PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 3 |
Tytuł artykułu

Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Analysis of information sources concerning Polish senior segment based on the research results
RU
Analiz istochnikov informacii o produktakh v segmente pol'skikh pozhilykh ljudejj na osnove rezul'tatov issledovanijj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: struktura demograficzna polskiego społeczeństwa zmienia się, emigracja ludzi młodych i stały wzrost liczby ludzi starszych prowadzi do zwiększenia się odsetka grupy ludzi starszych tzw. seniorów, dlatego ważne staje się poznanie zachowań nabywczych tego segmentu. W artykule założono wstępne zidentyfikowanie źródeł informacji wykorzystywanych przez seniorów w procesie zakupu oraz wstępne rozeznanie trudności w prowadzeniu badań wśród tego segmentu. Podejście badawcze: wykorzystano ustalenia z przeglądu literatury naukowej przedmiotu oraz wyniki własnych badań pilotażowych zrealizowanych na grupie 75 respondentów dobranych do próby celowo. Wnioski: osoby starsze − seniorzy wykorzystują różne źródła informacji, zarówno tradycyjne, jak również sięgają do nowych technologii, wykorzystując internetowe źródła informacji w swoich decyzjach zakupowych, ponadto są respondentami, którzy pozytywnie odnoszą się do badań ankietowych prowadzonych w sposób tradycyjny. Implikacje praktyczne: zalecenia dla pracowników marketingu przedsiębiorstw tworzących oferty dla osób starszych konstruowania komunikatów marketingowych specjalnie dla tego specyficznego segmentu. Implikacje społeczne: teoria i praktyka nie biorą w pełni pod uwagę rosnącego znaczenia segmentu seniorów, którzy dysponując swoimi dochodami stają się atrakcyjnym segmentem konsumentów i również tak jak inne segmenty są podatni na działania marketingowe przedsiębiorstw. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Purpose of the article – People over 65, seniors, are one of the most rapidly developing segment of the Polish adult population. “Seniors”, “silver citizens”, “segment 55+/60+” are often neglected and unappreciated as an object of marketing activities. The analysis of their purchase behaviour seems to become the key aim. This article is supposed to be such an attempt to present an introductory analysis of information sources used by seniors in their shopping activities. Research of methodology – there were used the theory (literature review) and results of own inquiry research, the poll. Key findings – people over 60 use mainly traditional sources of information; nevertheless, they reach more frequently for new techniques such as the Internet. Practical implications – indications for marketing workers at enterprises concerning how to create marketing announcements for this specific segment. Social implications – as for now, both the theory and practice have neglected the importance of the silver segment, as consumers of various products and services, who have at their disposal funds and respond to marketing actions. Article category: research article.
RU
Цель: демографическая структура польского населения меняется, эмиграция молодых людей и постоянный рост численности пожилых людей ведут к увеличению доли группы пожилых людей, потому важным становится изучение покупательского поведения этого сегмента. В статье решили предварительно выявить источники информации, используемой пожилыми лицами в процессе покупки, и предварительно изучить трудности в проведении исследований в этом сегменте. Исследовательский подход: использовали выводы из обзора научной литературы по предмету, а также результаты собственных пилотажных обследований, проведенных на группе 75 респондентов, подобранных для выборки целесообразно. Выводы: пожилые люди используют разные источники информации, как традиционные, так и новые технологии, используя интернет-jj источники информации в своих решениях о покупке; кроме того это респонденты, которые положительно относятся к опросам, проводимым традиционным способом. Практические импликации: рекомендации для работников маркетинга на предприятиях, формулирующих предложения для пожилых лиц, по вопросу о разработке маркетинговых сообщений специально для этого специфического сегмента. Социальные импликации: теория и практика не принимают полностью во внимание растущее значение сегмента пожилых людей, которые, располагая своими доходами, становятся привлекательным сегментом потребителей и так же, как и другие сегменты, подвергаются маркетинговым действиям предприятий. Категория статьи: исследовательская.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
3
Opis fizyczny
s.99-113,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Zarządzania Marketingiem, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-501 Kraków
Bibliografia
 • CBOS (2011), http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [dostęp: 06.11.2015].
 • Engel J.F., Kollat D.T., Blackwell R.D. (1968), Consumer Behaviour, Holt, Reinhart & Winston, New York.
 • Hatalska N. (2008), Nie tylko wielka piątka, czyli ambient media i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji, (w:) Mruk H. (red.), Reklama i PR na rozdrożu?, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Kurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy (2010), Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • OECD (2015), http://stats.oecd.org [dostęp: 11.05.2015].
 • Pentor (2010), https://uokik.gov.pl/download.php?id=828; IPSOS – 2000, http://www.ipsos.pl/postawy-wobec-reklamy [dostęp: 06.11.2015].
 • Polscy konsumenci są podatni na promocje – badanie ARC Rynek i Opinia (2015), http://www.marketing-news.pl/message.php?art=43858 [dostęp: 20.05.2015].
 • Postawy wobec reklamy (2015), http://www.ipsos.pl/postawy-wobec-reklamy [dostęp: 20.05.2015].
 • Rószkiewicz M. (2012), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Tkaczyk J. (2009), Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta, (w:) Rudawska E., Soboń M., Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Diffin, Warszawa.
 • http://manager.nf.pl/silver-tsunami-dojrzali-konsumenci,,47635,49 [dostęp: 20.12.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-08d6674a-b975-4622-96ac-d7b781dfbc70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.