PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Susceptibility of maize hybrids (Zea mays L.) to frit fly (Oscinella frit L.) under conditions of diversified nitrogen content in the soil and different types of nitrogen fertilizers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Podatność mieszańców kukurydzy (Zea mays L.) na ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) w warunkach zróżnicowanej zasobności gleby w azot i rodzaj nawozu azotowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Right selection of hybrid for cultivation is an especially important issue because maize belongs to a group of plants undergoing considerable breeding development. It is manifested not only in a higher number of new hybrids but also in changes in selection of various breeding types. The field experiments were carried out at the Department of Agronomy of the University of Life Sciences in Poznań, on the fields of the Agricultural-Experimental Station Swadzim in the years 2009-2011. The occurrence of frit fly (Oscinella frit L.) on various maize hybrids (ES Palazzo and ES Paroli – type stay-green) was evaluated, depending on the nitrogen content in the soil, and on the form of a nitrogen fertilizer. It was indicated that the course of weather conditions in the period from sowing until the 5-6 leaf stage (BBCH 15/16) significantly affected the extent of damage caused by frit fly. In the years with a cool spring, percentage of damaged plants was higher. Damage caused by frit fly larvae was directly proportional to the size of the applied dose of a nitrogen fertilizer. The type of a nitrogen fertilizer was not the factor determining the extent of damage caused by this agrophage. Cultivation of stay-green hybrids should be considered as an element of an integrated maize protection against frit fly.
PL
Doświadczenia polowe wykonano w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach Zakładu Dydaktyczno-Doświadczalnego w Swadzimiu w latach 2009-2011. Oceniano występowanie ploniarki zbożówki (Oscinella frit L.) na roślinach kukurydzy charakteryzujących się różnym profilem genetycznym, w zależności od zasobności gleby w azot oraz od formy nawozu azotowego. Wykazano, że przebieg warunków meteorologicznych w okresie od siewu do fazy BBCH 15/16 wywierał istotny wpływ na wielkość uszkodzeń powodowanych przez ploniarkę zbożówkę. W latach o chłodnej wiośnie procent uszkodzonych roślin był większy. Uszkodzenia powodowane przez larwy ploniarki zbożówki były wprost proporcjonalne do wielkości zastosowanej dawki azotu. Rodzaj nawozu azotowego nie był czynnikiem kształtującym wielkości uszkodzeń powodowanych przez tego agrofaga. Uprawę odmian typu stay-green należy uznać za element integrowanej ochrony kukurydzy względem ploniarki zbożówki.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
p.63-77,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agronomy, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
 • Department of Agronomy, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Bereś P.K., 2011. Usefulness of selected seed dressing insecticides for integrated maize (Zea mays L.) protection against frit fly (Oscinella frit L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4), 15-23,www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Bereś P.K., Pruszyński G., 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej [Maize protection against pests in integrated production]. Acta Sci. Pol.,Agricultura 7(4), 19-32, www.agricultura.acta.utp.edu.pl [in Polish].
 • Chun L., Chen F., Hang F., Mi G.H., 2005. Root growth, nitrogen uptake and yield formation of hybrid maize with different N efficiency. Plant Nutrition and Fertilizer Science 11, 615-619.
 • Conover W.J., Johnson M.E., Johnson M.M., 1981. A comparative study of tests for homogeneity of variances, with applications to the outer continental shelf bidding data. Technometrics 23,351-361.
 • Drzewiecki S., Pietryga J., 2007. Zwalczanie ważniejszych szkodników w kukurydzy pastewnej insektycydem Proteus 110 OD [Control of major pests in maize with insecticide Proteus 110OD]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47(1), 209-217 [in Polish].
 • Fageria N.K., Baligar V.C., 2005. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Adv. in Agron. 88, 97-185.
 • Goedhard P.W., Thissen J.T.N.M., 2012. Biometrics GenStat procedure library manual 15th edition. Wageningen University.
 • Grzebisz W., 1990. System korzeniowy rośliny a żyzność gleby [Plant root system and soil fertility]. Post. Nauk Rol. 4-6, 3-19 [in Polish].
