PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 103 |
Tytuł artykułu

Działanie wieloletniego nawożenia osadami ściekowymi na zawartość form rozpuszczalnych cynku i miedzi w glebie

Warianty tytułu
EN
Effect of long-term fertilization with sewage sludge on the content of soluble forms of zinc and copper in the soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Osady ściekowe zawierają zmienne ilości makro- i mikroelementów, w tym miedzi i cynku, ale w niektórych przypadkach mogą być alternatywnym źródłem tych pierwiastków dla gleb i roślin. Wieloletnie (2001-2006) badania polowe miały na celu określenie wpływu corocznego sto¬sowania osadu ściekowego w zróżnicowanych dawkach (2,0; 4,0; i 8,0 Mg-ha-1s.m.) na zawartość przyswajalnych form miedzi i cynku w glebie. Wykazano, że w warunkach doświadczenia osady w małym stopniu przyczyniły się do zmian zawartości miedzi przyswajalnej w glebie, ale w drugim cyklu zmianowania (2004-2006) ujawniła się tendencja wzrostu tych ilości na obiektach z osada¬mi, w porównaniu z obiektem kontrolnym (NPK). Natomiast zawartość cynku przyswajalnego wzrastała systematycznie z każdym rokiem, w tym większym stopniu, im większa była dawka osadów. Po sześciu latach badań wzrost ten w stosunku do ilości z roku 2001 wynosił dla corocznej dawki 2 Mg-ha4s.m. 29,4%; dla 4 Mg-ha4s.m. - 44,0% a dla 8 Mg-ha4s.m. aż 110,7%.
EN
Sewage sludge contains varying amounts of macro- and microelements, including copper and zinc, and in some cases can serve as an alternative source of these chemical elements for soil and plants. The long-term field experiment (2001-2006) was aimed at determining the influence of annu¬ally applying different doses of sewage sludge (0; 2; 4 and 8 Mg-ha-1 DM) on the content of avail¬able copper and zinc in the soil. The study demonstrated that under the experimental conditions the applied sewage sludge contributed only slightly to changes in the content of available copper in soil. However, in the course of the second half of the study (2004-2006), there was an increase in the content of elements in samples fertilized with sewage sludge in comparison with the control samples (NPK). In contrast, the content of available zinc increased steadily in consecutive years of the study; the higher the dose of sewage sludge the greater the increase in elements. In the sixth year of the experiment, the total increase from the beginning of the study in 2001 reached 29,4% for the sludge dose of 2 Mg-ha4 DM, 44,0% for the sludge dose of 4 Mg-ha4 DM, and 110,7% for the sludge dose of 8 Mg-ha4 DM.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
103
Opis fizyczny
s.43-50,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Baran S., 1993. Kategorie osadów ściekowych a proces mineralizacji ich substancji organicznej i zawartość miedzi w gryce. Ann. UMCS, 48(19): 143-148.
 • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., 2002. Pobieranie miedzi przez różne gatunki roślin uprawnych z gleby lekkiej użyźnianej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 484: 37-44.
 • Basta N.T., Ryan J.A., Chaney R.L., 2005. Trace element chemistry in residual-treated soil: Key concepts and metal bioavailability. J. Environ. Qual., 34: 49-63.
 • Chen G., Zeng G., Du Ch., Huang D., Tang L., Wang L., Shen G., 2010. Transfer of heavy metals from compost to red soil and groundwater under simulated rainfall conditions. Journal of Hazardous Materials, 181: 211-216.
 • Czekała J., 2000. Wartość próchnicotwórcza i działanie nawozowe osadu ściekowego. Folia Univ. Agric. Stein. 211 Agricultura, (84): 75-80.
 • Czekała J., 2004. Wpływ czynników agrotechnicznych na zawartość miedzi rozpuszczalnej w poziomie próchnicznym gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 502: 35-42.
 • Czekała J., 2011. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych [w:] Metody zagospodarowania osadów ściekowych. II Ogólnop. Konf. Szkolen., Zielona Góra, 3-4 lutego 2011 r.: 26-34.
 • Czuba R., 2000. Mikroelementy we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 471(I): 161-170.
 • Jakubus M., Czekała J., 2001. Heavy metal speciation in sewage sludge. Polish J. Environmental Studies, 10 (4): 245-250.
 • Kabata-Pendias A., 2002. Biogeochemia cynku [w:] Cynk w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zeszyty Naukowe, PAN, „Człowiek i Środowisko", Warszawa, 33: 11-18.
