PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 04 |
Tytuł artykułu

Na drodze do certyfikatów środowiskowych dla polskich produktów żywnościowych

Warianty tytułu
EN
Towards environmental certificates for Polish food products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dążenie do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zużycia surowców i energii akcentowane w strategiach UE, dotyczących zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, spowodowało wzrost zainteresowania metodami oceny skutków środowiskowych. Za jedną z najważniejszych uważana jest analiza cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Assessment), wyróżniająca się szczegółowym i kompleksowym charakterem badań. Metoda ta pozwala na ocenę potencjalnych zagrożeń środowiskowych w całym cyklu życia produktu („od kołyski do grobu”), tj. od wydobycia surowców, przez produkcję i użytkowanie, aż do końcowego zagospodarowania odpadów. Stworzona została dla potrzeb przemysłu, ale może być również przydatnym narzędziem w sektorze rolno-żywnościowym. Porównanie poszczególnych wyrobów na podstawie wskaźników kategorii wpływów środowiskowych może posłużyć do wyznaczania standardów i poprawy ekologicznej konkurencyjności produktów na rynku. W produkcji rolniczej i przemyśle przetwórczym potrzebne jest wsparcie dla rozwoju „czystych technologii", pozwalających na racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami.
EN
Efforts to reduce emissions of gaseous pollutants, the consumption of raw materials and energy, emphasized in the EU strategies for sustainable development and the use of energy from renewable sources, resulted in an increased interest in methods of environmental impact assessment. Life cycle assessment (LCA) is considered to be the most important one, which is characterized by a detailed and comprehensive nature of research. This method allows the assessment of potential environmental threats throughout the entire product life cycle („from cradle to grave”), i.e. from the extraction of raw materials, through production and use, to the final management of waste. It was created for the needs of industry, but it can also be a useful tool in the agri-food sector. Comparison of individual products based on environmental impact category indicators can be used to set standards and improve ecological product competitiveness on the market. In agricultural production and processing industry, a support is needed for the development of „clean technologies” that allow for a rational and effective resource management.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
04
Opis fizyczny
s.7-9,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego - Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Poznań
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego - Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Poznań
autor
  • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego - Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
  • [1] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 529/2013/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością. Dziennik Urzędowy UE L 165: 80-97.
  • [2] European Council Conclusions 2014.2030 Climate and energy policy framework. Conclusions - 23/24 October 2014, EUCO 169/14, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf.
  • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Dziennik Urzędowy UE L 344/1.
  • [4] COM (2003). 2003. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Integrated Product Policy Building on Environmental Life-Cycle Thinking. 302 final, Brussels.
  • [5] COM (2012). 2012. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery, 582 final, Brussels.
  • [6] PN-EN ISO 14040. 2009. Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura. PKN Warszawa, 49 s.
  • [7] Holka M., Jankowiak J. Bieńkowski J.F., Dąbrowicz R. 2016. Life cycle assessment (LCA) of winter wheat in an intensive crop production system in Wielkopolska region (Poland). Applied Ecology and Environmental Research 14(3): 535-545.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0953fe64-f603-49d2-af65-56c456eb059d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.