PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 3 |
Tytuł artykułu

Media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji non profit

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The use of social media in non-profit organizations' marketing communication
RU
Social'nye media v marketingovojj kommunikacii nekommercheskikh organizacijj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł stanowi próbę identyfikacji zakresu i sposobu wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie organizacje trzeciego sektora, podjętą na gruncie analizy informacji i danych pozyskanych ze źródeł wtórnych. W tekście wskazano przesłanki przystawalności właściwości przynależnych modelowi Web 2.0 instrumentów do zastosowań w komunikacji marketingowej organizacji non profit, zaprezentowano także dane charakteryzujące wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności polskich organizacji trzeciego sektora. Ze względu na rozpoznawczy charakter badania może ono stanowić punkt wyjścia do pogłębienia analizy podjętych zagadnień w dalszych badaniach typu bezpośredniego.
EN
The paper aims to identify the scope and ways of using social media by Polish non-profit organisations. It presents the presumptions of coherence between characteristics of Web 2.0 based communication tools and the individual nature of non-profit organisations’ marketing communication. The data and information concerning the use of social media by Polish third sector organisations were provided, too. On account of the exploratory character of the research, it may be the basis for further primary research.
RU
Статья представляет собой попытку выявить диапазон и способ использования социальных медиа польскими организациями третьего сектора, предпринятую на основе анализа информации и данных, полученных из вторичных источников. В тексте указаны предпосылки приспособления черт, свойственных модели web 2.0, инструментов к применениям в маркетинговой коммуникации некоммерческих организаций; представлены также данные, характеризующие использование социальных медиа в деятельности польских организаций третьего сектора. Из-за того, что исследование представляет собой опознавательный характер, оно может быть отправной точкой для углубления анализа предпринятых вопросов в дальнейших исследованиях непосредственного типа.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
3
Opis fizyczny
s.239-249,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.Bogucicka 14, 40-227 Katowice
Bibliografia
 • Borkowski H., Wiśnicka M. (red.) (2011), Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, http://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/technologie_dla_trzeciego_sektora_i_spolecznoci_lokalnych_raport.pdf [dostęp: 20.10.2015].
 • Bortree D.S., Seltzer T. (2009), Dialogic Strategies and Outcomes: An Analysis of Environmental Advocacy Groups’ Facebook Profiles, “Public Relations Review”, No. 35(3).
 • Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W. (2011), Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Raport Boston Consulting Group, http://www.polskainternetowa.pl/pdf/raport_BCG_polska_internetowa.pdf [dostęp: 25.10.2015].
 • Díaz E., Blázquez J., Molina A, Martín-Consuegra D. (2013), Are the nongovernmental organizations’ web sites effective?, “Qualitative Market Research: An International Journal”, Vol. 16, Iss. 4.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Goldkind L. (2015), Social Media and Social Service: Are Nonprofits Plugged In to the Digital Age?, “Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance”, No 39.
 • GUS (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne [dostęp: 21.10.2015].
 • Iwankiewicz-Rak B. (2011), Innowacyjne aspekty komunikacji marketingowej w środowisku organizacji obywatelskich, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 • Limański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
 • Marres N., Rogers R. (2008), Subsuming the ground: how local realities of the Fergana Valley, the Narmada Dams and the BTC pipeline are put to use on the web, “Economy and Society”, Vol. 37, No. 2.
 • Pinho J.C., Macedo I.M. (2006), The benefits and barriers associated with the use of the internet within the non-profit sector, “Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing”, Vol. 16, No. 1/2.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Śliwińska K, Pacut M. (red.) (2011), Instrumenty komunikacji marketingowej XXI wieku, Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Waters R., Burnett E., Lamm A., Lucas J. (2009), Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook, “Public Relations Review”, Vol. 35.
 • http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,zestawienia,3572.html [dostęp: 17.10.2015].
 • http://www.sotrender.pl [dostęp: 15.10-14.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a362bf7-ab36-4c6e-a911-15cba50fc483
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.