PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 |
Tytuł artykułu

Funkcje trwałych użytków zielonych na obszarach górskich w kontekście zmian prawno-gospodarczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of permanent grasslands in mountain areas in terms of legal and economic changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Permanent grasslands in addition to the production role are also of ecological and aesthetic importance. After 1989, the socio-economic transformations that began in Poland have significantly affected the changes in agricultural use. There was a limitation of agricultural production and transformation of agriculture in the mountains into more ecological and sustainable one. The area of arable land decreased for the sodded areas. Some of the grasslands began to transform into areas used for non-agricultural purposes, and even for development. These changes also arise from legal and financial conditions. Pre-accession funds (PHARE, SAPARD), the Code of Good Agricultural Practice, as well as PROW 2004-2006 and 2007-2013 had already the impact on the permanent grassland changes. The current PROW 2014-2020 and the principle of “cross-compliance” also draw attention to the need to maintain and enlarge the area of the grasslands. These conditions meant that many sward areas are used only for the purpose of obtaining direct payments, but it’s often forced farmers to change the way of grassland use. Many of them now have recreational functions. They are used to form golf courses, ski lifts, slopes for roller skis or horse-riding. The disadvantage of these changes is disorder of phenological phases of vegetation, or even destroying the sward. However, alternative use of green areas with proper care and preservation of the principles of sustainable development gives a chance for economic development of the region and indirectly reduces the total degradation of the grassland by e.g. self-forestation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Opis fizyczny
s.129-143,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Ułanów 21B, 31-450 Kraków
Bibliografia
 • Czapiewski K.Ł., 2004. Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin. W: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich 5, Pałka E. (red.), PTG Warszawa, 57–73.
 • Dynowska I., 1995. Wody. W: Karpaty Polskie, przyroda, człowiek i jego działalność, Dynowska I., Maciejewski M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 49–67.
 • Godlewski B. (red.), 2003. Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. G. Narutowicza. Monografia. Wydawnictwo RZGW i IMiGW Kraków, 203.
 • Groch J., Kurek W., 1995. Turystyka. W: Karpaty Polskie, przyroda, człowiek i jego działalność, Dynowska I., Maciejewski M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 265–275.
 • Kopacz M., 2004. Koncepcja uproszczonego modelowania relacji „Zanieczyszczenie wód – użytkowanie terenu w małych zlewniach górskich”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2a, 465–479.
 • Kopacz M., 2007. Modelowanie zmian w jakości wód powierzchniowych na tle przeobrażeń użytkowo-przestrzennych w małych zlewniach górskich. W: Wpływ użytkowania małych zlewni górskich na występowanie i natężenie erozji wodnej, Lipski C. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 154–164.
 • Kopacz M., 2011. Zmienność obciążenia składnikami nawozowymi rolniczych obszarów karpackich w kontekście przeobrażeń strukturalno-przestrzennych. Rozprawy Naukowe i Monografie nr 31, Wydawnictwo ITP, 122.
 • Kopacz M., Twardy S., Kowalczyk A., 2007. Analiza wskaźników użytkowania w wybranych zlewniach górnego Dunajca w latach 1995–2005 na tle jakości wód powierzchniowych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 54, 101–110.
 • Kopacz M., Twardy S., 2013. Analiza zmian trwałych użytków zielonych w Karpatach na przykładzie zlewni górnego Dunajca i Raby. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13, 3(43), 91–103.
 • Kopacz M., Twardy S., 2014. Znaczenie ekstensywnego użytkowania łąkowo-pastwiskowego we wdrażaniu zasady cross-compliance ma obszarach górskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14, 2(46), 49–66.
 • Kostuch R., 2000. Znaczenie użytków zielonych w regionie wyżynno-górskim. Aura, 5, 11–12.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. (Dz.U. L 30 z 31.1. 2009 r., 16)
 • Twardy S., 2009. Tendencje zmian użytkowania przestrzeni rolniczej obszarów karpackich. Studia i Raporty IUNG – PIB Puławy, 17, 49–58.
 • Twardy S., Kuźniar A., Kopacz M., 2007. An impact of mountain meadow utilization on the yield and the soil-water environment. Grassland Ecology VII. SARC Nitra & GMARI Banska Bystrica, Slovakia, 297–300.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-088a0bd7-0bb9-4cec-be9a-0fe29906e66b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.