 • Gembarzewski H., Kamińska A., Korzeniowska J., 1987. Zastosowanie 1 mol-dm-3 roztworu HCl jako wspólnego ekstrahenta do oceny zasobności gleb w przyswajalne formy mikroelementów. Prace Kom. Nauk PTG, 99: 1-9.
 • Gondek., Kopeć M., 2006. Heavy metal binding by organic substancje in sewage sludge of various origin. EJPAU, 9(3): 1-13.
 • Gondek K., 2009. Aspekty nawozowe i środowiskowe przemian i dostępności dla roślin wybranych pierwiastków w warunkach nawożenia różnymi materiałami organicznymi. Zesz. Nauk., Rozprawy, 452(329), Uniw. Roln., Kraków: 1-164.
 • Guiqiu Ch., Zeng G., Du Ch., Huang D., Tang L., Wang L., Shen G., 2010. Transfer of heavy metals from compost to red soil and groundwater under simulated rainfall conditions. Journal of Hazardous Materials, 181: 211-216.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., 1996. Charakterystyka chemiczna i możliwości wykorzystania do produkcji kompostów osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Rolnictwo, 172(62): 265-271.
 • Krzywy E., Krzywy J., Iżewska A., 2004. Możliwości wykorzystania niektórych odpadów do wzbogacenia gleb w fosfor. Pr. Nauk. AE we Wrocławiu, Chemia, 1017: 221-227.
 • Kucharska B., Nowak L., Chylińska E., 2004. Dynamika przemieszczania w glebie metali ciężkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 499: 189-196.
 • Luo Y., Rimmer D. L., 1995. Zinc-copper interaction affecting plant growth on a metal-contaminated soil. Environmental Pollution, 88: 79-83.
 • Luo Y.M., Christe P. 1998. Bioavailability of cooper and zinc in soils treated with alkaline stabilized sewage sludge. J. Environ. Qual., 27: 335-342.
 • Łuczkiewicz A., 2006. Soil and groundwater contamination as a result of sewage sludge land appli-cation. Polish J. of Environ. Stud. Vol., 15(6): 869-876.
 • Marinsky J.A., Bunzl W.K., 1980. The binding of trace amounts of lead(II), copper(II), cadmium(II), zinc(II) and calcium(II) to soil organic matter. Talanta, 27: 461-468.
 • McBride M.B., Richards B.K., Steenhuis T., Spiers G., 1999. Long-term leaching of trace elements in a heavily sludge-amended silty clay loam soil. Soil Science, 164(9): 613-623.
 • McLaren R.G., Clucas L.M., Taylor M.D., Hendry T., 2004. Leaching of macronutrients and metals from undisturbed soils treated with metal-spiked sewage sludge. 2. Leaching of metals. Austr. J. Soil Res., 42(4): 459-471.
 • Merrington G., Oliver I., Smernik R.J., McLaughlin M.J., 2003. The influence of sewage sludge properties on sludge-borne metal availability. Advances in Environmental Research, 8: 21-36.
 • Patorczyk-Pytlik B., Gediga K., 2009a. BCR method in assessing alterations of copper forms in sludge composted according to different methods. Enivronment Protection Engineering, 35(1): 89-94.
 • Patorczyk-Pytlik B., Gediga K. 2009b., Cz. II. Wykorzystanie metody do oceny przemian form Cu w glebach nawożonych kompostami z osadu ściekowego. (Maszynopis).
 • Petersen S., Petersen N.J., Rubaek G.H., 2003. Dynamics and plant uptake of nitrogen and phosphorus in soil amended with sewage sludge. Applied Soil Ecology, 24: 187-195.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz.U.02.124.1140 z dnia 27 sierpnia 2002 r.
 • Sapek A., Sapek B., 1999. Wykorzystanie fosforu z osadów ściekowych w rolnictwie. Folia Univ. Agric. Stein. 200 Agricultura, (77): 331-336.
 • Siebielec G., Stuczyński T., 2008. Metale śladowe w komunalnych osadach ściekowych wytwarzanych w Polsce. Proceedings of ECOpole, 2(2): 479-484.
 • Spiak Z., Wall Ł., 2000. Współzależność zawartości cynku w glebach i roślinach w warunkach polowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 471(I): 145-152.
 • Stępień W., Mercik S., Szulc W., 2000. Wpływ osadu ściekowego surowego i przekompostowanego na pobieranie metali ciężkich przez rośliny buraka ćwikłowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 472: 611-618.
 • Van Dijk H., 1970. Cation binding of humic acids. Geoderma, 5: 53-67.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-095f998c-cc2b-42ae-a0db-8d32f8c3c9d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.