PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 71 | 1 |
Tytuł artykułu

Awifauna lęgowa obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry - stan aktualny oraz zmiany liczebności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Breeding birds of the Natura 2000 Special Protection Area "Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry" - the current status and changes in abundance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono aktualny stan liczebności wybranych gatunków ptaków (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej) gniazdujących w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry". Ponadto porównano dane o liczebności gatunków uzyskane podczas inwentaryzacji przeprowadzonych pod koniec XX i na początku XXI wieku oraz w roku 2010. W ostoi gniazdują znaczące w skali regionu populacje bąka Botaurus stellaris (16-20 samców), błotniaka stawowego Circus aeruginosus (25 par), dzięcioła czarnego Dryocopus martius (31-40 par) i żurawia Grus grus (28-35 par). Na uwagę zasługują także stanowiska lęgowe bielika Haliaeetus albicilla, kani czarnej Milvus migrans i kani rudej M. milvus oraz trzmielojada Pernis apivorus. W ciągu ostatniej dekady na obszarze Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry zmiany liczebności wykazano dla 8 z 20 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność błotniaka stawowego, bociana białego Ciconia ciconia, gąsiorka Lanius collurio, jarzębatki Sylvia nisoria i zimorodka Alcedo atthis zmniejszyła się, a dzięcioła czarnego, lerki Lullula arborea i żurawia - wzrosła. Nie odnotowano istotnych zmian liczebności bąka, derkacza, kani rudej, kani czarnej i trzmielojada.
EN
The paper presents the current abundance of some bird species, (with a particular attention to species listed in Annex I of the Birds Directive) nesting in the Natura 2000 SPA "Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry". The data were compared with the abundance of species between the periods at the turn of the century and in 2010. Populations important to the region are nesting in SPA: Greylag Anser anser, Great Crested Grebe Podiceps cristatus, Crane Grus grus, Bittern Botaurus stellaris, Gray Heron Ardea cinerea, Cormorant Phalacrocorax carbo, Marsh Harrier Circus aeruginosus and Black Woodpecker Dryocopus martius (Table 1). Also noteworthy is nesting of White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Black Kite Milvus migrans, Red Kite Milvus milvus and Honey Buzzard Pernis apivorus. Over the last decade, changes in the population size have been observed in the Natura 2000 SPA "Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry" for 8 out of 20 species listed in Annex I of the Birds Directive. A decline was recorded for the Marsh Harrier, White Stork Ciconia ciconia, Red-Backed Shrike Lanius collurio, Barred Warbler Sylvia nisoria and Kingfisher Alcedo atthis. However, the population size of the Black Woodpecker, Wood Lark Lullula arborea and Crane increased. There were no significant changes in the number of Bittern, Corncrake, Red Kite, Black Kite and Honey Buzzard.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
71
Numer
1
Opis fizyczny
s.35-44,tab.,fot.,map.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Administracji i Turystyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul.Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
autor
 • Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Nauk Biologiczych, Uniwersytet Zielonogórski, ul.Prof.Z.Szafrana 1, 65-561 Zielona Góra
autor
 • Laski 17, 66-016 Czerwieńsk
autor
 • Biskupice 50, 64-234 Przemęt
autor
 • Stary Zagór 2, 66-626 Dychów
Bibliografia
 • Bobrowicz G., KoniecznyK., Sikora A. 2007. Żuraw Grusgrus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 180-181.
 • Chodkiewicz Т., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylęgała P., Ławicki Ł, Smyk В., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Gry-goruk G., Kajtoch Ł., Kata K, Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K, Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel Т., Urban M., Wieloch M., Woźniak В., Zielińska M„ Zieliński P. 2013. Monitoring populacji ptaków Polski wiatach 2012-2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11: 1-72.
 • Chylarecki P., Sikora A., Cynian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.
 • Czechowski P., Bocheński M., Jerzak L. 2008. Ptaki. W: Jerzak L. (red.). Przyroda ożywiona - opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 • Czechowski P., Bocheński M., Jędro G., Rubacha S., Wąsicki A. 2014. Zmiany liczebności lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (3): 218-227.
 • Czechowski P., Bocheński M., Rubacha S., Wąsicki A., Sieracki P. 2012. Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005. W: Ostoje Ptaków w Polsce - Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin: 77-81.
 • Czechowski P., Rubacha S., Wąsicki A., Bocheński M., Jędro G., Kajzer Z., Sidelnik M. 2002. Awi-fauna lęgowa środkowego odcinka doliny Odry. Notatki Ornitologiczne 43: 163-176.
 • Jermaczek A. 2004. Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry. W: Sidło P.O., Błaszkowska В., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa: 339-341.
 • Jermaczek 2010. Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry. W: Wilk Т., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 260-262.
 • Jermaczek A., Czwałga T. Jermaczek D. Rudawski W. Stańko R. 1995. Ptaki Ziemi Lubuskiej. Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin.
 • Jerzak L., Mizera Т., Bocheński M., Czechowski P., Kalisiński M., Szara A. 2007. Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinensis na Środkowym Nadodrzu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (5): 51-65.
 • Konieczny K. 2004. Grus grus (L., 1758) - Żuraw. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 310-314.
 • Leito A., Truu J., Leivitis A., Ojaste I. 2003. Changes in distribution and numbers of the breeding population of the Common Crane Grus grus in Estonia. Ornis Fennica 80: 159-171.
 • Lontkowski J. 2007. Kropiatka Porzana porzana. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 170-171.
 • Marchowski D. 2013. Wysoka liczebność kropiatki Porzana porzana na Bagnach Rozwarowskich w 2011 roku - uwagi na temat metodyki liczeń. Ornis Polonica 54: 208-212.
 • Mizera Т., Rodziewicz M., Kalisiński M., Cenian Z. 2007. Bielik Haliaeetus albicilla. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 136-137.
 • Rozporządzenie 2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Dz.U. (2007) nr 179, poz. 1275.
 • Sieracki P., Rubacha S., Wylęgała P., Bałtycki A. 2010. Pojezierze Sławskie. W: Wilk Т., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 270-272.
 • Wilk Т., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.
 • Wylęgała P., Bałtycki A., Kasprzak A., Kasprzak A., Kujawa D.,Trawiński W. 2012a. Ptaki lęgowe w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Puszcza Barlinecka. Ptaki Pomorza 3: 61-71.
 • Wylęgała P., Bałtycki A., Kasprzak A. 2012b. Awi-fauna Doliny Dolnej Noteci - stan aktualny oraz zmiany liczebności. Ornis Polonica 53: 39-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-094003f5-0605-421a-817c-1c8229e7b8eb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.