PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Chemical composition of lucerne leaf extract (EFL) and its applications as a phytobiotic in human nutrition

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skład i zastosowanie preparatu z roślin lucerny EFL w żywieniu człowieka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Lucerne, a valuable plant grown mainly for animal feed, is rich in protein, minerals (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Zn, Si), vitamins (A, B, C, D, E, K, U), phytochemical substances (carotene, chlorophyll, coumarins, isoflavones, alkaloids, saponins), contains secondary metabolites of plants (phytoestrogens: isoflavones and coumestrol), and antinutritional components (phytates, L-canavanine, saponins). It may be used as a dietary supplement in human nutrition. The proteins found in luceme are comprised of numerous exogenous and semi-exogenous amino acids which are desirable for human body. Extract from the leaves of alfalfa (EFL - l’Extrait Foliaire de Luzeme) practically does not contain mycotoxins and pesticide pollutants. It is a completely natural product, safe even in a long-term supplementation. Extract from the leaves of alfalfa has a positive, multidirectional impact on the human body. It increases the level of estrogen, prevents athero- sclerosis, helps blood circulation and strenghtens immunity, protects against the development of dangerous diseases of the digestive tract, combats anemia and many other health ailments. The results of preclinical studies indicate that alfalfa leaf extract enriched with vitamin C (EFL) can be a dietary supplement supporting the human body in fighting malnutrition, ischemic diseases, and various disorders of digestive tract. It also strengthens and enhances immunity.
PL
Lucerna to wartościowa roślina paszowa, zasobna w białko, składniki mineralne (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Zn, Si), witaminy (A, B, C, D, E, K, U) czy substancje fitochemiczne (karoten, chlorofil, kumaryny, izoflawony, alkaloidy, saponiny). Lucerna zawiera też wtórne metabolity roślinne (fitoestrogeny: izoflawony i kumestrol) oraz składniki antyodżywcze (fityniany, L-kanawanina, saponiny) i może być stosowana jako suplement diety w żywieniu człowieka. W skład białek występujących w lucernie wchodzą liczne aminokwasy egzogenne i semiegzogenne pożądane dla organizmu ludzkiego. Ekstrakt z roślin lucerny (EFL) praktycznie nie zawiera mikotoksyn i zanieczyszczeń pestycydami. Jest produktem całkowicie naturalnym, bezpiecznym nawet w długotrwałej suplementacji. Ekstrakt z roślin lucerny wykazuje wielokierunkowy, pozytywny wpływ na organizm ludzki. Działa estrogenie, przeciwmiażdżycowo, wspomaga układ krwionośny i odpornościowy, chroni przewód pokarmowy przed rozwojem groźnych chorób, zwalcza anemię i wiele innych dolegliwości zdrowotnych. Wyniki badań przedklinicznych wskazują, że ekstrakt z roślin lucerny, wzbogacony witaminą C (EFL), może być suplementem diety wspomagającym organizm człowieka w zwalczaniu niedożywienia, chorób niedokrwiennych i różnych schorzeń przewodu pokarmowego, wzmacnia i zwiększa odporność organizmu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.303-310,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Polawy - NRI, Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy, Poland
Bibliografia
 • Décision de la commission du 13 octobre 2009 autorisant la mise le marché d’un extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du reglement (CE) no 258/97 du Parlement europeen et du Conseil. [notifiee sous le numero C(2009) 7641] (2009/826/WE). 2009. Journal officiel de 1’Union europeenne, [online], http:// eur-lex.europa.ru/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:294:0 012:0013:FR:PDF-Windows Internet Explorer (F).
 • Anklesaria B.S., 2011. The promise of phytoestrogens. Indian J. Pharmacol. 43, 369-370.
 • Avato P, Bucci R., Tava A., Yitali C., Rosato A., Biały Z., Jurzysta M., 2006. Antimicrobial activity of saponins from Medicago sp.: structure-activity relationship. Phytother. Res. 20 (6), 454-457.
