PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 1 |

Tytuł artykułu

Pesticide residues in crops from the south-eastern region of Poland

Warianty tytułu

PL
Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W 2011 roku kontroli poddano 213 próbek z terenu południowo-wschodniej Polski. Pozostałości środków ochrony roślin stwierdzono w 102 próbkach (48%). Najczęściej wykrywanymi substancjami były fungicydy: kaptan (22% analizowanych próbek), boskalid (12%), cyprodinil (5%) oraz difenokonazol (5%). Spośród insektycydów najczęściej stwierdzano pozostałości: chloropiryfosu (8%), cypermeryny (4%) i pirymikarbu (4%). Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości stwierdzono w 4,2% analizowanych próbek.
EN
In 2011 samples of crops from south-eastern Poland were analysed. Pesticide residues were detected in 102 from 213 analysed samples. Among fungicide, residues mostly detected were: captan (22% samples), boscalid (12%), cyprodinil (5%) and difenoconazole (5%). Insecticide residues detected were: chlorpyrifos (8%), cypermethrin (4%) and pirimicarb (4%). Exceeding of MRLs were found in 4.2% of analysed samples.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

1

Opis fizyczny

s.149-152,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
autor
autor

Bibliografia

  • Adamczewski K., Gnusowski B., Matyjaszczyk E. 2006. Małoobszarowe uprawy rolnicze a chemiczna ochrona roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 55–62.
  • PN-EN ISO/IEC 17025. 2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. PKN, Warszawa, 42 ss.
  • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE, L 70, z dnia 16.03.2005 r., z późn. zm.), 16 ss.
  • Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009), 50 ss.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 218, poz. 1398: 12096–12103).
  • Słowik-Borowiec M., Machowska A., Rogozińska K., Rupar J., Szpyrka E. 2009. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1931–1937.
  • Słowik-Borowiec M., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Szpyrka E. 2010. Kontrola poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej Polski w roku 2009. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1980–1986.
  • Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Kurdziel A., Grzegorzak M., Rupar J., Rogozińska K. 2011. Kontrola poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (20): 740–746.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-082ce834-a4ad-4d93-a0e3-ad4ccec7119e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.