PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 100 |
Tytuł artykułu

Konkurencyjne oddziaływanie Artemisia vulgaris L. w zależności od terminu siewu kukurydzy uprawianej w monokulturze

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Competitive effects of Artemisia vulgaris L., depending on sowing date of maize grown in monoculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W rejonie południowo-zachodniej Polski w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost za-chwaszczenia bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), zwłaszcza w monokulturze kukurydzy na plantacjach z zastosowaniem uproszczeń uprawowych. Wiąże się to między innymi ze wzrostem zainteresowania rolników przywracaniem terenów ruderalnych i gleb odłogowanych do rolniczego wykorzystania i możliwością otrzymywania dopłat bezpośrednich. Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 było obniżenie konkurencyjnego oddzia-ływania Artemisia vulgaris w monokulturze kukurydzy w zależności od terminu siewu kukurydzy. W latach 2009-20011 w warunkach doświadczeń mikropoletkowych oceniano siłę konkurencyjną okazów jednorocznych i wieloletnich a. vulgaris na wzrost oraz plon i masę tysiąca ziaren kukury¬dzy w zależności od ich liczebności, tj. 1, 3, 5, 7 szt./m2. Natomiast w warunkach doświadczeń polowych, w których stosowano wczesny i optymal¬ny termin siewu, określano konkurencyjne oddziaływanie tego gatunku w stosunku Echinochloa crus galli, Chenopodium album, Viola arvensis, Veronica persica dominujących w zbiorowisku chwastów, skuteczność ich niszczenia herbicydem Milagro 040 SC i mieszaniną Milagro 040 SC z Callisto 100 SC oraz oddziaływanie A. vulgaris na wzrost roślin, a także plon i masę tysiąca ziaren kukurydzy. Wyniki doświadczeń mikropoletkowych z zastosowaniem zróżnicowanych liczebowo form wieloletnich i jednorocznych A. vulgaris wykazały, że kukurydza zareagowała istotnym obniżeniem wzrostu i plonowania przy obsadzie 5 szt./m2 dla form jednorocznych i przy obsadzie 1 szt./m2 dla form wieloletnich. W doświadczeniu polowym na obiektach z zastosowaniem wczesnego terminu siewu, tj. I de¬kada kwietnia notowano niższe liczebności tego gatunku w porównaniu z optymalnym terminem. Pojawiające się egzemplarze form wieloletnich A. vulgaris były niższe i w gorszej kondycji, formy jednoroczne występowały sporadycznie, a kukurydza lepiej znosiła ich obecność w zasiewach oraz wykazała wyższą siłę konkurencji w stosunku do takich gatunków chwastów w zbiorowisku jak: V. arvensis i V. persica. Również działanie chwastobójcze herbicydów, zwłaszcza mieszaniny Mila¬gro 040 SC z Callisto 100 SC, było skuteczniejsze w tym terminie. Termin siewu kukurydzy okazał się istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie konkurencyjnego oddziaływania artemisia vulgaris w zasiewach kukurydzy uprawianej w monokulturze.
EN
Results of microfields experiments using different numbers of annual and perennial specimens A. vulgaris revealed that maize responded to a significant inhibition of plant growth and yielding in density of five annual specimens/m2 and one perennial specimen/m2. In weed community on podzolic soil with a high proportion of E. crus-galli, Ch. album, V. arvensis, V. persica on objects using the optimal sowing date of maize recorded higher annual number of forms of a. vulgaris in comparison with the early date of sowing and a higher strength of competition in relation to such species as weed in community V. arvensis and V. persica. On this assessment of the degree of soil coverage by the different species of weeds, it can be concluded that competition in A. vulgaris in relation to V. arvensis and V. persica was lower in the earlier sowing date and the species remained in community until the harvest. The results of measurements of plant height and yield level also demonstrate the important impact of this species on the growth and yield of corn. The highest grain yields were obtained on an object using a mixture of herbicides Milagro 040 SC with Callisto 100 SC at an earlier date of sowing corn. Deadline for sowing corn was an important factor to reduce the competitive impact of A. vulga- ris in crops of maize grown in monoculture.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
100
Opis fizyczny
s.25-34,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Bibliografia
  • Badowski M., Gołębiowska H., 2009. Bioróżnorodność chwastów segetalnych towarzyszących uprawom rzepaku ozimego i kukurydzy na polach produkcyjnych Dolnego Śląska w zależności od siedliska i systemu gospodarowania. Pam. Puł., 150: 45-55.
  • Blecharczyk A., Małecka I., Skrzypczak G., 2004. Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(1): 157-163.
  • Carter M.R., Sanderson J.B., Ivany J.A., White R.P., 2002. Influence of rotation and tillage on forage maize productivity, weed species, and soil quality of a fine sandy loam in the cool-humid climate of atlantic Canada. Soil Tillage Res., 67: 85-98.
  • Gołębiowska H., Badowski M., 2010. Przenikanie Artemisia vulgaris do zbiorowisk segetalnych niektórych upraw rolniczych na terenie Dolnego Śląska. Fragm. Agron., 27(3): 54-62.
  • Kordas L., 2004. Wpływ wieloletniego stosowania uprawy zerowej w zmianowaniu na zachwaszczenie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44(2): 841-844.
  • Rola J., Rola H., Sekutowski T., Badowski M., 2006. Wpływ sposobu użytkowania gruntów rolnych na zbiorowiska segetalne. Pam. Puł., 143: 131-140.
  • Tymrakiewicz W., 1976. Atlas chwastów. Wyd. PWRiL, Warszawa.
  • Weber R., 2002. Wpływ uprawy zachowawczej na ochronę środowiska. Post. Nauk Rol., 1: 57-67.
  • Wrzesińska E., Dzienia S., Wereszczaka J., 2003. Wpływ systemów uprawy roli na ilość i roz-mieszczenie nasion chwastów w glebie. Agricultura, 2(1): 169-175.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a567a2d-ab69-4e74-8cd1-52620810fcea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.