 • Bertin E., 2008. Alfalfa leaf extract (EFL). In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 3. Monographic E.R. Grela. Wyd. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 29-37 [in Polish],
 • Bertin E., 2010. Ekstrakt z liści lucerny w badaniach żywieniowych dzieci [Extract from the leaves of alfalfa in feeding studies of children]. In: Alfalfa leaf extract in studies. T. 5. Monographic R. Maj, M. Woźniak, E. Kowalczuk-Vasilev, Z. Zioło. Wyd. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. „Progress” Dzierdziówka, 5-116 [in Polish].
 • Bertin E., Matur B., Ramani S.V., 2008. Studium porównawcze wpływu podawania koncentratu białkowo-ksantofilowego z liści lucerny oraz żelaza i kwasu foliowego dla polepszenia wyników krwi u dojrzewających dziewcząt cierpiących na anemie [A comparative study of impact of leaf concentrate and iron and folie acid supplementa- tion on blood profile of anemie adolescent girls]. In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 3. Monographic E.R. Greli. Wyd. Stów. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 59-63 [in Polish].
 • Borowiecki J., Gaweł E., 1998. Cechy jakościowe masy roślinnej odmian lucerny różnego pochodzenia [Quali- tative features of luceme plant materiał of different origin], Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 462, 141-147 [in Polish],
 • Borowiecki J., Gaweł E., Guy P., Filipiak K., 1999. Wzrost i plonowanie oraz jakość masy roślinnej krajowych i zagranicznych odmian lucerny. II. Skład chemiczny roślin [Growth, field and quality of polish and foreign alfalfa varieties. II. Chemical composition of plants]. Pam. Puł. 117,37-48 [in Polish],
 • Czech A., 2010. Lucerna i inne pasze białkowe w żywieniu zwierząt [Alfalfa and other protein feeds in animal nutrition]. In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 6. Monographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 26-43 [in Polish],
 • Fenwick D.E., Oakenfull D., 1983. Saponin content of food plants and some prepared foods. J. Sci. Food Agric. 34, 186-191.
 • Francis G., Kerem Z., Makkar H.P., Becker K., 2002. The biological action of saponins in animal systems: a review. Brit. J. Nutrit. 88, 587-605.
 • Furgał W., Milik K., 2008. Studium przypadków zastosowania koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny jako suplementu diety ludzi [Application of a protein- xanthophyll lucerne concentrate as a diet suplement for humans - a case study. In: Alfalfa in human and animals nutrition]. T. 3. Monographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 49-58 [in Polish].
 • Gaweł E., Żurek J., 2003. Wartość pokarmowa wybranych odmian lucerny [Nutritional value of selected luceme cultivars]. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 225, 167-174 [in Polish],
 • Głowniak K., Widelski J., Skalicka-Woźniak K., 2007. Lucerna - niedoceniony surowiec leczniczy [Medical raw alfalfa underestimated]. Panacea 3 (20), [online] http:// www.panacea.pl/articles.php?id=265 [05.07.2011],
 • Goławska S., Łukasik I., Kapusta T., Janda B., 2010. Analy- sis of flavonoids content in alfalfa. Ecol. Chem. Eng. A, 17, 2-3,261-267.
 • Grela E.R., 2008. Wartość pokarmowa lucerny i efektywność koncentratu PX w żywieniu zwierząt [Nutritive value of alfalfa and its utilization as protein-xanthophylss concentrate in animal feeding], In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 3. Monographic E.R. Grela. Stów. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 77-91 [in Polish],
 • Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., 2010. Skład chemiczny, wartość pokarmowa i przydatność produktów z lucerny w żywieniu ludzi i zwierząt [Chemical composition, nutritive value and usefulness of alfalfa products in human and animal nut], In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 6. Monographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 13-25 [in Polish].
 • Khaleel A.E., Gad M.Z., El-Maraghy S.A., Hifnawy M.S., Abdel-Sattar E., 2005. Study of hypocholesterolemic and antiatherosclerotic properties of Medicago satm L. cultivated in Egypt. J. Food Dmg Analiz. 13, 212-218.
 • Mauriés M., 1991. Utilisation de la luzeme deshydratee par les vaches laitieres: revue bibliographique. Fourrages 128, 455-464 [in French],
 • Mauriés M., 1994. La luzerne aujourd’hui. Edition France Agricole. [in French],
 • Oleszek W.A., 2002. Chromatographic determination of plant saponins. J. Chromatogr. A, 967, 147-162.
