PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 | 1 |
Tytuł artykułu

Struktura plonu i oddziaływanie na populację mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) wybranych odmian gorczycy białej uprawianej w plonie głównym. II. Plony biomasy nadziemnej i korzeni oraz zagęszczenie mątwika ziemniaczanego w glebie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Yield structure of selected varieties of white mustard grown as main crops and their impact on the potato cyst nematode (Globodera rostochiensis). II. Above-ground and root biomass production and potato cyst nematode density in soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2008–2010 wykonano doświadczenia na polu z piaskiem gliniastym lekkim, które miały na celu porównanie plonów świeżej i suchej masy nadziemnej i korzeni oraz oddziaływania antymątwikowego (Globodera rostochiensis) dziesięciu odmian gorczycy białej uprawianych w plonie głównym. Odmiany gorczycy białej różniły się istotnie plonem masy nadziemnej i korzeni oraz antymątwikowym oddziaływaniem. Największymi plonami świeżej i suchej masy części nadziemnej charakteryzowały się odmiany Accent, Concerta, Bardena i Radena, a w przypadku plonów korzeni – Accent, Radena, Bardena i Concerta. Poziom plonowania biomasy nadziemnej uzależniony był głównie od wysokości roślin. Ilości świeżej masy plonu ogólnego gorczycy białej stanowiły 51–71% średniej dawki obornika bydlęcego (35 t·haˉ¹), stosowanej pod ziemniaki. Uprawa wszystkich badanych odmian gorczycy białej ograniczała populację mątwika ziemniaczanego w glebie. Najsilniejszy efekt antymątwikowy wykazały odmiany Bardena, Rota, Accent, Sirola i Radena. Lata badań miały istotny wpływ na badane parametry plonowania. W 2010 roku, przy największym zagęszczeniu mątwika w glebie i najmniejszej masie korzeni gorczycy białej, stwierdzono najmniejszy efekt antymątwikowy.
EN
Field studies carried out on light loamy sand in 2008–2010 were aimed to compare fresh and dry yields of above-ground and root biomass and antinematode (Globodera rostochiensis) effect of ten white mustard varieties: Accent, Bamberka, Bardena, Barka, Concerta, Metex, Nakielska, Radena, Rota and Sirola grown as the main crop. The varieties significantly differed in both yields and anti-nematode activity. The biggest above-ground biomass (both fresh and dry) was produced by the Accent variety and by Concerta, Bardena and Radena. In the case of roots the order was: Accent, Radena, Bardena and Concerta. Above-ground plant yields were proportional to plant heights. The total fresh mass yield of white mustard corresponded to 51–71% of the mean dose of cattle manure (35 t·haˉ¹) applied under potatoes. All examined white mustard varieties limited the density of potato cyst nematodes in the soil. Most pronounced reduction of potato cyst nematodes was observed for Bardena, Rota, Accent, Sirola and Radena varieties. The years of studies influenced the investigated parameters of yielding. The least important antinematode effect was recorded in the year 2010 of the highest nematode density in soil and the smallest root yield of white mustard.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
34
Numer
1
Opis fizyczny
s.85-94,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy
autor
 • Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Allison M.F., Armstrong M.J., Jaggard K.W., Todd A.D. 1998. Integration of nitrate cover crops into sugar beet (Beta vulgaris) rotations. I. Management and effectiveness of nitrate cover crops. J. Agric. Sci. Camb., 130: 53–60.
 • Dobosz R., Lewandowski A. 2004. Wpływ uprawy odmian gorczycy białej na zmianę liczebności populacji Heterodera schachtii Schmidt w glebie. Prog. Plant Protec. / Post. Ochr. Roślin, 44 (2): 654-656.
 • Dobosz R., Ojczyk K., Lewandowski A. 2005. Wpływ wybranych odmian rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej na dynamikę populacji mątwika burakowego w glebie. Prog. Plant Protec. / Post. Ochr. Roślin, 45 (2): 623-625.
 • Dzienia S., Zimny L., Weber R. 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragm. Agron., XXIII, 2 (90): 227–241.
 • Ellenby C. 1945. The influence of crucifers and mustard oil on the emergence of larvae of the potato-root eelworm, Heterodera rostochiensis Woll. Ann. Appl. Biol., 32: 67-70.
 • Ellenby C. 1951. Mustard oil and control of the potato-root eelworm, Heterodera rostochiensis Woll. further field and laboratory experiments. Ann. Appl. Biol., 38: 859-875.
