PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The impact of changes in the spatial planning of small towns on the urban structure of a city after 1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu inwestycji kubaturowych powstałych po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta na podstawie badania przeprowadzonego wśród mieszkańców oraz danych dostępnych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja w 3 grupach małych miast województwa dolnośląskiego (próba badawcza) została zbadana w celu rozpoznania pozytywnych i negatywnych aspektów lokalizowania tego typu inwestycji, a tym samym poznania kierunków rozwoju miasteczek w Polsce. Wpływ aglomeracji, liczbę ludności oraz funkcję miasta uznano za cechy generujące rozwój małych miast.
EN
An analysis of the impact of residential/commercial/industrial buildings construction after 1989 on the urban structure of a city. Based on data available in the offices of local government units and a survey among residents. Three groups of small towns in the Lower Silesia were investigated, as research sample, in order to identify the positive and negative aspects of investments locating, and thereby the development of towns in Poland. An impact of agglomeration, a population and a function of a town – features which generate the development of small towns.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
s.11-24,rys.,map.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Urbanistyki, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławskaj, Wrocław
Bibliografia
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986, Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 12, 18 – 20.
 • Alexander C., 2008, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcje, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
 • Bagiński E., 1998, Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Chudak M., 2011, Ład przestrzenny małych miast – koncepcja zintegrowanego modelu planowania, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25 – 38.
 • Kwiatek-Sołtys A., 2011, Małe miasta w polskiej literaturze geograficznej ostatniego dwudziestolecia, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9 – 23.
 • Litwińska E., 2011, Miejsce małych miast Dolnego Śląska w procesach urbanizacji, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 59 – 74.
 • Lynch K., 1990, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London.
 • Maik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz, 1, 9 – 17.
 • Masztalski R.P., 2005, Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Parysek J.J., 2005, Polska geografia osadnictwa przełomu wieków z bardzo subiektywnego punktu widzenia, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz, 1, 61 – 65.
 • Pawłowska K., 2010a (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni (tom A: Dlaczego?), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 • Pawłowska K., 2010b (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowania przestrzeni (tom B: Jak?), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 • Rykiel Z., 2005, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 68 – 82.
 • Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, DzU 1984, nr 35 poz. 185.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 1994, nr 89 poz. 415.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80 poz. 717.
 • Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ab12f8d-16bb-440f-8de3-3d56dd3e648c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.