PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 | 4 |
Tytuł artykułu

Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Quality of chicken eggs in relation to their weight category
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań była ocena kształtowania się wybranych cech jakości jaj kurzych w zależności od ich masy (kategorie wagowe). Materiał badawczy stanowiły jaja pochodzące od 250 niosek (♂ New Hampshire x ♀ Barred Rock). Ptaki utrzymywane były w kurniku na ściółce w jednakowych warunkach zoohigienicznych i żywione do woli takimi samymi mieszankami paszowymi, o odpowiedniej wartości pokarmowej w okresie wychowu i nieśności. W 36. tygodniu życia niosek pobrano losowo 160 jaj, które podzielono na cztery kategorie wagowe: poniżej 57,0 g (grupa A); od 57,0 do 60,0 g (grupa B); od 60,0 do 63,0 g (grupa C) oraz powyżej 63,0 g (grupa D). Przeprowadzono ocenę parametrów jakości białka, żółtka i skorupy, a także określono stężenie oraz aktywność enzymatyczną lizozymu w poszczególnych frakcjach białka. Jaja pochodzące z grupy D cechowały się największym udziałem białka (60,92%), a najmniejszym skorupy (10,56%). Białko tych jaj wyróżniało się największą masą (40,19 g) oraz wysokością (6,61 mm). Również żółtko charakteryzowało się najwyższą masą (18,13 g) oraz najciemniejszym wybarwieniem (13,65 pkt.). Jaja zakwalifikowane do grupy B miały skorupy o największej grubości (352,46 μm) i wytrzymałości (38,2 N). Szczegółowa analiza lizozymu wykazała, że białko jaj z grupy A charakteryzowało się największą zawartością oraz aktywnością tego enzymu w obu analizowanych frakcjach białka (0,61%; 131 105 U/ml – białko rzadkie oraz 0,38%; 80 705 U/ml – białko gęste). Stwierdzono, że jaja o największej masie cechowały się najkorzystniejszymi z punktu widzenia konsumenta cechami. Wyróżniała je dobra jakość białka (największa masa i wysokość) oraz żółtka (największa masa i najciemniejsze wybarwienie). Ponadto cechowały się dość grubą (352,37 μm) i najmniej odkształcającą się skorupą (70,90 μm). Natomiast białko jaj o najmniejszej masie charakteryzowało się najwyższą koncentracją i aktywnością hydrolityczną lizozymu.
EN
The purpose of this study was to evaluate selected quality traits of chicken eggs in relation to their weight (weight categories). The experimental material comprised eggs from 250 laying hens (♂ New Hampshire x ♀ Barred Rock). The birds were kept in a poultry house on litter in identical hygienic conditions and fed ad libitum the same compound feed, of appropriate nutritional value, during the rearing and egg production period. At 36 weeks of age 160 eggs were taken at random from the hens and divided into four weight categories: below 57.0 g (group A); 57.1 to 60.0 g (group B); 60.1 to 63.0 g (group C) and above 63.0 g (group D). The quality of the albumen, yolk and shell was evaluated and the concentration and hydrolytic activity of lysozyme was determined in individual albumen fractions. Eggs from group D had the highest share of albumen (60.92%) and the smallest share of shell (10.56%). Furthermore, the albumen of these eggs had the greatest weight (40.19 g) and height (6.61 mm), and the yolks had the highest weight (18.13 g) and darkest colour (13.65 pts). The eggs assigned to group B had greater shell thickness (352.46 μm) and strength (38.2 N). Detailed analysis of lysozyme activity showed that the albumen of the group A eggs had the highest lysozyme concentration and hydrolytic activity in both albumen fractions analysed (0.61%; 131,105 U/ml – thin albumen and 0.38%;80,705 U/ml – thick albumen). The study showed that the heaviest eggs had the most favourable traits for the consumer. They were distinguished by good albumen quality (the greatest weight and height) and yolk quality (the greatest weight and darkest colour). Moreover, their shells were fairly thick (352.37 μm) and the least susceptible to deformation (70.90 μm). On the other hand, the albumen of the eggs in the lowest weight category had the highest concentration and hydrolytic activity of lysozyme.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
4
Opis fizyczny
s.85-94,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
autor
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, 62-035 Kórnik
Bibliografia
 • 1. ANDERSON K.E., THARRINGTON J.B., CURTIS P.A., JONES F.T., 2004 – Shell Characteristics of Eggs from Historic Strains of Single Comb White Leghorn Chickens and the Relationship of Egg Shape to Shell Strength. International Journal of Poultry Science 3 (1), 17-19.
