PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

The influence of temperature and humidity conditions on productivity and welfare of broiler chickens

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ warunków termiczno-wilgotnościowych na produkcyjność i dobrostan kurcząt brojlerów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the work was to determine the effect of thermal and humidity conditions on productivity and welfare of broiler chickens. Studies were conducted during the winter in two buildings (Aand B) of similar technical and technological solutions, and different area indexes. It was found that broiler houseA, with optimal density of birds (16.5 chickens per m2) had temperature and air relative humidity ranged within the limits of zoohygienic recommendations. Whereas broiler house B where birds density was too highly (18.6 chickens per m2) showed a slight deflection of these parameters from standard. Profitable management conditions of broiler chickens in the buildingA was reflected in higher body weight (2260 g), better feed conversion (1880 g · kg b.w.–1) and lower mortality of birds (3.6%).
PL
Celem pracy było określenie wpływu warunków termiczno-wilgotnościowych na produkcyjność i dobrostan kurcząt brojlerów. Badania przeprowadzono w okresie zimowym w dwóch budynkach (A i B) o podobnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych i różnych wskaźnikach powierzchniowych. Stwierdzono, że w brojlerni A o optymalnym zagęszczeniu ptaków (16,5 szt. · m–2) temperatura i wilgotność względna powietrza kształtowała się w granicach zaleceń zoohigienicznych. Natomiast w brojlerni B, gdzie obsada ptaków była za wysoka (18,6 szt. · m–2), wykazano niewielkie odchylenia tych parametrów od norm. Korzystniejsze warunki utrzymania kurcząt brojlerów w obiekcie A miały swoje odzwierciedlenie w wyższej masie ciała (2260 g), lepszym wykorzystaniu paszy (1880 g · kg m.c.–1) i niższej śmiertelności ptaków (3,5%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.23-30,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Reproduction and Hygiene, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Boleslawa Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
Bibliografia
 • Abeyesinghe S.M., Wathes C.M., Nicol C.J., Randall J.M., 2001. The aversion of broiler chickens to concurrent virational and thermal stressors. Appl. Anim. Behav. Sci. 73, 199–215.
 • Bombik T., Saba L., 1996. Analiza warunków zoohigienicznych i wyników produkcyjnych w odchowie kurcząt brojlerów [Analysis of the hygiene conditions and production performance inbroiler chickens rearing]. Zesz. Nauk.WSRP Siedlce, Zootech. 46, 163–175 [in Polish].
 • Cooper M.A., Washburn K.W., 1998. The relationships of body temperature to weight gain, feed consumption and feed utilization in broilers under heat stress. Poult. Sci. 77, 237–242.
 • Dawkins M.S., Donnelly C.A., Jones T.A., 2004. Chicken welfare is influenced more by housing conditions than by stocking density. Nature 427, 342–344.
 • Dobrzański Z., 1983. Zastosowanie bonitacyjno-statystycznej metody do określania zależności między warunkami środowiskowymi w brojlerniach a efektywnością odchowu kurcząt [The use of bonitation and statistical methods to determine the relationship between environmental conditions and efficiency in broiler chicken rearing]. Zesz. Nauk. ARWroc. 37, Rozpr. [in Polish].
 • Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa [Council Directive
 • 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production] (OJ L 182 z 12.07.2007) [in Polish].
 • Freire R.,Wilkins L.J., Short F., Nicol C.J., 2003. Behaviour and welfare of individual laying hens in a non-cage system. Brit. Poul. Sci. 22–29.
 • Grużewska A., Malicki L., 2002. Podstawy doświadczalnictwa rolniczego [Fundamentals of agricultural experimental design].Wydaw. AP Siedlce [in Polish].
 • Hall A.L., 2001. The effect of stocking density on the welfare and behaviour of broiler chickens reared commercially. Anim.Welfare 10, 23–40.
 • Hamrita T.K.,Mitchell B., 1999. Poultry environment and production control and optimization.Am. Soc. Agric. Engin. 42, 479–483.
 • Herbut E., 1997. Termiczne warunki środowiska a zdrowotność i produkcyjność drobiu [Thermal environmental conditions vs. health and productivity of poultry]. Pol. Drob. 4, 9–11 [in Polish].
 • Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Nizioł B., 1997. Wpływ wilgotności i sztucznej aerojonizacji na koncentrację jonów ujemnych i wyniki odchowu kurcząt brojlerów [Effect of humidity and artificialair ionization on the concentration of negative ions and the results of rearing of broilerchickens]. Rocz. Nauk. Zootech. 24 (2), 181–188 [in Polish].
 • Jones R.B, Satterlee N.G, Cadd G.G., 1998. Struggling responses of broiler chickens shackled in groups on amoving line: effects of light intensity, hoods and curtains.Appl.Anim. Behav. Sci. 58,341–352.
 • Kołacz R., Bodak E., 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny [Animal welfare and the criteria for its evaluation]. Med.Weter. 55 (3), 147–154 [in Polish].
 • Kośla T., 2011. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej [Research methodology in animal hygiene and veterinary prevention].Wydaw. SGGW,Warszawa [in Polish]. Mazanowski A., 2011. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów [Modern production of broilerchickens]. Wydaw. Pro Agricola Sp. z o.o., Gietrzwałd [in Polish].
 • McLean J.A, Savory C.J., Sparks N.H.C., 2002.Welfare of male and female broiler chickens in relation to stocking density, as indicated by performance, health and behaviour.Anim.Welfare 11, 55–73.
 • Őzkan S., Akbas Y., Altan Ő., Altan A., Ayhan A., Őzkan K., 2003. The effects of short-term fasting on performance traits and rectal temperature of broilers during the summer season. Brit.Poult. Sci. 44, 88–95.
 • Rachwał A., 2002. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji kurcząt brojlerów [Factors determining the profitability of production of broiler chickens]. Pol. Drob. 1, 9–10 [in Polish].
 • Rachwał A., 2005.Mikroklimat w kurniku [Microclimate in the chicken house]. Hod. Drob. 3, 38–42 [in Polish].
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [Regulation of theMinister ofAgriculture and Rural Development dated 15 February 2010 on the requirements and handlingprocedures in keeping livestock species for which protection standards are specified in the provisionsof the European Union]. DzU nr 56, poz. 344 [in Polish].
 • Skomorucha I., Herbut E., 2006. Use o an earth-tube heat exchanger to optimize broiler house climate during the summer period. Ann. Anim. Sci. 6 (1), 169–177.
 • Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E.,Muchacka R., 2007. Effect on management system on the productivity and welfare of broiler chickens from different commercial lines.Ann.Anim.Sci. 7 (1), 141–151.
 • Sokołowicz Z., Herbut E., Ruda M., 2000. Masa ciała i jakość tuszek kurcząt brojlerów odchowywanych w różnych warunkach termicznych [Body weight and carcass quality of broiler chickens raised in various thermal conditions]. Rocz. Nauk. Zootech. (Suppl.) 6, 379–384[in Polish].
 • Sosnówka E., Herbut E., 1997. Kilka poglądów nt. warunków termicznych w odchowie kurcząt brojlerów [Some opinions on the thermal conditions in the rearing of broiler chickens]. Pol. Drob. 11,4–6 [in Polish].
 • Tuyttens F., Heyndrickx M., De Boeck M.,Moreels A., Van Nuffel A., Van Poucke E., Van Coillie E., Van Dongen S., Lens L., 2005. Comparison of broiler chicken health and welfare in organic versus traditional production system. Anim Sci. Pap. Rep. (Suppl.) 1, 217–222.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-09bc5614-6f54-4c80-b47a-041a292fd38c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.