PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 1 |
Tytuł artykułu

Odwadnianie osmotyczne w technologii utrwalania owoców i warzyw

Warianty tytułu
EN
Osmotic dehydration process in fruit and vegetables preservation technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonej pracy analityczno-przeglądowej przed¬stawiono aktualny stan wiedzy w zakresie odwadniania osmotycznego ze szczególnym uwzględnieniem surowców roślinnych. Scharakteryzowano proces odwadniania, jako me¬todę wstępnego utrwalania owoców i warzyw. Ponadto określono wpływ osmozy na jakość surowców roślinnych.
EN
In the paper the current state of knowledge in the field of os-motic dehydration 'with particular attention plant materials was presented. Dewatering process, as a method of preliminary fruit and vegetables preservation was characterized. Additionally, the influence of osmosis on the plant material quality was defined.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
1
Opis fizyczny
s.97-101,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • [1] AGNELLI M.E., MARANI C.M., MASCHERONI RH. 2005. Mode Hing ofheat and mass transfer during (osmo)dehydrofreezing of fruits. Journal of Food Engi¬neering, 69: 415-424.
 • [2] ALLALI H., MARCHAL L., VOROBIEV E. 2009. Effect of Blanching by Ohmie Heating on the Osmotic Dehydration Behavior of Apple Cubes. Drying Techno-logy, 27(6): 739-746.
 • [3] BEKELE Y., RAMASWAMY H. 2010. Going beyond conventional osmotic dehydration for quality ad-vantage and energy savings. Etiophian Journal of Ap-plied Science and Technology 1(1): 1-15.
 • [4] CERKOWNIAK M., LENART A. 1999. Wpływ rodzaju substancji osmotycznej na zmiany temperatury i czasu suszenia konwekcyjnego jabłek. Zeszyty Pro-blemowe Postępów i Nauk, Politechnika Łódzka, Inży¬nieria Chemiczna i Procesowa, 825 (25): 9-18.
 • [5] CHIRALT A., TALENS P. 2005. Physical and chemical changes induced by osmotic dehydration in plant tissues. Journal ofFoodEngineering, 67: 167-177.
 • [6] DĄBROWSKA R, LENART A. 1999. Kinetyka odwadniania osmotycznego jabłek pokrytych błonami z pektyny niskometylowanej. Zeszyty Naukowe Poli-techniki Łódzkiej, 821: 19-30.
 • [7] DORNENBURG H., KNORR D. 1998. Monitoring the impact of high pressure processing on the biosyn¬thesis of plant metabolites using plant cell cultures. Trends in Food Science and Technology, 9(10): 355¬361.
 • [8] ERLE U., SCHUBERT H. 2001. Combined osmotic and microwave-vacuum dehydration of apples and strawberries. Journal of Food Engineering, 49: 193¬199.
 • [9] ESCRICHE I., CHIRALT A., MORENO J., SERRAJ.A. 2000. Influence of blanching-osmotic dehydration treatments on volatile fraction of strawberries. Journal ofFood Science, 65: 107.
 • [10] FITO P. 1994b. Modelling of vacuum osmotic dehydration offood. Journal ofFood Engineering, 22: 313-328.
 • [11] GALUS S., LENARTA. 2011. Wpływ białka i glicerolu na kinetykę adsorpcji pary wodnej przez powłoki so¬jowe. Postępy Techniki Prztwórstwa Spożywczego, nr 1, 9-13.
 • [12] ISHIKAWAM., NARAH. 1993. Osmotic dehydration of food by semi permeable membrane coating, pp. 73¬77. In Singh, RP and Wirakartakusuman, MA. (eds.). Advances in Food Engineering. London: CRC Press.
 • [13] KAMIŃSKA A., LEWICKI P.P. 2006a. Metoda dehydrofreezing. Chłodnictwo XLI, 10: 38-42.
 • [14] KAMIŃSKA A. LEWICKI P.P. 2006b. Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamra-żania i rozmrażania jabłek. Żywność. Nauka. Techno-logia. Jakość, 2(47): 101-107.
 • [15] KOWALSKA H., LENART A., JANOWICZ M. 2000. Wymiana masy w czasie odwadniania osmotycz-nego truskawek i 'wiśni. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej -BEMS'2000, Opole, Mechanika, 254(60): 135-142.
 • [16] KOWALSKA H., LENART A. 2001. Mass exchange during osmotic pretreatment of vegetables. Journal of FoodEngineering, 49 (2/3): 137-140.
 • [17] KOWALSKA H., LENART A. 2005. Zmiany struktury tkanki roślinnej 'wywołane odwadnianiem osmotycz- nym. Inżynieria Rolnicza, 9: 187-195.
 • [18] LAZARIDES H.N. 2001. Reasons and possibilities to control solids uptake during osmotic treatment of fruits and vegetables, pp. 33-42. In Fito, P, Chiralt, A, Barat, JM Spiess, WEL and Behsnilian D (eds.), Osmotic de-hydration and vacuum impregnation: Applications in food industries USA: Technomic Publ. Co.
 • [19] LI H.P., RAMASWAMY H.S. 2006. Osmotic dehydration of apple cylinders: I. Conventional batch pro-cessing conditions. Drying Technology, 24(5): 619¬630.