 • Grzebisz W., Barłóg P., Waszak M., Łukowiak R., 2007. Homeostaza żywieniowa a odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne [Nutritional homeostasis and plant resistance to bioticstresses]. Fragm. Agron. (95), 136-143 [in Polish].
 • Kim S.H., Gitz D.C., Sicher R.C., Baker J.T., Timlin D.J., Reddy V.R., 2007. Temperature dependence of growth, development, and photosynthesis in maize under elevated CO2.Environ. Exp. Bot. 61, 224-236.
 • Kozak M., Bocianowski J., Rybiński W., 2013. Note on the use of coefficient of variation for data from agricultural factorial experiments. Bulg. J. Agric. Sci. 19(4), 644-646.
 • Kruczek A., Szulc P., 2006. Effect of fertilization method on the uptake and accumulation of mineral components in the initial period of maize development. Int. Agrophys. 20(1), 11-22.
 • Ladha K.J., Pathak H., Krupnik J.T., Six J., Kessel C.H., 2005. Efficiency of fertiliser nitrogen in cereal production: Retrospects and prospects. Adv. Agron. 87, 85-156.
 • Lisowicz F., 1982. Ploniarka zbożówka na kukurydzy. Cz. I. Rozwój szkodnika [Frit fly in maize. Part I. Pest development]. Ochrona Roślin 3, 3-7 [in Polish].
 • Lisowicz F., 1983. Ploniarka zbożówka – Oscinella frit L. (Diptera, Chloropidae) jako szkodnik kukurydzy. Wybrane zagadnienia z biologii i zwalczania [Frit fly Oscinella frit L. (Diptera,Chloropidae) as a maize pest. Selected issues from biology and control]. Prace Nauk. Inst.Ochr. Roślin 24, 69-151 [in Polish].
 • Marschner H., 1998. Role of root growth, arbusular mycorrhiza, and root exudates for efficiency in nutrient acquisition. Field Crops Res. 56, 203-207.
 • Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F., 2010. Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i integrowanej ochronie roślin [Selected issues in plant protection in ecological agriculture and integrated plant protection]. IOR, PIB Poznań [in Polish].
 • Shapiro S.S., Wilk M.B., 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52, 591-611.
 • Sinclair T.R., Vaduz V., 2002. Physiological traits for crop yield improvement in low N and P environments. Plant Soil 245, 1-15.
 • Sowiński P., 2000. Wrażliwość kukurydzy na chłód. Cz. I. Wzrost, rozwój fotosynteza [Chillsensitivity of maize. Part I. Growth, development and photosynthesis]. Biul. IHAR 214, 3-16,[in Polish].
 • Subedi K.D., Ma B.L., 2005. Nitrogen uptake and partitioning in stay-green and leafy maize hybrids. Crop Sci. 45, 740-747.
 • Szulc P., 2012. Differences in the accumulation and redistribution of dry matter and Nmin content in the cultivation of two different maize (Zea mays L.) cultivars for grain. Polish J. Environ.Stud. 21, 4, 1039-1046.
 • Szulc P., 2013. The effect of the sum of absolute values of nutrient status indexes in plants of two hybrid types of maize (Zea mays L.) on dynamics of dry matter accumulation in initialvegetation period at varied soil nitrogen and magnesium resources. Fresen. Environ. Bull.22(9), 2616-2624.
 • Szulc P., Bocianowski J., 2012a. Effects of application of different nitrogen fertilizer and magnesium on dynamics of dry matter accumulation in two maize (Zea mays L.) hybrids intheir early growth stages. Polish J. Agron. 11, 65-80.
 • Szulc P., Bocianowski J., 2012b. The effect of soil supplementation with different forms of nitrogen fertilizer on modification of generative yield in two different types of maize (Zeamays L.) hybrids. Polish J. Agron. 11, 52-64.
 • Szulc P., Waligóra H., Skrzypczak W., 2011. Występowanie szkodników na kukurydzy w zależności od sposobu stosowania magnezu [Pest occurrence in maize depending on themethod of magnesium application]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51, 1, 431-435 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-08428f9d-2632-4b81-890c-e09925e75732
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.