PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Ecological niche of weeds in spring cereals cultivars grown after winter oilseed rape

Warianty tytułu
PL
Nisza ekologiczna chwastów w odmianach zbóż jarych uprawianych po rzepaku ozimym
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Warunki życia chwastów i nisze ekologiczne w zasiewach rożnych gatunków zbóż nie są jednakowe. Zależą one od zespołu biotycznych i abiotycznych czynników środowiska i całokształtu czynników przyrodniczych, w tym od stosunków ilościowych pomiędzy różnymi gatunkami tworzącymi agrofitocenozę. W badaniach wykonanych w latach 2009–2012 określono skład florystyczny i stopień zachwaszczenia w 5 gatunkach zbóż jarych, przy czym w każdym gatunku uwzględniono 2 odmiany. Obserwacje przeprowadzono w obiektach kontrolnych doświadczeń z oceną skuteczności biologicznej herbicydów. Uzyskane wyniki wskazują, że niezależnie od gatunku i odmiany liczba występujących taksonów kształtowała się podobnie, natomiast ich liczebność i biomasa ulegała dużemu zróżnicowaniu w zależności od uprawianych gatunków i odmian zbóż jarych. Im mniejsza była liczba i biomasa chwastów, tym większa była konkurencyjność uprawianych roślin w stosunku do chwastów. Największą konkurencyjnością charakteryzowało się żyto odmiany Bojko, a najmniejszą pszenica odmiany Tybalt. Największe zachwaszczenie wyrażone zarówno ogólną liczbą chwastów i biomasą odnotowano w pszenicy a najmniejsze w jęczmieniu i w życie. Wybór do uprawy gatunków i odmian zbóż jarych o większej zdolności konkurencyjnej powinien być uwzględniany w gospodarstwach ekologicznych.
EN
The environmental conditions and ecological niches for weed survival and development in cereals crops are diversified. They are conditioned by biotic and abiotic factors of the environment and natural factors including quantitative rations between species of agrophytocenosis. The object of the studies carried out in 2009–2012 was to determine the weed species composition and infestation in crops of spring cereal species. Two cultivars were taken into consideration for each cereal species. The observations were done on the control (untreated) plots of a field experiment on evaluation of herbicide biological efficacy. The obtained results revealed that regardless of cereal species and cultivar, the weed species composition was similar, however the number of weeds and their biomass were different. The smaller weed biomass and their number were correlated with a higher competitiveness of cultivated cereal plants in relation to weeds. The rye cultivar Bojko showed the highest competitivenes, while the wheat cultivar Tybalt was the least competitive. The highest weed infestation was recorder for wheat in contrast to the lowest one in barley and rye crops. A proper selection of cereal species and cultivars with high competitive abilities should be taken into consideration by organic farms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.105-109,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Trzebnicy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Abouziena H.F., Sharara Faida A.A., El-desoki E.R. 2008. Efficacy of cultivar selectivity and weed control treatments on wheat yield and associated weeds in sandy soils. World J. Agric. Sci. 4 (3): 384–389.
 • Christensen S. 1994. Crop weeds competition and herbicide performance in cereal species and varietes. Weed Res. 34 (1): 29–36.
 • Christensen S. 1995. Weed suppression ability of spring barley varieties. Weed Res. 35 (4): 241–247.
 • Falińska K. (red.) 2004. Przestrzenna bioróżnorodność zbiorowisk. s. 272–284. W: „Ekologia Roślin”. PWN, Warszawa, 453 ss.
 • Feledyn-Szewczyk B., Duer I. 2005. Konkurencyjność kilku odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 126–133.
 • Feledyn-Szewczyk B. 2011. Zachwaszczenie odmian pszenicy jarej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (3): 72–76.
 • Hucl P. 1998. Response to weed control by four spring wheat genotypes differing in competitive ability. Can. J. Plant Sci. 78 (1): 171–173.
 • Jędruszczak M., Bojarczyk M., Smolarz H.J., Budzyńska B. 2004. Konkurencyjne zdolności pszenicy ozimej wobec chwastów w warunkach różnych sposobów odchwaszczania – produkcja biomasy. Ann. UMCS, Sec. E, 59 (2): 895–902.
 • Kapeluszny J. 1994. Kształtowanie się struktury plonu i łanu jęczmienia jarego i jarej pszenicy w zależności od stopnia zachwaszczenia. s. 95–100 W: 17. Krajowa Konferencja „Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych”. Olsztyn-Bęsia, 28–29.06.1994. ART, Olsztyn, 151 ss.
 • Kazikowski P., Urban M. 2011. Ocena zachwaszczenia odmian pszenicy ozimej w zależności od ich pokroju i terminów siewu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 458–463.
 • Lemerle D., Verbeek B., Cousens R.D., Coombes N.E. 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36: 505–513.
 • Markow M. 1978. Agrofitocenologia Nauka o Zbiorowiskach Roślinnych. PWRiL, Warszawa, 267 ss.
 • Mennan H., Zandstra B.H. 2005. Effect of wheat (Triticum aestivum) cultivars and seeding rate on yield loss from Galium aparine (cleavers). Crop Prot. 24: 1061–1067.
 • Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, własności odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 33–44.
 • Rola J., Rola H., Badowski M. 2000. Zbiorowiska segetalne na polach gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych Dolnego Śląska. Pam. Puł. 122: 21–29.
 • Rudnicki F. 1994. Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. s. 7–15. W: Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. AR, Poznań, 02.12.1994, 197 ss.
 • Seavers G.P., Wright K.J. 1999. Crop canopy development and structure influences weed suppression. Weed Res. 39: 319–328.
 • Shannon C.E., Weaver W. 1963. The Mathematic Theory of Communication. Urbana, Univ. of Ilionois Press, 108 pp.
 • Smith R.J. 1974. Competition of barnyard grass with rice cultivars. Weed Sci. 16 (2): 252–254.
 • Sweet R.D. 1976. When it comes to competing with weeds, some are more equal than others. Crops and Soils 28 (6): 7–9.
 • Wicks G.A., Nordquist P.T., Baenziger P.S., Klein R.N., Hammons R.H., Watkins J.E. 2004. Winter wheat cultivar characteristics affect annual weed suppression. Weed Tech. 18: 988–998.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a487115-a2fe-4fcb-b03b-78f0ee2fd494
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.