 • [20] MADYNIAK R., LENART A. 2000. Wpływ błon pektynowych na kinetykę odwadniania osmotycznego. Ze¬szyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, 60: 143-148.
 • [21] MAESTRELLI A., LO SCALZO R, LUPID., BER- TOLO G., TORREGIANI D. 2001. Partial removal of water before freezing: Cultivar and pre-treatments as quality factors offrozen muskmelons (Cucumismelo, cv reticulates Naud.). Journal of Food Engineering, 49: 255.
 • [22] MATUSEK A., MERESZ P. 2002. Modelling of sugar transfer during osmotic dehydration of carrots. Peri¬odica Polytechnica. Chemical Engineering, 1-2: 83-92.
 • [23] MATUSKA M., LENART A., LAZARIDES H.N. 2006. On the use of edible coatings to monitor osmotic dehydration kinetics for minimal solids uptake. Journal ofFoodEngineering, 72: 85-91.
 • [24] MAVROUDIS N.E., GEKAS V., SJÓHOLM I. 1998a. Osmotic dehydration of apples. Effects of agita-tion and raw material characteristics. Journal of Food Engineering, 35: 191-209.
 • [25] MAVROUDIS N.E., GEKAS V., SJÓHOLM I. 1998b. Osmotic dehydration of apples. Shrinkage phe¬nomena and the significance of the initial structure on mass transfer rates. Journal of Food Engineering, 38: 101-123.
 • [26] MORENO J., CHIRALT A., ESCRICHE I., SERRA J.A. 2000. Effect of blanching/osmotic dehydration combined methods on quality and stability of minimally processed strawberries. Food Research International, 33: 609-616.
 • [27] NSONZI F., RAMASWAMY H.S. 1998. Quality evaluation of osmo-convective dried blueberries. Dry-ing Technology, 16(3-5): 705-723.
 • [28] OGONEK A., LENART A. 2003. Wpływ powłok jadalnych na kinetykę osmotycznego odwadniania mro-żonych truskawek. XXXIV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN- Jakość polskiej żywności w przededniu integra¬cji Polski i UE, Wroclaw, PI 90: 151-156.
 • [29] PAŁACHAZ., KAMIŃSKA A. 2001. Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamraża- niajabłek. Chłodnictwo, 36(3): 44-47.
 • [30] PANAGIOTOU N.M., KARATHANOS V.T., MAROULIS Z.B. 1999. Effect of osmotic agent on os-motic dehydration of fruits. Drying Technology, 17: 175-189.
 • [31] PIOTROWSKI D., LENART A., DOMAŃSKI J., KUBIK M. 1999. Kinetyka suszenia osmotyczno-kon- wekcyjnego jabłek pokrytych błonami jadalnymi. Ze-szyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 821: 113-120.
 • [32] RAHMAN M.S., PERERA C.O. 2007. Drying and Food Preservation, pp.412. In Rahman M.S., Hand-book of food preservation, 2nd ed., CRC Press.
 • [33] RASTOGI N.K, RAGHAVARAO K. 1994. Effect of temperature and concentration on osmotic dehydration of coconut. Lebensmittel Wissenschaft und Technolo¬gie, 27: 564-567.
 • [34] RASTOGI N.K., RAGHAVARAO K 1997. Water and solute diffusion coefficients of carrot as a function of temperature and concentration during osmotic dehy-dration. Journal ofFood Engineering, 34: 429-440.
 • [35] RASTOGI N.K, ESHTIAGHI M.N., KNORR D. 1999. Accelerated mass transfer during osmotic dehy-dration of high intensity electrical field pulse pretreat- ed carrots. Journal ofFood Science, 64: 1020.
 • [36] SHI J. 2008. Osmotic Dehydration of Foods, pp. 275-295. In Hui, YH Clary, C, Farid, MM, Fasina, OO, Noomhorm, A, Welti-Chanes J. (eds.), Food Drying Science and Technology: Microbiology, Chemistry, Applications, DES tech Publications, Inc. Pennsylva-nia, U.S.A.
 • [37] SITKIEWICZ I. 2001. Wpływ obróbki enzymatycznej na efektywność osmotycznego odwadniania oraz wła-ściwości mechaniczne truskawek odwadnianych osmo- tycznie. XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN - Tech-nologia żywności a oczekiwania konsumentów, War-szawa, 1-6.
 • [38] SORMANI A., MAFFI D., BERTOLO G., TOR-REGGIANI D. 1999. Textural and structural changes of dehydrofreeze- thawed strawberry slices: effect of different dehydration pretreatments. Food Science and Technology International, 5(6): 479-485.
 • [39] TAIWO K.A., ESHTIAGHI M.N., ADEOMOWAYE B.I.O., KNORR D. 2003. Osmotic dehydra¬tion of strawberry halves: influence of osmotic agents and pretreatment methods on mass transfer and prod¬uct characteristics. International Journal of Food Sci¬ence and Technology, 38: 693-707.
 • [40] TORREGGIANI D. 1993. Osmotic dehydration in fruit and vegetable processing. Food Research Insti-tute, 26: 59-68.
 • [41] TORTOE C. 2010. A review of osmodehydration for food industry. African Journal of Food Science, 4(6): 303-324.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a00ab7f-1cdd-498d-a948-cf1cc164f9dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.