PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/3 |
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróźnicowanie obszarów rolniczych powiatu myślenickiego ze wzgledu na jakość gleb

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Spatial differentation of agriculture areas of the myslenicki administrative district due to the soil quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jakość gleb jest jednym z czynników w największym stopniu wpływających na możliwości uzyskiwania wysokich dochodów z prowadzonej produkcji rolniczej. Czynnik ten jest niezależny od pozostałych elementów wpływających na dochodowość produkcji rolniczej, takich jak rozdrobnienie działek, struktura obszarowa gospodarstw czy uwarunkowania ekonomiczne. Bonitacja gleb niesie informacje o potencjalnej produktywności gruntów na danym obszarze, znajomość tych danych ma istotne znaczenie między innymi na etapie programowania prac scaleniowych czy też w procesie planowania przestrzennego. Pozyskanie danych o jakości i przydatności gleb na danym obszarze jest możliwe w drodze analizy danych zawartych na mapach glebowo-rolniczych lub też w drodze przetworzenia informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Prezentowany artykuł przedstawia wyniki analizy zróżnicowania jakości i przydatności gleb na obszarze powiatu myślenickiego, znajdującego się w południowej części województwa małopolskiego. Wartości wskaźnika określającego przeciętną bonitację gruntów zostały obliczone dla każdego z 71 obrębów wchodzących w skład powiatu. Uzyskane wyniki mogą stanowić cenny materiał źródłowy wykorzystywany w wielu innych opracowaniach, a z uwagi na niewielką zmienność wykazywanych w ewidencji gruntów danych o bonitacji gleb okres przydatności uzyskanego zbioru danych powinien być bardzo długi.
EN
The soil quality is one of the factors which to the greatest extent affects the possibility of obtaining high incomes from agricultural production. This factor is independent of the other elements affecting the profitability of agricultural production, such as lots fragmentation, farm areas structure and economic conditions. Soils classification provides information on potential land productivity in analyzed area, which knowledge is essential, inter alia, in land consolidation programming process or spatial planning. The acquisition of soil quality and suitability data is possible on the basis of the agricultural soil maps analysis or based on the data of the ground and building registration. The presented article introduces the results of the analysis of variation in the soils quality and suitability for the Myślenicki administrative district, which is located in the southern part of Małopolska voivodeship. The indicator values defining the average soil classification have been calculated for each of the 71 parts of Myślenicki administrative district. The obtained results may represent a valuable source material, which can be used in many other studies or analysis. The small changeability of the ground and building registration data containing soil classification information, causes that they have high usability.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.799-810,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Kopeć B. 1969. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych w zarysie. PWRiL, Warszawa.
  • Urban M. 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN Warszawa
  • Witek T., Górski T., (1977). Przyrodnicza Bonitacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  • Witek T. (red.) (1981). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin.IUNG, Puławy
  • Cymerman R., Hopfer A., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. PWRiL, Warszawa.
  • Janus J. 2011. Zintegrowany system kształtowania układów gruntowych wsi. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 2011/8. Komisja technicznej infrastruktury wsi PAN w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a8814b1-09a9-464e-bcfe-5d73703ec089
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.