PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 2[44] |
Tytuł artykułu

Agricultural production factors structures in selected EU-15 countries and Poland. Similarities and differences

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rolnicze struktury wytwórcze wybranych krajów UE-15 i Polski. Podobieństwa i różnice
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article, applying methods of statistical analysis of the structure and the Lorenz curve, compares the distribution of labor and land between farms of various size in Poland and the most similar in terms of agricultural production structures EU-15 countries – Germany, France and Denmark. Analysis of data from 2013 leads to the conclusion that the biggest discrepancy between countries occurs is labor factor, which excessive use is characteristic for Poland. The situation looks much better in terms of land productivity. In the case of agricultural structures, in Poland, they are in relative terms similar to the structures of the other analyzed countries. However, Polish farms are absolutely much considerably smaller. Finally, formulating recommendations for the Polish agriculture restructuration, it must first focus on the relocation of the resources of labor factor out of agriculture. Although, these type of changes will certainly not be neutral for the agrarian structure.
PL
Stosując metody statystycznej analizy struktury oraz krzywą Lorenza, w pracy porównano rozkład czynnika pracy i ziemi w gospodarstwach o różnym rozmiarze w Polsce i najbardziej podobnych pod względem struktur produkcji rolnej krajach UE-15 – Niemczech, Francji i Danii. Analiza, przeprowadzona na danych pochodzących z 2013 roku, prowadzi do wniosków, że największa rozbieżność pomiędzy państwami dotyczy czynnika pracy, którego nadmiernym wykorzystaniem cechuje się głównie Polska. Dużo lepiej wypada ona na tle pozostałych badanych krajów w zakresie produktywności ziemi. Struktury agrarne w Polsce są – w ujęciu względnym – podobne do struktur porównywanych państw. Bezwzględnie jednak gospodarstwa polskie są wyraźnie mniejsze. Ostatecznie, formułując zalecenia dla restrukturyzacji polskiego rolnictwa, należy w pierwszej kolejności skupić się na relokacji zasobów czynnika pracy poza sektor rolny, choć z pewnością tego typu zmiany nie będą neutralne dla struktury agrarnej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.295–304,fig.,ref.
Twórcy
Bibliografia
 • Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Rocz. Integ. Eur., 4, 87–97.
 • Baer-Nawrocka, A. (2006). Struktura gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej należących do Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, VIII, 4, 23–27.
 • Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 5–16.
 • Bożek, J. (2010). Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Acta Sci. Pol. Oecon., 9(3), 17–25.
 • Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A. (2006). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski: Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Czyżewski, A., Smędzik, K. (2010). Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006–2008. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97(3), 61–71.
 • Czyżewski, A., Staniszewski, J. (2015). Contemporary agrarian question and alternative ways to its solution. Management, 19(1), 98–112.
 • Dubisz, S. (Ed.) (2008). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Happe, K. (2004). Agricultural policies and farm structures. Agent-based modelling and application to EU-policy reform. Stud. Agric. Food Sector Centr. East. Eur., 30, 298.
 • Happe, K., Balmann, A., Kellermann, K., Sahrbacher, C. (2008). Does structure matter? The impact of switching the agricultural policy regime on farm structures. J. Econ. Beh. Org., 67(2), 431–444.
 • Happe, K., Kellermann, K., Balmann, A. (2006). Agent-based analysis of agricultural policies: an illustration of the agricultural policy simulator AgriPoliS, its adaptation and behavior. Ecol. Soc., 11(1), 49.
 • Jaskulska, I., Osiński, G., Jaskulski, D., Mądry, A. (2012). Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim. Fragm. Agron., 29(1), 41–48.
 • Komisja Europejska (2010). WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Retrieved Jan 21st 2016 from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0672&from=PL.
 • Kukuła, K. (Ed.) (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Majchrzak, A. (2015). Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Matuszczak, A. (2010). Alokacja czynników wytwórczych a wyniki działalności rolniczej w regionach rolnych UE-25. Ocena taksonomiczna. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 10(2), 71–79.
 • Mruk, H. (Ed.) (2003). Analiza rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nowak, A. (2012). Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 98, 23–37.
 • Nowak, A., Wójcik, E. (2013). Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 13(2), 59–67.
 • Pajestka, J. (1981). Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Poczta, W., Czubak, W., Pawlak, K. (2009). Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagad. Ekon. Roln., 4, 40–52.
 • Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98(1), 7–21.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft Polska.
 • Sulewski, P. (2008). Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94(2), 130–135.
 • Wąs, A., Małażewska, S. (2012). Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99(4), 75–88.
 • Wilkin, J. (2011). Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś Roln., 4(153), 27–39.
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-08502006-8ba4-4d2c-adbc-8951ddf1383b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.