PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 2 |

Tytuł artykułu

Ocena możliwości stosowania dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących kwasów tłuszczowych w odniesieniu do orzechów jadalnych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assessing the possibility of applying permitted nutrition and health claims about fatty acids in relation to edible nuts

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy oznaczono i porównano zawartość oraz profil kwasów tłuszczowych lipidów różnych orzechów jadalnych, jak również oceniono ich przydatność żywieniową w kontekście stosowania dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących kwasów tłuszczowych. Stwierdzono, że lipidy różnych orzechów zawierają 68,2 ÷ 86,9 % kwasów tłuszczowych nienasyconych (UFA), w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (MUFA) stanowią od 20,5 % (włoskie) do 77,3 % (makadamia), a wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) – od 2,4 % (makadamia) do 66,3 % (włoskie). Zbliżonym, dość wysokim udziałem kwasów tłuszczowych PUFA (43 ÷ 44 %) charakteryzował się tłuszcz orzechów brazylijskich oraz piniowych. Zawierał on równocześnie najwięcej kwasów nasyconych, odpowiednio: 23,5 i 24,9 %. Najmniejszym udziałem kwasów nasyconych (SFA) charakteryzował się tłuszcz orzechów włoskich (8,8 %) i laskowych (9,5 %). Uzyskane wyniki umożliwiły stwierdzenie, że spośród porównywanych orzechów włoskie, brazylijskie, piniowe i pistacjowe charakteryzują się korzystnym składem kwasów tłuszczowych. Orzechy te mogą być cenne dla konsumenta pod względem żywieniowym i oddziaływać na organizm zgodnie z oświadczeniami zdrowotnymi po ich dziennym spożyciu wynoszącym odpowiednio: 31,8 g, 35,2 g, 41,5 g i 73,5 g. Pozostałe orzechy (nerkowce, makadamia i laskowe) nie mają większego znaczenia żywieniowego pod względem zawartości i profilu kwasów tłuszczowych, w odniesieniu do których sformułowano obowiązujące oświadczenia zdrowotne.
EN
Under the research study, there were determined the content and profile of fatty acids in lipids of various nuts, and their suitability for nutrition was assessed in view of permitted nutrition and health claims as regards fatty acids. It was found that the lipids of various nuts contained 68.2 to 86.9 % of unsaturated fatty acids (UFA) where the amount of monounsaturated fatty (MUFA) ranged from 20.5 (walnuts) to 77.3 % (macadamia nuts) and the amount of polyunsaturated fatty acids (PUFA) from 2.4 (macadamia nuts) to 66.3 % (walnuts). The fat of Brazil and pine nuts was characterized by a similar, relatively high content of PUFA acids (approx. 43 - 44 %). It also contained the highest amount of saturated fatty acids: 23.5 and 24.9 %, respectively. The fat of walnuts and hazelnuts was characterized by the lowest content of saturated fatty acids (SFA) (8.8 % in walnuts and 9.5 % in hazelnuts. Based on the results obtained it was possible to conclude that, of all the nuts compared, the walnuts, Brazil nuts, pine and pistachio nuts were characterized by a beneficial composition of fatty acids. Those nuts might be nutritionally valuable for consumers and, after being consumed on a daily basis: 31.8 g, 73.5 g, 35.2 g and 41.5 g, respectively, they might impact the body in accordance with health claims. Other nuts (cashews, macadamia nuts, and hazelnuts) are of no great importance as regards the content and profile of fatty acids as formulated in the health claims in force.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

2

Opis fizyczny

s.118-131,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
 • Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Bibliografia

