PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 |
Tytuł artykułu

Grzyby mikroskopijne występujące w środowisku glebowym na terenie składowiska komunalnego Barycz w Krakowie

Warianty tytułu
EN
Soil micoflora in and near the municipal landfill site in Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie na kształtowanie się liczebności i składu gatunkowego grzybów mikroskopowych – Micromycetes – występujących w środowisku glebowym na składowisku i w jego okolicy. Próbki gleby do badań pobierano na 17 stanowiskach badawczych w latach 2011–2012. Analizę mikologiczną wykonano metodą posiewu rozcieńczeń. Grzyby izolowano na podłożu MEA. Liczebność grzybów w glebie na badanych stanowiskach położonych na obszarze i wokół składowiska wahała się w granicach od 6,5·103 do 136,0·103 jtk∙g-1 s.m. gleby. Największą odnotowano w lecie, a najmniejszą w zimie 2011 r. Z badanych środowisk glebowych wyizolowano 35 gatunków grzybów należących do 14 rodzajów. Najczęściej reprezentowane były rodzaje: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Verticillium, Zygorhynchus. Metabolity gatunków grzybów potencjalnie toksynotwórczych w testach biologicznych z grochem siewnym Pisum sativum wykazywały zmniejszenie energii kiełkowania nasion w 38–100%, a zdolności kiełkowania nasion w 30–98% w stosunku do kontroli.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect of municipal landfi ll site Barycz in Kraków on the concentration and species composition of microscopic fungi – Micromycetes occurring in soil environment at the dumping site and in its vicinity. Soil samples were collected at 17 sampling points during 2011–2012. Microbiological analyses were done by culture dilution. Fungi were isolated using MEA medium. By comparing the changes in number of fungi in the soil at sampling points it was concluded that they range from 6.5·103 to 136.0·103 cfu∙g-1 of soil dry weight. Their highest number was noted during summer and the lowest in winter 2011. Thirty-fi ve fungi species belonging to 14 genus were isolated from investigated soil environments. Most often isolated genera were: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Verticillium, Zygorhynchus. In biological tests metabolites of potentially toxin-producing fungi induced reduction of pea germination rate by 38–100% and germination capacity by 30–98% in comparison to the control.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
15
Opis fizyczny
s.14-20,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 • Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Bibliografia
 • Barabasz W., Albińska D., Frączek K., Grzyb J., Barabasz J., Kosińska B., 2003. Mikrobiologiczne i zdrowotne zagrożenia ludzi wokół składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. ss. 155-168, Mat. IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Kołobrzeg – Kopenhaga – Oslo, maj 2003.
 • Barabasz W., Albińska D. 2004. Porównanie warunków aerosanitarnych na terenie trzech składowisk odpadów komunalnych w zależności od ich wielkości i czasu eksploatacji, ss. 207-229, Mat. X Konferencji Naukowo-Technicznej „Gospodarka odpadami komunalnymi”, Gdańsk – Helsinki, 2004.
 • Biesiada M., 2000. Skutki zdrowotne oddziaływania składowisk odpadów komunalnych – wyzwanie dla przyszłości. Środowisko a zdrowie – 2000. Wyd. Cmyk-Art., ss. 76-91.
 • Bis H., 2006. Uzdolnienia do produkcji mikotoksyn grzybów wyizolowanych z gleb Krakowa i jego okolic. Zesz. Nauk UP Wrocław, Rolnictwo LXXXIX, 546: 43-50.
 • Chełkowski J., 1985. Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksykozy. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 95.
 • Fassatiowa O., 1983. Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 284 ss.
 • Frączek K. 2004. Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie Krzyżu na liczebność grzybów w środowisku glebowym ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Acta Agr. Silv., ser. Agraria, XLII: 87-96.
 • Frączek K., 2010. Sezonowe zmiany wskaźników stanu sanitarnego gleby na terenie oraz w rejonie składowiska odpadów komunalnych aglomeracji krakowskiej. Woda Środ. Obsz. Wiejs., 2(30): 49-60.
 • Frączek K., Ropek D., 2011. Municipal waste dumps as the microbiological threat to the natural environment. Ecol. Chem. Engin., S, 18(1): 93-110.
 • Frączek K., 2013. Ocena narażenia na drobnoustroje w strefie oddziaływania składowiska odpadów komunalnych. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 504, rozprawy, zesz. 381, 160 ss.
 • Gilman J.C., 1975. A Manual at Soil Fungi. The Iowa state College Press-ames, Iowa, USA.
 • Grajewski J., 2006. Mikotoksyny i grzyby pleśniowe – zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Wyd. UKW Bydgoszcz, 201 ss.
 • Klich M.A., 2002. Identification of common Aspergillus species. Centraalburean voor Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands, ss. 10-153.
 • Kozłowski S., 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Wyd. PWN, Warszawa, 289 ss.
 • Kryński A., 1983. Mikotoksyny i mikotoksykozy. Prz. Hod., 2: 27-32.
 • Kulig A., Ossowska-Cypryk K., 1999. Problematyka badań mikrobiologicznych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych – zagadnienia metodyczne. Probl. Ocen Środ., 1(4): 51-58.
 • Malinowska K., Marska B. 2004. Zmiany w składzie mikroflory gleb w rejonie oddziaływania emisji z biologicznych oczyszczalni ścieków. Acta Agr. Silv., ser. Agraria, XLII: 279-287.
 • Mirczink T.G., 1957. O gribach obusiewliwojuszczich toksicznost diernowo podzowlistoj poczwy rozlicznoj stepieni okultiennosti. Mikrobiołogia, 26: 78-86.
 • Niemiec W., Zamorska J., 2002. Składowiska odpadów komunalnych a zanieczyszczenie mikrobiologiczne środowiska. Prz. Komun., 9: 46-47.
 • Przybulewska K., Nowak A., Głąbowska D., 2010. Zmiany w mikroflorze gleby wokół składowiska odpadów komunalnych w Łęczycy k. Stargardu Szczecińskiego. Woda Środ. Obsz. Wiejs., 2(30): 159-166.
 • Samson R., Frisvad J., 2004. Penicillium subgenus Penicillium; new taxonomic schemes, mycotoxins and other extrolites. Stud. Mycol., 49: 260.
 • Żygadło M., 1998. Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, ss. 300.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-08968a68-8034-4822-81b8-f36980d0d1bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.