PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 53 | 12 |

Tytuł artykułu

Biokorozja w przemysłowych systemach wodnych. Cz. 2. Biokorozja tlenowa i beztlenowa (1)

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Biocorrosion in industrial water-supply. Part 2. Aerobic and anaerobic biocorrosion (1)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Stwierdzono, że wiele czynników biotycznych i abiotycznych (fizycznych i chemicznych) ma wyraźny wpływ na sposób adhezji pewnych bakterii do stałych powierzchni metalowych, włączając sily hydrodynamiczne, efekty ścinania, niesystematyczne dostawy substratów, pewne fizykochemiczne i termodynamiczne czynniki oraz grawitację, która promuje przyleganie nieruchliwych bakterii do określonych powierzchni. Te i wiele innch czynników, jak chemiczny sklad substratów, powierzchnia wolna od energii i siła jonowa roztworów, są uznane jako parametry wpływające w pewien sposób na żywotność i formowanie biofilmu. Zrozumienie aktywności mikroorganizmów bytujących na powierzchni i we wnętrzu biofilmu, jak również wyjaśnienie wpływu rodzaju powierzchni dla adhezji - prowadzi do wielu trudności w kontroli biokorozji i innych towarzyszących biologicznych procesów. Techniki bezpośredniego pomiaru i kontroli potencjału elektrycznego na katodzie zapewniają monitorowanie tempa powstawania zmian korozyjnych. Wyjaśnienie procesów biokorozji jest ważne w celu integracji chemicznych i fizycznych zjawisk z fizjologią mikroorganizmów. Obecnie zjawiska biokorozji na powierzchni metali (stali) są zdefiniowane ilościowo oraz kompleksowo i odnoszą się do ogólnego poglądu na problematykę biokorozji.
EN
It was found that many biotic and abiotic factors (physical and chemical) had a distinct influence after the manner of the adhesion some bacteria to stable metal-surfaces area, including hydrodynamic powers, effects of cutting off, not systematically deliveries of substrates, certain physical (thermodynamic) or chemical factors and the gravitation which promotes the adhesiveness of not motile bacteria to defined metal-surface. These and many other factors, as chemical composition of substrates, as well as a metal-surface free from the energy and an ionic power of solutions, are recognized as parameters influenced on some vitality and on the formation of biofilm. The understanding of the microbial activity on the metal-surface and in the interior of biofilm, as well as the explanation of the influence of some kind of surfaces for the adhesion - makes many difficulties in the inspection of bio-corrosion and other accompanying biological processes. Techniques for direct measurement and for the inspection of electrical potential on the cathode assure the monitoring of the dynamic and formation of corrosive changes. The explanation of a bio-corrosion is important for the purpose of an integration of chemical and physical occurrences with a physiology of microorganisms. At present a phenomenon of bio-corrosion on the surface of metals i.e. steel) are defined quantitatively as well as comprehensively and bear upon the general opinion on the bio-corrosion problems.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

53

Numer

12

Opis fizyczny

s.30-31,rys.,tab.

Twórcy

autor
  • International Bio-Consulting, Niemcy

Bibliografia

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0918211a-a7d9-4c75-9bad-8847b9f4d967
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.