PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Assessment of the spatial capacity of rural areas, as illustrated by the example of the Nowy Targ municipality

Warianty tytułu

PL
Ocena pojemności przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie gminy Nowy Targ

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The accelerating development of rural areas makes it necessary to look for ways to control that development, and steer it in the right direction. The current planning and strategic instruments should be complemented with spatial capacity indicators. The aim of this article is to define these indicators, and to assess the spatial capacity of rural areas, as per the example of the Nowy Targ municipality, located in the Podhale region of Poland. The sources of information for the analyses were derived from statistical data from a period of over a dozen years, concerning the socio-economic, economic, and natural (environmental) spheres. Complementary to the research, we have conducted the analysis of the existing planning, strategic, and cartographic studies. The application thereof is to help maintain the proper quality of the rural environment, and to preserve the cultural and natural heritage, which constitutes an important element in the implementation of the sustainable development policy.
PL
Coraz szybszy rozwój obszarów wiejskich wywołuje konieczność poszukiwania sposobów jego sterowania. Obecnie stosowane instrumenty planistyczne i strategiczne należałoby uzupełnić o wskaźniki pojemności przestrzennej. Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie tych wskaźników i ocena pojemności przestrzennej terenów wiejskich na przykładzie gminy Nowy Targ, położonej w regionie podhalańskim. Źródło informacji do analiz stanowią dane statystyczne z okresu kilkunastu lat, dotyczące sfery społeczno-gospodarczej, ekonomicznej oraz przyrodniczej. Uzupełnieniem badań jest także analiza obowiązujących opracowań planistycznych, strategicznych oraz kartograficznych. Jej zastosowanie ma pomóc w utrzymaniu właściwej jakości środowiska terenów wiejskich oraz w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, stanowiąc istotny element w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.79-85,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Agricultural Land Surveying, Cadastre and Photogrammetry, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253a, 30-198 Krakow, Poland
autor
 • Department of Agricultural Land Surveying, Cadastre and Photogrammetry, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253a, 30-198 Krakow, Poland
 • Department of Agricultural Land Surveying, Cadastre and Photogrammetry, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253a, 30-198 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Fogel, P., Anusz, S., Decewicz, P., Fiszczuk-Wiktorowicz, J., Fogel, A., Gadomska, D., Kistowski, M., Kuźnicki, W., Mendel, M., Pisarski, M., Pugacewicz, A., Rawska, H., Rybarczyk, W., Wlazłowski, T. (2005). Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego. Raport końcowy. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, Warszawa.
 • Fogel, P., Kistowski, M. (2005). Kryteria pojemności przestrzennej dla potrzeb planowania przestrzennego w świetle strategii dla środowiska miejskiego. Człowiek i Środowisko, 29(1–4), 51–68.
 • Gil-Mastalerczyk, J. (2016). Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym). Mazowsze. Studia Regionalne, 18, 13–25.
 • Krajewski, P. (2011). Metoda oceny pojemności krajobrazu i możliwości jej zastosowania w planowaniu przestrzennym na obszarach parków krajobrazowych. [In:] P. Śnigucki, P. Krajewski (eds.). Konferencja Naukowa z okazji 30. rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Wyd. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław, 82 – 91.
 • Krajewski, P. (2012). Pojemność krajobrazu w kształtowaniu struktury przestrzennej gmin podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mierzejewska, L. (2003). Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego. Biuletyn KPZK PAN, 205, 127–140.
 • Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015–2022, Nowy Targ, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/2015Rady Gminy Nowy Targ z dn. 24 listopada 2015 r.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ na lata 2009–2012, Nowy Targ, Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dn. 20 marca 2012 r.
 • Thematic Strategy on the Urban Environment, 2006. European Parliment, Brussels, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-0367 [access: 08.08.2017].
 • Warczewska, B. (2012). Poszukiwanie wskaźników pojemności przestrzennej terenów wiejskich leżących w granicach parku krajobrazowego „dolina Barczy” w Gminie Milcz. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 2(II), 49–62.
 • Woźniak, M. (2015). Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Białostockie Studia Prawnicze, 18, 167–182.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0abb6bec-1b09-4026-a0bc-9cfbd480dfa9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.