 • Gutmański I., Nowakowski M., Mikita J. 2000. Possibilities of balanced sugar beet nutrition in Poland. In: Proc. of the Regional Workshop of BRI (Beta Research Institute), WPI (World Phosphate Institute) and IPI (International Potash Institute): Balanced plant nutrition in sugar beet cropping systems for high yield and quality. Budapest, 1-2 IX 1999: 120-130.
 • Jaszczołt E. 1999. Przystosowanie metody uniwersalnej do potrzeb nawożenia buraka cukrowego. Gazeta Cukrownicza. Warszawa, 6: 115-116.
 • Kessel R., Kynast N. 2003. Zwischenfruchtanbau – Baustein der Fruchtfolge. Zuckerrübe, 3: 184-185.
 • Kubicki K. 2009. Plonowanie i antymątwikowe oddziaływanie wybranych odmian gorczycy białej uprawianych w plonie głównym przy dwóch poziomach nawożenia K, Mg, Na. Uniw. Technol.-Przyrod. w Bydgoszczy, Wydz. Roln., praca magisterska: 53 ss.
 • Malec K. 1978. Wpływ nieprzerwanej uprawy dwóch mątwikoodpornych odmian ziemniaka na redukcję populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis Woll.). Biul. Inst. Ziem., 22: 125-129.
 • Malec K. 1985. Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis Woll.) i mątwik agresywny (Globodera pallida Stone). Wyd. Instytut Ziemniaka Bonin. 33 ss.
 • Malinowska E., Tyburski J., Rychcik B., Szymczak-Nowak J. 2005. The influence of Solanum sisymbriifolium on potato cysts nematode population reduction. In: Potato in progress. Ed. A.J. Haverkort and P.C. Struik. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands: 239-241.
 • Mazur T., Ciećko Z. 2000. Nawożenie organiczne w zintegrowanym rolnictwie. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agric., 84: 285–288.
 • Müller I. 1991. Einsatz resistenter Zwischenfrüchte zur Bekämpfung von Heterodera schachtii. Proc. of the 54th IIRB Congress: 179-197.
 • Nowakowski M. 2012a. Gorczyca – ważny przedplon buraka. Polski Cukier, 7 (12) 3: 30-33.
 • Nowakowski M. 2012b. Uprawa roli i nawożenie. W: Buraki – nowe perspektywy. Poradnik dla producentów. Agroserwis, Warszawa: 22-31.
 • Nowakowski M., Szymczak-Nowak J. 2003. Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXIV: 501-508.
 • Pastuszewska T., Franke K., Nowakowski M., Gryń G., Szymczak-Nowak J. 2010. Wpływ odmian gorczycy białej na zmiany w populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis). Progr. Plant Protec. / Post. Ochr. Roślin, 50 (3): 1297-1300.
 • Scholte K. 2000. Effect of potato used as a trap crop on potato cyst nematodes and other soil pathogens and on the growth of a subsequent main potato crop. Ann. Appl. Biol. 136: 229-238.
 • Stefan K., Malinowska E. 2000. Metodyka badania odporności materiałów hodowlanych ziemniaka na raka, mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego. Ziemniak Polski, 1: 26-30.
 • Sztangret-Wiśniewska J. 2007. Hodowla odpornościowa ziemniaka na mątwiki Globodera rostochiensis Woll. i Globodera pallida Stone – przegląd literatury. Biul. IHAR, 243: 179-190.
 • Szymczak-Nowak J., Nowakowski M. 2000. Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXI (1): 285-291.
 • Szymczak-Nowak J., Nowakowski M. 2002. Plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym oraz ich wpływ na populację mątwika burakowego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXIII (2): 223-234.
 • Szymczak-Nowak J., Malinowska E., Tyburski J., Rychcik B. 2007. Wpływ Solanum sisymbriifolium na ograniczanie populacji mątwika ziemniaczanego. Prog. Plant. Protec. / Post. Ochr. Roślin, 47 (4): 224-226.
 • Turner S.J., Fleming C.C. 2002. Multiple selection of potato cyst nematode Globodera pallida virulence on range of potato species. I. Serial selection on Solanum-hybridis. Europ. J. Plant Pathol., 108: 461–467.
 • Wolny S., Radziejewska K. 2009. Diagnostyka, monitoring oraz podstawy programu zwalczania mątwika ziemniaczanego [Globodera rostochiensis (Wollenweber)] i mątwika agresywnego [Globodera pallida (Stone) Behrens] w kontekście znowelizowanej Dyrektywy Rady 2007/33/UE z dnia 11 czerwca 2007 zastępującej Dyrektywę Rady 69/465/EWG. Prog. Plant. Protec. / Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1739-1745.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-094ff00c-14e0-406b-9511-21293c2b7509
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.