33.
 • Škubla P. 2003. Mycoflora Slovaca. Bratislava.
 • Tofts R. 2002. The British species of Lepiota. 1: Section Stenosporae. Field Mycol. 3 (4): 124–136.
 • Vellinga E. C. 2000. Notes on Lepiota and Leucoagaricus. Type studies on Lepiota magnispora, Lepiota barssii and Agaricus americanus. Mycotaxon 76: 429–438.
 • Vellinga E. C. 2001a. Macrolepiota Sing. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 5: 64–73. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001b. Leucocoprinus Pat. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands 5: 76–84. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001c. Leucoagaricus (Locq. ex) Sing. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands 5: 85–108. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001d. Lepiota (Pers. : Fr.) S.F. Gray. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands 5: 109–151. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001e. Cystolepiota Sing. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands 5: 154–160. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001f. Melanophyllum Velen. (In:) M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, E. C. Vellinga (eds). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monograps on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 5: 161–162. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 • Vellinga E. C. 2001g. Studies of Lepiota III. Some species from California, U.S.A. Mycotaxon 80: 285–295.
 • Vellinga E. C. 2003a. Chlorophyllum and Macrolepiota (Agaricaceae) in Australia. Austral. Sys. Bot. 16: 361–370.
 • Vellinga E. C. 2003b. Type studies in Agaricaceae – Chlorophyllum rachodes and allies. Mycotaxon 85: 259–270.
 • Vellinga E. C. 2006. Lepiotaceous fungi in California, U.S.A. – 4. Type studies of Lepiota fumosifolia and L. petasiformis. Mycotaxon 98: 225–232.
 • Vellinga E. C. 2007. Key to the Cystolepiota species in western North America. (http://nature.berkeley.edu/brunslab/ev/vellinga_2007_cystolep_key.pdf)
 • Vellinga E.C. 2008. Chlorophyllum. (http://nature.berkeley.edu/brunslab/ev/CHLOROPHYLLUM.pdf)
 • Vellinga E. C. 2010. Lepiota in California: species with a hymeniform pileus covering. Mycologia 102 (3): 664–674.
 • Vellinga E. C., Franco-Molano A. E., Bas C. 1998. Studies in Lepiota II. – Lepiota rubella. Sydowia 50 (2): 272–277.
 • Vellinga E., Huijser H. 1998a. Notes on Cystolepiota. Sections Cystolepiota and Pulverulenta. Persoonia 16 (4): 513–526.
 • Vellinga E., Huijser H. 1998b. Studies in Lepiota, I. Species with a hymeniform pileus covering. Belg. J. Bot. 131 (2): 191–211.
 • Vizzini A., Contu A., Ghignone S., Vellinga E. 2011. A new volvate Macrolepiota (Agaricomycetes, Agaricales) from Italy, with observations on the M. procera complex. Mycotaxon 117: 149–164.
 • Wang H-C. 2004. Lepiota cortinarius, a species new to China. Mycosystema 23 (3): 439–440.
 • Wasser S. P. 1985. Agarikowe griby CCCP. Naukowa Dumka, Kijew.
 • Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Wojewoda W. 2005. Grzyby Krzemionek Podgórskich. (In:) M. Szczepańska, E. Pilecka (eds). Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych.Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 76–86.
 • Wojewoda W. 2008. Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. (In:) A. Klasa, J. Partyka (eds). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców: 317–334.
 • Wojewoda W., Karasiński D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. (In:) Z. Mirek (ed.). Biological Invasions in Poland 1: 7–21. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland: 53–70. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Zelený L. 2006. Taxonomic literature on the genus Lepiota s. l. in the Czech Republic. Czech Mycol. 58 (3/4): 225–265.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b2a95e7-31dc-44f5-951a-200fa16bf155
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.