PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 3 |
Tytuł artykułu

Decorative values and the nutritional status of some Magnolia species under the climatic conditions of Lublin (Poland). Part II. Evaluation of the nutritional status of the plants

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Walory dekoracyjne oraz stan odżywiania wybranych gatunków magnolii w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2. Ocena stanu odżywiania roślin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The present study was conducted on six Magnolia species in the period 2006-2008 in the Botanical Garden of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The soil and leaves from the locations of the following species of Magnolia were subjected to evaluation: cucumber tree (Magnolia acuminata L.), Kobushi magnolia (Magnolia kobus DC), purple lily magnolia (Magnolia liliiflora L.), Japanese willow-leaf magnolia (Magnolia salicifolia Siebold et Zucc. Maxim.), saucer magnolia (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.), and umbrella magnolia (Magnolia tripetala L.). The studied plants were planted during the period 1968-1989 on grey-brown podzolic soil derived from loess. The significantly lowest content of phosphorus, potassium and magnesium as well as the lowest pH were recorded in the soil from the location occupied by the purple lily magnolia (M. liliiflora). The other sites were characterized by an optimal range of pH, high soil phosphorus and magnesium availability as well as medium potassium availability. An optimal content of nitrogen and calcium was found in the leaves of the cucumber tree (M. acuminata), of phosphorus and magnesium in the leaves of the Kobushi magnolia (M. kobus), and of potassium in the leaves of the Japanese willow-leaf magnolia (M. salicifolia). A low content of nitrogen and calcium was shown in the leaves of the purple lily magnolia (M. liliiflora), of phosphorus in the leaves of the saucer magnolia (M. x soulangiana), and of potassium in the indicator parts of the cucumber tree (M. acuminata). The study found that among the studied species the cucumber tree (M. acuminata) could be a good biostabilizer of nitrogen, while the Kobushi magnolia (M. kobus) a good biostabilizer of phosphorus and magnesium. In spite of significant differences in soil nutrient availability and clear variations in macronutrient contents in the indicator parts of the investigated plants, no visual symptoms of nutrient deficit were found in the Magnolia species under study.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2006-2008 na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie na sześciu gatunkach magnolii. Ocenie poddano glebę oraz liście ze stanowisk magnolii drzewiastej (Magnolia acuminata L.), magnolii japońskiej (Magnolia kobus DC), magnolii purpurowej (Magnolia liliiflora L.), magnolii wierzbolistnej (Magnolia salicifolia Siebold et Zucc. Maxim.), magnolii pośredniej (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.) oraz magnolii parasolowatej (Magnolia tripetala L.). Badane rośliny posadzono w latach 1968-1989 na glebie płowej pochodzenia lessowego. Istotnie najmniejszą zawartość fosforu, potasu i magnezu oraz najniższy odczyn odnotowano w glebie na stanowisku zajmowanym przez magnolię purpurową (M. liliflora). Pozostałe stanowiska charakteryzowały się optymalnym zakresem pH oraz wysoką zasobnością gleby w fosfor i magnez, a średnią w potas. Odnotowano optymalną zawartość azotu oraz wapnia w liściach magnolii drzewiastej (M. acuminata), fosforu i magnezu w liściach magnolii japońskiej (M. kobus), natomiast potasu w liściach magnolii wierzbolistnej (M. salicifolia). Wykazano niską zawartość azotu i wapnia w liściach magnolii purpurowej (M. liliflora), fosforu w liściach magnolii posredniej (M. x soulangeana), potasu w częściach wskaźnikowych magnolii drzewiastej (M. acuminata). Stwierdzono, iż spośród badanych gatunków dobrymi biostabilizatorami azotu może być magnolia drzewiasta (M. acuminata), fosforu i magnezu magnolia japońska (M. kobus). Pomimo istotnych różnic w zasobności gleby oraz wyraźnie zróżnicowanej zawartości makroskładników w częściach wskaźnikowych badanych roślin nie stwierdzono żadnych wizualnych objawów deficytu pierwiastków na badanych gatunkach magnolii.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
3
Opis fizyczny
p.57-62,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
autor
 • Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
autor
 • Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 • Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ae n d e k e r k T. , 1997. Fertilization guide for nursery crop: adjusting fertilization to meet the crops requirements. Boomteelt Praktijkonderzoek, Nederlanden.
 • Br u l a n d G. L . , R i c h a r d s o n C . J . , 2004. A spatially explicit investigation of phosphorus sorption and related soil properties in two riparian wetlands. J. Environ. Qual. 33: 785-794.
 • Cz e k a l s k i M. , 2007. Magnolie. Wyd. Plantpress, Kraków. (in Polish).
 • Gi lma n E . F. , Ye a g e r T.H. , K e n t D. , 2000. Fertilizer rate and type impact magnolia and oak growth in sandy landscape soil. J. Arbor. 26 (3): 177-182.
 • Ha r r i s R .W. , P a u l J . L . , L e i s e r A .T. , 1997. Fertilizing woody plants. Agricultural Sciences Leaflet 2958, University of California Cooperative Extension, Richmond, CA.
 • Ho fma n H. , 2010. Soil pH and plant health in the home garden. Garden Note, 174, Western Australia Department of Agriculture and Food.
 • Ka c p e r s k a I . , O św ię c imsk i W. , P r z e r a d z k i D. , S t o j a n ows k a J . , 1996. Opracowywanie zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa. (in Polish).
 • Ko p i n g a J . , v a n d e n Bu r g J . , 1995. Using soil and foliar analysis to diagnose the nutritional status of urban trees. J. Arboric., 21(1): 17-24.
 • Mich a ł o j ć Z . , J a r o s z Z . , 2012. Decorative values and the nutritional status of some Magnolia species under the climatic conditions of Lublin. Part 1. Decorative values of the plants. Acta Agrobot. 65 (2): 125-132.
 • Mu r p h y S . , 2009. Soil pH and lime requirements for home grounds plantings. Rutgers New Jersey Agricultural Station, USA.
 • Nur z y ń s k i J . , 2003. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wyd. AR Lublin. (in Polish).
 • Os t r ows k a A ., G awl i ń s k i S . , Sz c z ubi a ł k a Z . , 1991. Metody analizy i oceny gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. (In Polish).
 • P e r r y E . , H i c k ma n G. , W. 2001. A survey to determine the leaf nitrogen concentrations of 25 landscape tree species. J. Arboric. 27 (3): 152-157.
 • P e t r o v i c A.M. , 1990. The fate of nitrogenous fertilizers applied to turfgrass. J. Environ. Qual. 19(1): 1-14.
 • Ro s e n C . J , Bi e r ma n P.M. , E l i a s o n R .G. , 2008. Soil test interpretations and fertilizers management for lawns, turf, gardens and landscape plants. Regents of the University of Minesota.
 • Wh i t i ng D., C a r d A ., W i l s o n C ., R e e d e r J. , 2009. Iron chlorosis. CMG Garden Notes, Colorado State University.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a6f942f-f573-430c-8589-4a934affe1b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.