 • Peiyou G., 1993. Enerigistree a la Prefecture de Police de Paris le 29 Juin 1993 - No93/2617. Assiocition pourla Promotion des Extraits Foliaires en Nutrition. Association san but lucrative - Loi de 1901.
 • Reshef G., Gestetner B., Birk Y., Bondi A., 2006. EfFect of alfalfa saponins on the growth and some aspects of lipid metabolism of mice and quails. J. Sci. Food Agricult. 27,1,63-72.
 • Rishi R.K., 2002. Phytoestrogenus in health and illness. Ind. J. Pharmacol 34 (5), 311-320.
 • Seguin P., Zheng W., Souleimanov A., 2004. Alfalfa phytoestrogen content: Impact of plant maturity and herbage components. J. Agron. Crop Sci. 190, 211-217.
 • Semeniuk W., Klebaniuk R., Grela E., 2008. Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt [Feed additives in animals]. In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 3. Mon- ographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 139-164 [in Polish].
 • Stereva R., Karachodzhukova S., Bankov N., Khadzhiiski D., Petrova S., 1977. Estrogenie activity of some luceme varietes. Vet. Med. Nauk. 14 (8), 69-75.
 • Stochmal A., Piacente S., Piyya C., De Riccardis., Leity R., Oleszek W., 2001. Alfalfa (Medicago sativa L.) ftavonoids. 1. Apigenin and luteolin glycosides from aerial parts. J. Agric. Food Chem. 49 (2), 753-758.
 • Szumacher-Strabel M., Cieślak A., 2010. Wtórne metabolity roślinne w żywieniu zwierząt przeżuwających [Secondary plant metabolites in ruminant nutrition]. Stud. Rapor. 1UNG - PIB 23, 35-71 [in Polish],
 • Szumacher-Strabel M., Hejdysz M., Nowak B., Dybiec M., Hoppe M., Zmora P., Cieślak A., 2010. Lucerna jako źródło saponin triterpenowych a liczebność pierwotniaków w warunkach in vitro [Effect of alfalfa as a source of triterpenoid saponins on protozoa counts], In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 6. Monographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 194-195 [in Polish].
 • Takyi E.E., Kido Y., Rikimaru T., Kennedy D.O., 2006. Possible use of alfalfa (Medicago sativa) as supplement in infant nutrition: Comparison of weight gained by rats fed on alfalfa and a popular weaning diet. J. Sci. Food Agricult. 59, 1, 109-115.
 • Vyas S., Collin S.M., Bertin E., Davys G.J., Mathur B., 2010. Koncentrat liściowy jako alternatywa dla suplementów z żelaza i kwasu foliowego u dorastających dziewcząt cierpiących na anemię: randomizowana, kontrolowana próba w Indiach [Leaf concentrate (LC) as an altemative to supplements of iron and folie acid (IFA) in the treatment of anemia in adolescent girls in India]. In: Alfalfa leaf extract in studies. T. 5. Monographic R. Maj, M. Woźniak, E. Kowalczuk-Vasilev. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka, 117-132 [in Polish],
 • Zagórka G., Głowniak K., 2008. Ocena aktywności biologicznej składników czynnych lucerny (Medicago sativa L.) na podstawie badań in vitro oraz in vivo [Evaluation of biological activity of alfalfa (Medicago sativa L.) active constituents based on in vitro and in vivo experiments], In: Alfalfa in human and animals nutrition. T. 3. Monographic E.R. Grela. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progress” Dzierdziówka - Lublin, 39-48 [in Polish],
 • Zanin V., 2009. Nowa idea żywienia dla człowieka: wyciąg z liści lucerny [A new nutritional idea for man: luceme leaf concentrate]. In: Positive health impact of alfalfa’s leaves extract in human nutrition. T. 4. Monographic R. Maj, Z. Zioło, E. Kowalczuk-Vasilev. Stow. Rozw. Reg. Lokaln. “Progres” Dzierdziówka, 15-46 [in Polish],
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a9c89aa-944c-4417-8552-33cdf79f5035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.