 • 2. ANTON M., NAU F., NYS Y., 2006 – Bioactive egg components and their potencial uses. World’s Poultry Science Journal 62, 429-438.
 • 3. BIESIADA-DRZAZGA B., JANOCHA A., 2009 – Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (64), 67-74.
 • 4. CALIK J., 2011 – Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5 (78), 85-93.
 • 5. CASIRAGHI E., HIDALGO A., ROSSI M., 2005 – Influence of weight grade on shell characteristics of marketed hen eggs. XIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 183-188.
 • 6. FURSTER A., FLOCK D. K., 1997 – Egg quality criteria for table eggs and egg products. Proceedings of the VII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Poznan, 28-38.
 • 7. GORNOWICZ E., WĘGLARZY K., SZABLEWSKI T., 2013 Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne 4, 19-30.
 • 8. HIDALGO A., ROSSI M., CASIRAGHI E., 2005 – Commercial-quality evaluation of different weight-grade eggs. XIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 178-182.
 • 9. JOHNSTON S.A., GOUS R.M., 2007 – Modelling the changes in the proportions of the egg components during a laying cycle. British Poultry Science 48, 347-353.
 • 10. KIJOWSKI J., LEŚNIEROWSKI G., 1999 – Separation, polimer formation and antibacterial activity of lysozyme. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 8/49 (3), 3-16.
 • 11. KIJOWSKI J., LEŚNIEROWSKI G., CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA R., 2013 – Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5 (90), 29-41.
 • 12. KRAWCZYK J., 2009 – Effect of layer age and egg production level on changes in quality traits of eggs from hens of conservation breeds and commercial hybrids. Annals of Animal Science 9 (2), 185-193.
 • 13. KRAWCZYK J., GORNOWICZ E., 2010 – Quality of eggs from hens kept in two different freerange systems in comparison with a barn system. Archiv für Geflügelkunde 74 (3), 151-157.
 • 14. KWASEK M., 2011 – Konsumenci XXI wieku. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13). Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta (praca zbiorowa, red. M. Kwasek).
 • 15. LEE J. CH., KIM S.H., SUN CH.W., KIM CH.H., JUNG S., LEE J.H., JO CH., 2013 – Comparison of principle components and internal quality of eggs by age of laying hens and weight standard. Korean Journal of Poultry Science 40 (1), 49-55.
 • 16. NIEMIEC J., 2012 – Hodowla i użytkowanie kur nieśnych. [w:] Hodowla i użytkowanie drobiu (red. J. Jankowski). PWRiL, Warszawa, 279-304.
 • 17. Polska Norma – PN-90/A-86505 Jaja i przetwory jajowe – Terminologia.
 • 18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dn. 23.06.2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.
 • 19. Rozporządzenie Rady (WE) na 1234/2007 z dn. 22.10. 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L299 z 16.11.2007, s. 1-149).
 • 20. SEKEROGLU A., ALTUNTAS E., 2009 – Effects of egg weight on egg quality characteristics. Journal of the Science of Food and Agriculture 89, 379-383.
 • 21. SPARKS N.H.C., 2006 – The hen’s egg – is its role in human nutrition changing? World’s Poultry Science Association 62, 308-315.
 • 22. StatSoft, I. 2010 – STATISTICA (data analysis software system), 10.0 ed.
 • 23. TORITSINA E.S., STANISHEVSKAYA O.I., 2005 – Some parameters of egg yolk in lines of commercial laying cross. XIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 119-121.
 • 24. TRZISZKA T., 2000 – Jajczarstwo. Wyd. AR Wrocław, 437-460.
 • 25. TRZISZKA T., NOWAK M., KAŹMIERSKA M., 2006 – Preferencje konsumentów jaj na rynku wrocławskim. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (48), 107-117.
 • 26. TŮMOVÁ E., ENGLMAIEROVÁ M., LEDVINKA Z., CHARVÁTOVÁ V., 2011 – Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters. Czech journal of Animal Science 56, 490-498.
 • 27. WU G., BRYANT M.M., VOITLE R.A., ROLAND D., 2005 – Effect of dietary energy on performance and egg composition of Bovans White and Dekalb White hens during phase 1. Poultry Science 84, 1610-1615.
 • 28. ZITA L., TŮMOVÁ E., ŠTOLC L., 2009 – Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno 78, 85-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-085ab326-a36d-40a4-b9fc-aa6c7c414e01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.