 • [1] Amaral J. S., Casal S., Citova I., Santos A., Seabra R. M., Oliveira B. P. P.: Characterization of several hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars based in chemical, fatty acid and sterol composition. Eur. Food Res. Technol., 2006, 222 (3/4), 274 - 280.
 • [2] Awad-Allah M. A. A.: Evaluation of selected nuts and their proteins functional properties. J. Appl. Sci. Res., 2013, 9 (1), 885 - 896.
 • [3] Beyhan O., Elmastas M., Genc N., Aksit A.: Effect of altitude on fatty acid composition in Turkish hazelnut (Coryllus avellana L.) varieties. Afr. J. Biotechnol., 2011, 71 (10), 16064 - 16068.
 • [4] Bolling B. W., McKay D. L., Blumberg J. B.: The phytochemical composition and antioxidant actions of tree nuts. Asia Pac. J. Clin. Nutr., 2010, 19 (1), 117 - 123.
 • [5] Borecka W., Walczak Z., Starzycki M.: Orzech włoski (Juglans regia L.) - naturalne źródło prozdrowotnych składników żywności. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7 (2), 1 - 7.
 • [6] Bouafou K. G. M., Konan B. A., Zannou-Tchoko V., Kati-Coulibally S.: Cashew in breeding: Research synthesis. Int. J. Agr. & Agric. R., 2011, 1 (1), 1 - 8.
 • [7] Dogan M., Akgul A.: Fatty acid composition of some walnut (Juglans regia L.) cultivars from east Anatolia. Grasas y Aceites, 2005, 56 (4), 328 - 331.
 • [8] EFSA: Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), scientific opinion on dietary reference values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA J., 2010, 8 (3), 1461.
 • [9] EFSA: Scientific opinion on the substantiation of health claims related to nuts and essential fatty acids (omega-3/omega-6) in nut oil (ID 741, 1129, 1130, 1305, 1407) pursuant to Article 13 (1) of Regulation (EC) No 1924/20061. EFSA J., 2011, 9 (4), 2032.
 • [10] EFSA: Scientific opinion on the substantiation of health claims related to walnuts and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations (ID1156, 1158) and improvement of endothelium dependent vasodilation (ID1155, 1157) pursuant to Article 13 (1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J., 2011, 9 (4), 2074.
 • [11] EFSA: Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), scientific opinion on the tolerable upper intake level of eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and docosapentaenoic acid (DPA). EFSA J., 2012, 10 (7), 2815.
 • [12] Evaristo I., Batista D., Correia I., Correia P., Costa R.: Chemical profiling of portuguese Pinus pinea L. nuts and comparative analysis with Pinus koraiensis Sieb. and vZucc. commercial kernels. Options Méditerranéennes, Series A: Mediterranean Seminars, 2013, A (105), 99 - 104.
 • [13] Kelly J. H. Jr., Sabate J.: Nuts and coronary heart disease: An epidemiological perspective. Brit. J. Nutr., 2006, 96 (2), 61 - 67.
 • [14] Kendall C. W. C., Esfahani A., Truan J., Srichaikul K., Jenkins D. J. A.: Health benefits of nuts in prevention and management of diabetes. Asia Pac. J. Clin. Nutr., 2010, 19 (1), 110 - 116.
 • [15] King J. C., Blumberg J. B., Ingwersen L., Jenab M., Tucker K. L.: Tree nuts and peanuts as components of a healthy diet. J. Nutr., 2008, 138 (9), 1736 - 1740.
 • [16] Kirbaslar F. G., Türker G., Özsoy-Güneș Z., Ünal M., Dülger B., Ertaș E., Kızılkaya B.: Evaluation of fatty acid composition, antioxidant and antimicrobial activity, mineral composition and calorie values of some nuts and seeds from Turkey. Rec. Nat. Prod., 2012, 6 (4), 339 - 349.
 • [17] Koksal A. I., Artik N., Simsek A., Gunes N.: Nutrient composition of hazelnut (Corylus avellana L.) varieties cultivated in Turkey. Food Chem., 2006, 99 (3), 509 - 515.
 • [18] List G. R.: Decreasing trans and saturated fatty acid content in food oils. Food Technol., 2004, 58 (1), 23 - 30.
 • [19] Muradoglu F., Oguz H. I., Yildiz K., Yilmaz H.: Some chemical composition of walnut (Juglans regia L.) selections from Eastern Turkey. Afr. J. Agric. Res., 2010, 17 (5), 2379 - 2385.
 • [20] Neto V. Q., Bakke O. A., Ramos C. M. P., Bora P. S., Letelier J. C., Conceição M. M.: Brazil nut (Bertholletia excelsa HBK) seed kernel oil: Characterization and thermal stability. BioFar, 2009, 3 (1), 33 - 42.
 • [21] Pereira J. A., Oliveira I., Sousa A., Ferreira I. C. F. R., Bento A., Estevinho L.: Bioactive properties and chemical composition of six walnut (Juglans regia L.) cultivars. Food Chem. Toxicol., 2008, 46 (6), 2103 - 2111.
 • [22] PN-EN ISO 659: 2010. Nasiona oleiste. Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza).
 • [23] Rozporządzenia komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Dz. Urz. UE L 160, s. 4 - 8, z 12.06.2013.
 • [24] Rozporządzenie komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż o świadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci. Dz. Urz. UE L 136, s. 1 - 40, z 25.05.2012.
 • [25] Rozporządzenie komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci. Dz. Urz. UE L 119, s. 4 - 9, z 07.05.2011.
 • [26] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. Urz. UE L 12, s. 16 - 18, z 18.01.2007.
 • [27] Sanchez-Villegaz A., Toledo E.: Fast food and commercial baked goods consumption and the risk of depression. Public Health Nutrition, 2011, 15 (3), 424 - 432.
 • [28] Qualified health claims subject to enforcement discretion (summary). [online]. FDA, 2003. Dostęp w Internecie [10.12.2014.]: http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm073992.htm.
 • [29] Toledo E., Hu F. B., Estruch R., Buil-Cosiales P., Corella D., Salas-Salvadó J., Covas M. I., Arós F., Gómez-Gracia E., Fiol M., Lapetra J., Serra-Majem L., Pinto X., Lamuela-Raventós R. M., Saez G., Bulló M., Ruiz-Gutiérrez V., Ros E., Sorli J. V., Martinez-Gonzalez M. A.: Effect of the Mediterranean diet on blood pressure in the PREDIMED trial: results from a randomized controlled trial. 2013, BMC Med., DOI: 10.1186/1741-7015-11-207.
 • [30] Venkatachalam M., Sathe S. K.: Chemical composition of selected edible nut seeds. J. Agric. Food Chem., 2006, 54 (13), 4705 - 4714.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0aa3dbf7-bd47-42da-99b6-ae49165b6ce7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.