PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 3 |
Tytuł artykułu

Szkody bobrowe na terenie Polski w latach 2006-2012 ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Damages caused by beavers on the territory of Poland in the years 2006-2012 with particular regard to the Kuyavian-Pomeranian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wymiar szkód wyrządzanych przez bobry (Castor fiber) na terenie Polski w latach 2006-2012 ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko- pomorskiego. Reintrodukcja gatunku w kraju okazała się na tyle skuteczna, że populacja odbudowała się w takim stopniu, iż powoduje z roku na rok coraz większe straty gospodarcze, szczególnie w sektorze: rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Wskazane jest przyspieszenie prac nad „Krajową strategią gospodarowania populacją bobra europejskiego” – celem zmniejszenie strat wyrządzanych przez ten gatunek. Dane pozyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
EN
Extent of the damages caused by beavers (Castor fiber) in the years 2006-2012 with particular regard to the Kuyavian-Pomerian Voivodeship was described in the paper. The reintroduction of the species in the country turned out to be so effective that the population was restored to such extent that it caused increasing economic losses, particularly in the sectors of agriculture, forestry and fisheries each year. It is advisable to accelerate the work on the “National Strategy for the European Beaver Population Management” in order to reduce losses caused by this species. The data was obtained from the Office of the Kuyavian-Pomerian Voivodship in Bydgoszcz and from the Regional irectorate for the Environment Protection.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Numer
3
Opis fizyczny
s.134-137,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Borowski Z., Borkowski J., Niewęgłowski H.: 2005. Przydatność repelentów w ochronie drzew przed zgryzaniem ich przez bobry. Sylwan nr 11, s. 13-17
 • 2. Borowski Z., Borkowski J.: 2011. Szkody „bobrowe” na terenie województwa podlaskiego oraz sposoby ich minimalizacji. Materiały z seminarium „Konflikty między ochroną bobra a rolnictwem i leśnictwem. Jak udoskonalić działania prewencyjne i system kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony gatunku?”
 • 3. Czech A.: 2000. Bóbr. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin. ss. 99
 • 4. Czech A.: 2010. Bóbr – budowniczy i inżynier. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków. ss. 120
 • 5. Dane niepublikowane: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • 6. Dane niepublikowane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • 7. Dyrektywa 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa)
 • 8. Konwencja berneńska z 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263)
 • 9. Panfil A.: 1960. Bóbr zwierzę ginące w Polsce. Wydawnictwa Popularnonaukowe, Kraków. ss. 61
 • 10. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)
 • 11. Szopa A.: 2011. Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce. Materiały z seminarium „Konflikty między ochroną bobra a rolnictwem i leśnictwem. Jak udoskonalić działania prewencyjne i system kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony gatunku?”
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-092e2af5-e6e2-46d7-8e2d-c923fc7898a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.