PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 8 |
Tytuł artykułu

Zarządzanie w sektorze innowacji biologicznych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Management of a sector of biological innovations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą sektora postępu biologicznego w Polsce na tle innych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. Sformułowano definicję sektora innowacji biologicznych i jego specyfikę. Podkreślono znaczenie i rolę spółek strategicznych ANR i potrzebę znalezienia docelowego umiejscowienia ich w strukturze sektora postępu biologicznego w Polsce. Wykazano duże znaczenie postępu biologicznego w produkcji nasiennej. Zwrócono uwagę na fundamentalną rolę nauki, działalność rozproszonych jednostek badawczych i brak koordynacji prorynkowej. Poruszono także problemy zagrożenia wynikające z koncentracji kapitału w sektorze nasiennym w konsekwencji globalizacji. Zwrócono uwagę na wycofywanie się państwa ze wspierania rozwoju sektora innowacji biologicznych oraz na fakt rosnącego znaczenia wspierania badań naukowych przez prywatne firmy w krajach UE. Wspomniano o potrzebie konsolidacji wszystkich udziałowców tzw. sektora publicznego (m.in. spółki strategiczne ANR, spółki instytutowe, PIB-y sektorowe), kierując się zasadą lepszego wykorzystania majątku Skarbu Państwa i pieniędzy publicznych finansujących postęp biologiczny w Polsce.
EN
The paper presents a current situation in the sector of biological progress in Poland against different solutions in other countries. It defines the sector of biological innovations and describes its specific nature as well as emphasizes te meaning and importance of strategic companies of the Agricultural Property Agency and the need to find their target place in the structure of the sector of biological progress in Poland. The article demonstrates great significance of biological progress in seed production. Additionally, the article also touches on the subject of a fundamental role of science, activities of dispersed research facilities and the lack of market-oriented coordination. The author brings up the problem of risks inherent in capital concentration in the seed sector as a consequence of globalization. He also points to the withdrawal of the state from supporting the development of the sector of biological innovations in the European Union member states as well as to the fact of growing importance of the support of scientific research by private companies. The author also discusses the need of consolidating all shareholders of the so-called public sector (among others, strategic companies of the APA, institute companies, sector State Research Institutes) which would involve taking a better advantage of the resources of the State Treasury and public funds which biological progress in Poland is financed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
8
Opis fizyczny
191-199,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Agencja Nieruchomości Rolnych, ul.Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
Bibliografia
 • Anioł A., Bielecki S., Twardowski Т. 2008: Genetycznie zmodyfikowane organizmy. Szanse i zagrożenia dla Polski Nauka, nr 1, s. 63.
 • Arseniuk E. 2008: Ocena obecnego stanu i przyszłościowy model wspierania hodowli i nasiennictwa przez naukę. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 2,23.
 • Fernandez-Cornejo J. 2004: The Seed Industry in U.S. Agriculture. Agriculture Information Bulletin, no 786, USDA.
 • Fuglie K. 1996: Agricultural Research and Development. Agricultural Economic Report, USDA, ERS, May.
 • Kalaitzandonakes N.G. 1999: The Agricultural Knowledge System; Appriotate Roles and Interactions for the Public and Private Sector. AgBioForum, vol. 2, no 1, 1-5.
 • Kotler Ph. 2004: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i Ska. Warszawa.
 • Krajewski K. 2009: Analiza możliwości finansowania prac z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej w spółkach strategicznych Agencji Nieruchomości Rolnych. Ekspertyza ANR, Warszawa, maszynopis.
 • Lubiatowska-Krysiak E., Twardowski T. 2008: Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej. Biotechnologia, Monografie, nr 4, 2008, Poznań.
 • Maciejczak M. 2002: Ewolucja światowego sektora nasiennego. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 3, s. 13.
 • Malepszy S. 2008: Potencjał nauki i hodowli roślin w Polsce dla tworzenia odmian genetycznie zmodyfikowanych/ transgenicznych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 2, 38.
 • Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX wieku i na początku XXI stulecia. Agricola nr 33, supl s. 1-3.
 • Podlaski S. 2002: Restrukturyzacja polskiego sektora nasiennego i jej efekty. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 3, s. 23.
 • Podlaski S. 2008: Kierunki rozwoju światowego przemysłu nasiennego. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 2.
 • Porter M.E. 1993: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
 • Rumelt R.P., Schnedel D., Teece D.J. 1991: Strategie Management and Economics. Strategie Management Journal, 12.
 • Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Stankiewicz D. 1999: Rola postępu biologicznego w rolniczej produkcji roślinnej. BAS Informacja, Nr 672, Sejm RP. Warszawa.
 • The Bioeconomy to 2030. 2009: Designing a policy agenda. Raport OECD. Paris.
 • Twardowski Т. 2007: Różne kolory biotechnologii i biogospodarka. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, t. 56, nr 3-4, s. 221.
 • Wicki L. 2008: Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Rocz. Nauk Roln , seria G, t. 94, z. 2, s. 136.
 • Wicki L. 2009: Finansowanie budżetowe postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, 2, s. 268.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0976c04c-e6e9-49cc-81bd-656aa235d6cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.