PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 5 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod geometrycznych do analizy regionalnego zróżnicowania kultury na wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
An application of geometrical methods to analysis of the regional differentiation of culture in Poland's village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono zastosowanie metody radarowej do analizy regionalnego zróżnicowania kultury na wsi, w roku 2007. Otrzymane wyniki, dotyczące polskich województw porównano z rezultatami otrzymanymi przy pomocy innych metod. W celu zbadania stabilności otrzymanych wyników obliczenia wykonano dla dwóch, różnych sposobów normalizacji zmiennych. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie liniowego uporządkowania polskich województw, jak również ich pogrupowania. Wyniki badań pokazały, że poziom rozwoju kultury na wsi w roku 2007 jest mocno zróżnicowany, a współczynnik korelacji liniowej pomiędzy poziomem wydatków na kulturę w poszczególnych województwach i otrzymanymi wskaźnikami syntetycznymi kształtuje się na poziomie bliskim zera.
EN
In the work, a quantitative approach to a problem of spatial differentiations of culture in Polish village is given. The applied radar methods, in order to classify and cluster voivodships are used. The received results were compared with results received from other methods.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
5
Opis fizyczny
s.25-31,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Binderman A. 2006: Klasyfikacja danych na podstawie dwóch wzorców. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa, z. 60, s. 2S-34.
 • Binderman A. 2007: Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 • Binderman A. 2008: Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce. MIBE IX, wyd. SGGW, Warszawa, 29-38.
 • Binderman Z. 2009: Ocena regionalnego zróżnicowania kultury i turystyki w Polsce w 2007 roku. Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, t. XII, wyd. SGGW, s. 33S-3S1.
 • Binderman Z. 2010a: Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw. Kwartalnik Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (w druku).
 • Binderman Z. 2010b: Zjawisko niedosytu w polu preferencji, indukowane przez miernik dwuwzorcowy. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XI (w recenzji).
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W. 2008: O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa. MIBE, IX, wyd. SGGW, 39-48.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W. 2009a: Tendencies in changes of regional differentation of farms structure and area. Quantitative methods in regional and sectoral analysis (ed. D. Witkowska, M. Łatuszyńska) U.S., Szczecin, p. 33-S0 ,
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. 2009b: O pewnych metodach porządkowych w analizie polskiego rolnictwa wykorzystujących funkcje użyteczności. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 2, s. 77-90.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W. 2010a: The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland. Quantitative methods in regional and sectoral analysis. U.S., Szczecin (w druku).
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W. 2010b: Radarowe Mierniki Zgodności Struktur. MIBE XI (w recenzji).
 • Binderman Z., Szczesny W. 2009: Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations, Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, WSFIZ, 117-131.
 • Blakely E.J. 1989: Planning Local Economic Development, Theory and Sage Publication, London-New Delhi.
 • Borkowski B., Szczesny W. 2002: The method of the taxonomic in investigations the spatial differentiation of agriculture. Rocz.2Nauk2Rol,2series G, t. 89, s. 42.
 • Cieślak M. 1974: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.
 • Gatnar E., Walesiak M. 2009: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa.
 • Gatnar E., Wywiał J. 2007: Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym. Taksonomia, nr S, AE, Wrocław.
 • Gorzelak G. 1989: Reforma ekonomiczna w Polsce na tle rozwoju regionalnego. Ekonomista.
 • Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z. 4.
 • Hunek. E. (red.) 2002: Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności. Wieś Jutra, Warszawa.
 • Isard W. 196S: Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa.
 • Jackson D.M. 1970: The stability of classifications of binary attribute data. Technical Report 70-6S. Cornell University 1-13.
 • Kudłacz Т. 1999: Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa, s.1S.
 • Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 • Kultura w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
 • Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Malina A. 2004: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, seria Monografie, nr 162, Kraków.
 • Marszałkowicz T.196S: Statystyka teoretyczna. PWN, Warszawa.
 • Młodak A. 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.
 • Opallo M. 1972: Mierniki rozwoju regionów. PWE, s.120.
 • Ostasiewicz W. 2008: Rola metod ilościowych w badaniach społecznych. Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. [www.wiedza.info.pl] .
 • Panek E. 2000: Ekonomia Matematyczna. AE Poznań.
 • Panek E. 2003: Podstawy ekonomii matematycznej. AE Poznań.
 • Pociecha J. 2008: Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. [www.stat.gov.pl].
 • Rocznik statystyczny województw 2008 r. 2009: GUS, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.) 2001: Polska Wieś 2000: Raport o stanie polskiej wsi. FAPA, Warszawa.
 • Zegar J. 2002: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa .
 • Zeliaś A. 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE Kraków.
 • Zeliaś A. 2006: Some notes on the selection of normalization of diagnostic variables. Statistics Transition, vol. S., No, S pp. 787-802.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-09064c23-4e81-4cb3-bcf3-bbef1b5d65ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.